Skip to main content

Team Sportia AB får igenom ackordet och kan avsluta sin rekonstruktion

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 08:00 CET

Kedjans centrala bolag, Team Sportia AB befinner sig i företagsrekonstruktion sedan slutet av maj. I går, måndag 2 december, hölls ackordsförhandlingar i Göteborgs tingsrätt där det beslutades att anta det föreslagna ackord som bolaget lagt fram. Detta innebär att Team Sportia AB betalar 25% av sin skuldmassa vid rekonstruktionstillfället 27:e maj.

Under hösten har Team Sportia AB genomfört ett omfattande förändringsarbete på flera plan som har fått positiv effekt för verksamheten, samt fått de fullmakter från sina fordringsägare man behöver för att kunna genomföra ackordsförhandling .

Bolaget har sedan i slutet av augusti haft ett positivt kassaflöde och resultat. Till största del beror detta på att vi genomfört kraftiga besparingsprogram som har fått effekt, samt en översyn och justering av verksamhetsstrukturen. Detta har bidragit till att säkra den ackordslikvid som antogs av tingsrätten idag, säger tf VD Anders Edvardsson.

Styrelsen ser nu över olika alternativ för att stärka bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Parallellt har styrelse och ledning utarbetat en reviderad strategi som skall säkra kedjans konkurrenskraft. Som en del i detta arbete, påbörjas inom kort arbete för att förtydliga och stärka Team Sportias position och varumärke.

Kedjans butiker har under tiden kunnat bedriva en normal verksamhet då dessa butiker drivs som enskilda bolag och ägs lokalt. Arbetet med rekonstruktionen av de centralt ägda butikerna kan nu gå in i en avslutande fas, nu när rekonstruktionen i det centrala bolaget nu avslutas.

För mer information:

Anders Edvardsson, tf VD,
Team Sportia AB
E-post: anders.edvardsson@teamsportia.se
Telefon: 073-662 30 29

Mats Andersson, styrelseordförande,
Team Sportia AB
E-post: mats.andersson@teamsportia.se
Telefon: 070-819 00 19

Team Sportia är en rikstäckande och franchisebaserad sportkedja med 124 lokalanpassade butiker från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi omsätter drygt 2,6 mdkr och huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg. Team Sportia-kedjan har ca 900 duktiga medarbetare som sätter kunskap och service främst. Genom våra fokuskategorier Träning, Fotboll, Löpning, Aktiv Fritid, Cykel och Längd, önskar vi att inspirera dem som gillar sport och ett aktivt liv. Team Sportia är hela Sveriges sportbutik!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera