Teach for Sweden och Mellby Gård inleder samarbete för en likvärdig skola

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 10:30 CEST

Svensk skola står inför flera stora utmaningar, bland annat en akut lärarbrist men också en ökad ojämlikhet. I dialogen om dessa utmaningar och framtida konsekvenser för samhället och näringslivet, har det funnits en gemensam vilja att med handlingskraft bidra här och nu, vilket har lett till detta nya samarbete mellan Teach for Sweden och Mellby Gård AB.

​812 skolklasser saknar behörighet att söka gymnasium

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 13:10 CEST

Kommentar från Teach for Sweden angående dagens släppta statistik om andelen behöriga till gymnasieskolan.

Idag släppte Skolverket sin statistik över andelen behöriga till gymnasieskolan. Skolverket meddelar att andelen behöriga ökar i alla grupper förutom i gruppen personer med ”okänd bakgrund”, i vilken bland annat elever som saknar personnummer, många som nyss kommit till Sverige, finns.

- Vi vet att det behövs fler än 70 000 nya lärare fram till år 2019. Dessutom vet vi att 8 % av Sveriges gymnasielever är nyanlända. Teach for Sweden har länge sagt att detta ställer stora krav på att rekryteringarna av nya lärare hänger med utvecklingen. Statistiken idag visar att detta totalt har misslyckats - 17 876 elever har ingen behörighet att söka gymnasium. Det är alltså ungefär 812 hela skolklasser som inte har behörighet att söka gymnasium, säger Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

- Alla barn, oavsett bakgrund eller hur länge man har varit i Sverige, ska ha chansen att nå målen i svensk skola. Regeringen, Skolverket och andra myndigheter har ett uppdrag och ansvar att se till att alla barn ska med. Det måste tas på allvar, fortsätter Ida Karlberg Gidlund.

- Vi är övertygade att det svenska skolsystemet måste våga tänka om och tänka nytt. Vi har inte lösningen på alla Sveriges skolbekymmer. Men vi har lösningen på ett av problemen - hur man kan attrahera andra yrkesgrupper, t ex civilingenjörer, IT-konsulter eller ekonomer – till att gå in skolans värld och göra stordåd. Våra ledare gör skillnad varje dag och hjälper dem att nå uppsatta mål – i varje klassrum de befinner sig, och oavsett vilken bakgrund dessa barn har. Vår verksamhet visar att det är möjligt, avslutar Ida Karlberg Gidlund.


Om Teach for Sweden

Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst obunden stiftelse och agerar som en knytpunkt mellan offentlig och privat sektor för att engagera och samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Teach for Sweden rekryterar ledartalanger för ett två år långt ledarskapsprogram. De arbetar från start på skolor i utsatta områden där behoven för tydliga och modiga ledare är störst.

Både offentlig och privat sektor behöver gemensamt ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.

Teach for Sweden har länge sagt att rekryteringar av nya lärare måste hänga med utvecklingen. Statistiken från Skolverket idag visar att detta totalt har misslyckats - 17 876 elever har ingen behörighet att söka gymnasium. Det är alltså ungefär 812 hela skolklasser som inte har behörighet att söka gymnasium.

Läs vidare »

Nu är ansökan öppen till Teach for Swedens ledarskapsprogram!

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 08:28 CET

Teach for Sweden verkar för en likvärdig skola genom ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Verksamheten startade 2013 och över 2 100 har sökt, 220 har valts ut och går eller har gått programmet. Nu söker Teach for Sweden fler som vill anta utmaningen och göra skillnad genom att jobba som lärare, utbilda sig i ledarskap och läsa en KPU.

Fastighetsnytt Förlags AB och Teach for Sweden inleder samarbete!

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:20 CEST

​Fastighetsnytt Förlags AB, fastighetsbranschens ledande tidning och arrangör av Business Arena, inleder ett samarbete med Teach for Sweden. Genom samarbetet vill Fastighetsnytt bidra runt en fråga som inte bara är av högsta vikt för fastighetsbranschen det är också en fråga som ligger grundarna nära. Grundarna av Fastighetsnytt är själva uppvuxna i ett av de områdena som TFS är verksamma i.

Inbjudan: Fler vägar in i läraryrket - hur får vi vackra ord att bli verklighet?

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 14:33 CET

Moderaterna i utbildningsutskottet i samarbete med Teach for Sweden och Lärarnas Riksförbund bjuder in till lunchseminarium om lärare, ledarskap och likvärdighet i svensk skola.

Satsning på fler vägar in till läraryrket

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 10:47 CEST

Moderaterna valde igår att presentera nyheten att de vill satsa 50 miljoner kronor per år på Teach for Sweden. Partiet vill se fler vägar in till läraryrket eftersom det finns ett stort behov av nyrekrytering på grund av att det är många lärare som lämnar yrket. Dessutom kommer vi att se stora pensionsavgångar framöver.

- Det är tydligt att allt fler förstår vikten av att satsa på ledarskap i skolan. Vi är väldigt glada att moderaterna har valt att lägga fram det här förslaget och satsa på att fler ska kunna bli lärare. Det behöver svenska skolor, näringslivet för sin fortsatta kompetensförsörjning och inte minst alla elever för möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett föräldrars utbildningsnivå. Nu ska det bara bli verklighet också, säger Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.

Moderaterna valde igår att presentera nyheten att de vill satsa 50 miljoner kronor per år på Teach for Sweden.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Teach 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 11:19 CEST

Vikten av likvärdighet i skolan för att klara framtidens kompetensförsörjning står i centrum när Teach for Sweden samt representanter från både skola och näringsliv samlas för ”Teach 2016” för att diskutera skolans utmaningar framåt inom detta område - både globalt och i Sverige.

Varmt välkommen att delta på Teach 2016 för att lyssna till bland andra:

James Darley (UK), Executive Director Graduate Recruitment, Teach First, UK

Joiselle Cunningham (USA), Special Advisor, US department of Education

Ingvar Larsson, Vd, Lindex Sverige

Ida Karlberg Gidlund, Verksamhetschef, Teach For Sweden

Under kvällen korar Teach for Sweden också 2016 års möjliggörande.

Datum: Torsdagen den 16 juni

Plats: Nasdaq Sverige, Tullvaktsvägen 15

Tid: 18.00-19.30

Anmälan sker till info@acjconsulting.se senast onsdagen den 15 juni

Bakgrund om "Teach 2016" och Teach for Sweden

Det är säsong för skolavslutningar. Så även för Teach for Sweden och för de 23 nyutexaminerade lärare som avslutar sitt två år långa ledarskapsprogram inom Teach For Swedens program och som nu kan kalla sig lärare. Ledare som har gjort skillnad från dag ett de klev in genom skolans dörrar och som kommer att fortsätta att göra skillnad för Sveriges elever. Totalt har Teach for Sweden ett 120-tal ledare på skolor som når närmare 5000 elever med sitt arbete för en likvärdig skola.

Vi är extra glada att på Teach 2016 kunna presentera James Darley från vår systerorganisation Teach First i Storbritannien som talare.

Sedan 2003 har Teach First placerat 3000 lärare på skolor i utsatta områden och arbetat hårt för att lyfta ledarskapet i klassrummet. Just London har blivit ett föredöme i global skolforskning eftersom de har visat att det går att förbättra resultaten för elever från familjer med låg inkomst som går i skolor i utsatta områden. Mellan 2003 och 2011 gick Londons skolor från att vara bland de lägst presterande i England till att ha den högsta andelen skolor som rankades ”enastående” av Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills). Resultat som är värda att studera närmre och replikera för Sveriges räkning. 

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.

Vikten av likvärdighet i skolan för att klara framtidens kompetensförsörjning står i centrum när Teach for Sweden samt representanter från både skola och näringsliv samlas för ”Teach 2016” för att diskutera skolans utmaningar framåt inom detta område - både globalt och i Sverige.

Läs vidare »

Ida Karlberg Gidlund från Teach for Sweden är Årets Ledarutvecklare 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 12:03 CET

Ida Karlberg Gidlund, vd för Teach for Sweden, utsågs igår kväll till Årets Ledarutvecklare 2016. Priset delades ut av Sveriges chefsorganisation Ledarna på den årliga Chefgalan i Stockholm.

Teach for Sweden erbjuder vägar från näringsliv till skola

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 13:28 CET

TCO har i dagarna presenterat vikten av en rörlig arbetsmarknad. Samtidigt presenterade utbildningsdepartementet vid ett möte med Stefan Lövfen, Gustav Fridolin och fackförbunden att examinationsbehovet av nya lärare de kommande året är 107 000 nya lärare.

2015 anlände enligt Skolverket 40 000 barn och unga som ska böja i högstadiet och gymnasiet. Behovet av nya lärare är stort.

Teach for Sweden arbetar för en likvärdig skola genom ledarskap och idag arbetar 69 olika lärare på de skolor som har störst behov i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Gemensamt för Teach for Swedens kandidater är att de alla har en annan akademisk bakgrund, som till exempel civilingenjör, forskare, och biologer. De har alla sökt till ett två år långt ledarskapsprogram där de från dag ett arbetar som lärare samtidigt som de utbildar sig till lärare.

- Vi ser ett stort behov av att flera samhällsaktörer samverkar och agerar här och nu utifrån de behov som finns ute på skolorna runt om i landet. Elever i högstadiet har inte tid att vänta på reformer. Det är idag som är avgörande och det är idag som de behöver ledare i klassrummen som kan ta tillvara på varje elevs förmåga och kapacitet säger verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund.

Teach for Sweden har sedan starten haft fler än 700 personer som har sökt till programmet. Det är tydligt att läraryrket är ett attraktivt val och att det är möjligheten att bygga framtiden i klassrummet som attraherar. Ett möte med en enskild elev förändrar inte bara elevens liv utan även lärarens.

Malin Måhlberg är har gått drygt ett halvår i Teach for Swedens ledarskapsprogram. Hon har valt att blir lärare för att göra skillnad för en elev åt gången.

- Mitt förra jobb var väldigt välbetalt men det gav ingeting tillbaka, här, i hjärtat säger Malin Måhlberg

Susanna Lundh var en av de första kandidaterna som har gick ut programmet. Hon är numera behörig lärare. Skolan som Susanna arbetade på under det två år långa programmet är numera hennes fasta arbetsgivare. Barnen har gjort avtryck och Susanna representerade Sverige på den globala alumnkonferensen i USA där Teach for Americas 25 års jubileum uppmärksammades med bland annat tal från Barack Obama.

Att tillsammans med drygt 50 000 andra lärare sammanfatta vilken skillnad en lärare gör för de barn som har störst behov var en upplevelse som jag tar med mig till mitt klassrum. Alla barn kan och det är jag med och arbetar för varje dag i mitt klassrum säger Susanna Lund

Teach for Sweden rekryterar 50 nya ledare med annan akademisk bakgrund som under ett två år, med start i augusti 2016 går in och arbetar som lärare samtidigt som de utbildar sig till lärare.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.

​TCO har i dagarna presenterat vikten av en rörlig arbetsmarknad. Samtidigt presenterade utbildningsdepartementet att examinationsbehovet av nya lärare de kommande året är 107 000 nya lärare. Genom Teach for Swedens ledarskapsprogram skapas en större rörlighet och en möjlighet för fler yrkesgrupper att bli lärare.

Läs vidare »

Teach for Sweden och Nasdaq Stockholm samarbetar för en likvärdig skola

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2016 07:50 CET

Teach for Sweden inleder idag ett långsiktigt samarbete med börsoperatören Nasdaq Stockholm. Tillsammans ska de två organisationerna samarbeta för en mer likvärdig skola.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Verksamhetschef hos Teach for Sweden, ansvarig för kommunikation och PR.

Om Teach for Sweden

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid

Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Det behövs då lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och får dem att våga och vilja.

Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap, kreativitet och starka och modiga ledare driver Sverige framåt.

Teach for Sweden rekryterar och väljer ut ledartalanger som i ett två år långt ledarskapsprogram arbetar på skolor där behoven för tydliga och modiga ledare är störst. På så sätt bidrar Teach for Sweden med direkt påverkan i klassrummet. Efter programmets två år fortsätter en del kandidater som lärare och skolledare medan andra tar klivet över till näringslivet eller politiken. Den gemensamma nämnaren är att kandidaterna fortsätter att skapa en samhällsförändring genom att lyfta skolfrågan som en av de viktigaste frågorna i både privat och offentlig sektor.

Både offentlig och privat sektor behöver gemensamt ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan. Teach for Sweden agerar som en knytpunkt mellan olika parter för att samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Adress

  • Teach for Sweden
  • Fleminggatan 15
  • 112 26 Stockholm
  • Sverige