Teknikutbildarnas elektrikerskola i samarbete med Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 08:00 CEST

Skellefteå expanderar kraftigt just nu. En förbättrad infrastruktur, nya arbetsplatser och nya bostadsområden tar form, en industri i förändring. Större samhällsförändringar kräver långsiktiga planer och för att garantera en framtida arbetskraftsförsörjning har Vuxenutbildningen i Skellefteå slutit ett avtal med Teknikutbildarna i Norden AB om att utbilda fler elektriker och automationstekniker.

Teknikutbildarna lanserar nya kurser om kemiska arbetsmiljörisker

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 08:00 CEST

Varje år orsakar kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall, förra året anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska orsaker, rapporterar Arbetsmiljöverket. Nyligen inledde Arbetsmiljöverket inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet. Det är mot den här bakgrunden som Teknikutbildarna har utvecklat ett helt nytt kursmaterial.

ATEX grundkurs – Ny webbutbildning hos Teknikutbildarna

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 08:00 CEST

Det inträffar årligen en rad olyckor och tillbud i explosionsfarliga miljöer. Arbetsmiljöverket fick under en sex års-period in anmälningar om cirka 50 explosionsartade incidenter och olyckor i olika verksamheter. Statistiken kommer från en av Arbetsmiljöverkets rapporter, vars syfte handlar om att förebygga allvarliga olyckor genom inspektion och kontroll av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Teknikutbildarna i Norden AB och Frontit AB i samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2013 09:18 CET

Teknikutbildarna har tecknat samarbetsavtal med Frontit avseende utbildning inom området projektledning.

Bolagen har under flera år framgångsrikt samarbetat kring projektledning hos Sandvikkoncernen. Med denna överenskommelse förstärker vi detta samarbete ytterligare och kommer att erbjuda kvalificerade utbildningar inom projektstyrningsområdet.

-  Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder ett ännu mer komplett utbud av kurser. Detta avtal med ett marknadsledande bolag inom projektstyrning är en efterlängtad komplettering i denna nisch vilket känns mycket värdefullt, säger Teknikutbildarnas VD Lennart Bölin.

-  I och med att vi tecknat avtalet har vi möjlighet att agera på nya arenor och kundsegment. Teknikutbildarna har en väl fungerande utbildningsverksamhet och kursadministration, vårt samarbete har historiskt varit framgångsrikt. Genom ett ännu tätare samarbete kan Teknikutbildarna och kunderna dra fördel av Frontits djupa kompetens inom projektledning och utbildning säger Fredrik Cillerwall, Affärsområdesansvarig kompetensutveckling på Frontit.

Frontit har sedan 1969 har arbetat med utbildning, tidigare under namnet Projektstyrning. De har utbildat över 35 000 människor inom projektstyrning och projektledarskap. Frontit har verksamheter i Sundsvall, Stockholm och Västerås men har kunder i hela Sverige.Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom teknik med utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, el/automation, energi, IT, ledarskap, logistik, språk och underhåll.

Teknikutbildarna har tecknat samarbetsavtal med Frontit avseende utbildning inom området projektledning.

Läs vidare »

Företag satsar på allmän behörighet

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2013 14:33 CET

Allt fler företag satsar på ha en behörig elinstallatör på varje arbetsplats där de är representerade. Många behöriga installatörer inser samtidigt att de inte kan utöva tillsyn över montörer på andra orter. Detta gör att efterfrågan på utbildning för allmän behörighet har ökat.

Med allmän behörighet har elinstallatörer rätt att själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla typer av elanläggningar. Elinstallatören ska se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet.

- Eftersom Elsäkerhetsverket skärper sina krav om elinstallatörens tillsyn över installationsarbetet så är det flera företag som intresserar sig att fortbildningskurser, säger Teknikutbildarnas lärare Evert Karlsson.

Märks det någon skillnad på företags utbildningssatsningar inom el?
Vi ser ett ökat intresse för kursen ”Kontroll före drifttagning” och att skicka montörer på en Allmän Behörighetsutbildning. I kurser i arbetssäkerhet ser vi ingen direkt ökning, där verkar det som branschen anpassat sig efter att vart tredje år repetera sin ESA eller motsvarande utbildning.

Finns det några företag som ligger i framkant i utvecklingen?
Midroc kan nämnas bland elinstallationsföretagen, de försöker att skicka en montör från varje filialkontor på en Allmän Behörighetsutbildning. LKAB har också skickat flera montörer på Allmän Behörighetsutbildning. De strävar efter att det ska finnas minst en behörig på varje arbetsplats.

Vad kan det bli för konsekvenser om det inte finns behörig installatör i anslutning till arbetet?
Ytterst är det företagets VD som har ansvaret. Det är också så att flera av behöriga installatörerna inser att de inte kan utöva tillsyn över montörer som är på andra orter eller avdelningar. Vid en tillsyn som elsäkerhetsverket gjorde för några år sedan så var det nästan 70 % av företagen som fick anmärkningar.


Basen för Teknikutbildarna finns i det breda området teknik. Vi är ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot teknik.

Och vi är störst i norden inom elområdet. Inom underhåll har vi lång erfarenhet och trygga relationer med många stora industrier och energibolag.

I takt med att vi växer så får vi ökat förtroende att paketera även andra utbildningar i våra smarta och smidiga system.  Området Mätteknik & Ritningsläsning växer i en rasande takt och Energi & Ånga är en självklarhet i vår kurskatalog.

Allt fler företag satsar på ha en behörig elinstallatör på varje arbetsplats där de är representerade. Många behöriga installatörer inser samtidigt att de inte kan utöva tillsyn över montörer på andra orter. Detta gör att efterfrågan på utbildning för allmän behörighet har ökat.

Läs vidare »

Teknikutbildarna lanserar ett webbaserat svetsledningssystem

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2012 10:00 CET

Teknikutbildarna har i samarbete med expertis inom svetsning skapat ett webbaserat ledningssystem för den svetsande industrin. Målgruppen är små och medelstora företag som redan är certifierade eller planerar att certifiera sin verksamhet enligt ISO 3834.

Ledningssystemet följer standardens kapitelindelning, med skillnaden att innehållet är direkt anpassat till svetsande företag. Alla dokument som krävs för en certifiering finns sammanställda och är direkt redigerbara utifrån kundens behov eller i samband med justeringar i standarden.

- Verktyget kan möjligöra för många företag som annars inte skulle haft råd att ta fram ett svetsledningssystem (FPC-system), att klara en certifiering mot En 1090-1 och därmed kunna CE-märka med avseende på Byggstål. För övriga svetsande företag är verktyget ett fantastiskt bra hjälpmedel med checklistor och färdiga rutiner, säger Evert Larsson, chefsrevisor på A3CERT.

Svetsledningssystemet är skapat i utbildningssyfte. Det ska underlätta kvalitetsarbetet och ge en uppfattning om det arbete och utbildningsbehov som återstår innan man kan ansöka om certifiering. Genom att klicka sig fram i det webbaserade systemet kan användaren få all nödvändig information och förklaring till de olika delarna inom svetsstandarden ISO 3834.

- Med hjälp av webbstödet kan man snabbt bygga upp ett svetsledningssystem i produktionen. Verktyget sammanfattar kraven enligt ISO 3834 på ett samlat och enkelt sätt och kan underlätta för alla företag, säger Stefan Sällberg på Nordcert certifiering.

Som tillval erbjuder Teknikutbildarna en endagsworkshop om hur svetsledningssystemet kan användas i praktiken. Under workshopen får kursdeltagarna göra en revision av sitt företag avseende de dokument som krävs vid certifiering. Som stöd har Teknikutbildarna även tagit fram en svetshandbok som ingår i svetsledningssystemet.

Under 2013 genomförs ett tiotal workshops i Solna och på företag runt om i landet.

Kontaktperson:
Lennart Bölin, VD Teknikutbildarna
Tel: 070-867 25 93
lennart.bolin@teknikutbildarna.se

Teknikutbildarna i Norden AB är ett av Sveriges största utbildningsföretag med utbildningar som inriktar sig mot teknik. Företaget startade 1999 under namnet Mainsys AB och köpte under 2006 företaget Elutbilda i Norden AB. Teknikutbildarna har kontor i Sundsvall, Härnösand och Stockholm. Grundare är Lennart Bölin, VD och Bernt Bergvall, vVD. 2012 gick företaget från 20 till 40 anställda med övertagandet av Sandvikenbaserade Learning Center, och utsågs till Gasellföretag av Dagens Industri för andra året i rad.

A3CERT är näringslivets kompletta leverantör av certifiering mot ISO 3834-2, -3 och -4 och är det certifieringsorgan med längst erfarenhet i Sverige av ISO 3834. VD Leif Strand och Chefsrevisor Evert Larsson var med redan vid första certifieringen i Sverige 1997 mot EN 729-2 som är föregångaren till ISO 3834. Man har ett flertal mycket kompetenta svetsexperter knutna till revisionsteamen och genomför certifiering mot alla typer av svetsverksamhet från kärnkraftsrelaterat, tryckkärlstillverkare, byggstål och svetsade artiklar inom industrin.

SFK Certfiering AB har certifierat ledningssystem inom bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö i över 20 år och ligger i branschens framkant med att bidra till att företag bli mer effektiva i sitt förbättringsarbete och därmed mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Nordcert AB, som är en av SFK Certifierings samarbetspartners, är specialiserade på certifiering av produkter, processer, svetsning och stål. Nordcert AB certifierar inte bara enligt ISO 3834-2, -3 och -4, utan även enligt ISO 1090, där 3834 ingår. Nordcerts tillverkande kunder äger även rätt att märka sina produkter med CE/1505.

Teknikutbildarna har i samarbete med expertis inom svetsning skapat ett webbaserat ledningssystem för den svetsande industrin. Målgruppen är små och medelstora företag som redan är certifierade eller planerar att certifiera sin verksamhet enligt ISO 3834.

Läs vidare »

Teknikutbildarna växer inom kommunikation och ledarskap

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 07:20 CET

Teknikutbildarna lanserar ett stort antal kurser inom kommunikation och ledarskap. Bland nyheterna finns bland annat kurser inom presentationsteknik, gruppdynamik, mötesteknik samt flera kurser för nyblivna chefer.

- Vi har redan haft ett antal kurser inom kommunikation och ledarskap, men med den här lanseringen tar vi steget fullt ut inom området, säger Teknikutbildarnas marknadschef och vice VD Bernt Bergvall.  

Vissa kurser passar medarbetare på alla nivåer. Till exempel finns en kurs om hur man får ut det mesta ur möten genom förberedelser, aktivera mötesdeltagarna och att genomföra utvärdering efteråt. Andra kurser är istället inriktade till redan verksamma eller nyblivna chefer. Hur handskas man till exempel med svåra samtal med medarbetarna och vad ska man ta upp under ett utvecklingssamtal? Dessa frågor behandlas under kurserna Svåra samtal respektive Utvecklingssamtal.

- Som chef är det viktigt att kunna hantera alla situationer som uppstår – både positiva och negativa, säger Bernt Bergvall och fortsätter: ska en chef kunna utveckla sina medarbetare är det viktigt att han eller hon själv får chans att utvecklas i sin ledarroll.

I och med lanseringen tar Teknikutbildarna ytterligare ett steg mot industrins helhetspartner för utbildningar.

 

Kontakt
Bernt Bergvall, marknadschef och vice VD
070-880 32 06
bernt.bergvall@teknikutbildarna.se

Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom teknik. Vi har lärarledda utbildningar och webbkurser inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning, underhåll/produktion, kommunikation/ledarskap och mycket annat.

Teknikutbildarna lanserar ett stort antal kurser inom kommunikation och ledarskap. Bland nyheterna finns bland annat kurser inom presentationsteknik, gruppdynamik, mötesteknik samt flera kurser för nyblivna chefer.

Läs vidare »

Teknikutbildarna utsedda till Gasellföretag även 2012

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2012 11:27 CEST

Utbildningsföretaget Teknikutbildarna har för andra året i rad blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri.

Teknikutbildarna tar över Learning Center

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2012 13:15 CEST

Learning Center är ett utbildningsföretag med rötterna i Sandvikkoncernen och med denna som en dominerande kund. Utbildningar erbjuds inom ett brett spektrum, IT, språk, truck & kran, arbetsmiljö, osv. Det finns även en framstående grupp för utveckling av Digitala produktioner inom verksamheten.
Teknikutbildarna i Norden AB har under de senaste åren vuxit från 2 till 20 anställda och är sedan 2011 även Gasellföretag, en utmärkelse som tidningen Dagens Industri ger företag med hög tillväxt och ekonomi i balans. Teknikutbildarna arbetar främst inom el, energi och underhåll och är nordens ledande utbildare av elektriker med uppemot 500 nyutexaminerade elektriker/år. Inriktningen är i övrigt flexibelt lärande där olika typer att utbildning kombineras för att ge bästa resultat med minsta insats.

- ”Vi är glada att vi fick ta över all duktig personal med visioner och spännande verksamhet. Vi kommer att anstränga oss hårt för att bli ännu bättre och mer lyhörda för kundernas önskemål. Vi har gjort en utfästelse att vara en kostnadseffektiv lösning till kunder med krav på hög kvalitet. Vi kommer att satsa hårt på att vidareutveckla våra administrativa verktyg och processer för att nå detta. Säger Lennart Bölin, VD för Teknikutbildarna.
- ”Teknikutbildarna har redan många kunder i regionen. Tillsammans med Learning Center kommer vi att erbjuda ännu bättre närvaro och ett avsevärt utökat utbud. Vi hoppas också att etablera en plattform där flera företag kan dela på kurstillfällen för att nå bättre ekonomi något som på sikt gynnar alla parter.” säger Bernt Bergvall, vice VD och marknadschef för Teknikutbildarna.

Teknikutbildarnas historia började på sextiotalet med ett träd utanför en skolgård. Under det trädet möttes två ungdomar i ett gemensamt intresse för teknik. Vänskapen bestod, trots att åren rusade förbi och deras vägar så småningom grenade sig. Den ene, Lennart Bölin, började undervisa och spred kunskap om underhåll till blivande ingenjörer. Som egenföretagare tog han sedan underhållssystemet Maximo till Sverige. Den andre, Bernt Bergvall, blev expert på vattenreningsteknik och arbetade en period i Holland. Hemma i Sverige drev han förändringsarbete och affärsutveckling på ett stort internationellt företag. År 1999 möttes de, med sina olika erfarenheter i bagaget, i en genensam vision. De startade tillsamman företaget Mainsys AB, och klev in i en bransch som brann av iver att komma igång. Utbildning på distans och undervisning på nätet var hett vid denna tid och snart upptäckte de att alla pratade om system, men ingen om utbildningens innehåll.
Så när andra tog kliv bakåt utvecklade barndomsvännerna ett unikt kurssystem och byggde en ständigt växande kurskatalog. Medan trädet på skolgården fortsatte att växa mot himlen växte vännernas företag med kompetenta medarbetare och välrenommerade samarbetspartners. 2006 förvärvades Elutbilda i Norden AB och 2010 bytte företaget namn till Teknikutbildarna i Norden AB.

 

Kontakt: Lennart Bölin VD, 070-867 25 93  och  Bernt Bergvall vVD, 070-880 32 06

Basen för Teknikutbildarna finns i det breda området teknik. Vi är ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot teknik.

Och vi är störst i norden inom elområdet. Inom underhåll har vi lång erfarenhet och trygga relationer med många stora industrier och energibolag.

I takt med att vi växer så får vi ökat förtroende att paketera även andra utbildningar i våra smarta och smidiga system.  Området Mätteknik & Ritningsläsning växer i en rasande takt och Energi & Ånga är en självklarhet i vår kurskatalog.

Teknikutbildarna i Norden AB tar över Learning Center i Sandviken från Competensgruppen i Sverige AB. Övertagandet har skett via en inkråmsaffär där Teknikutbildarna från 1 juli tagit över verksamheten med all personal. Tillsammans har bolagen en prognostiserad omsättning för helår 2012 på drygt 50 MSEK med ett resultat på 2-3 M. Totalt får gruppen knappa 40 anställda i dagsläget.

Läs vidare »

Nytt utbildningskoncept inom automation för att avhjälpa bristen på automationstekniker

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2012 08:07 CEST

Under hösten 2012 lanserar Teknikutbildarna ett helt nytt koncept inom automation. Det nya upplägget handlar om att kursdeltagarna ska kunna gå från i princip inga förkunskaper inom automation till att bli automationstekniker. Baserat på förkunskaper ska man kunna skräddarsy sin egen väg till automationstekniker genom att välja olika fristående kurser.

Teknikutbildarna har haft en löpande diskussion med industrin för att få signaler över vad som efterfrågas kompetensutvecklingsmässigt.  Därefter utformades ett slags kursträd med olika ingångar baserat på vilken bakgrund kursdeltagaren har.

– Vi har fått många intresseförfrågningar inom automation från flera håll. Efterfrågan hos marknaden är stor, en av anledningarna till detta är att industrin idag har svårt att få tag i automationstekniker. Från vårt kursutbud inom automation kan exempelvis driftpersonal eller mekaniker inom underhåll läsa grundläggande ellära och tillskansa vissa kunskaper som elektriker har, säger Karl Rehnberg, lärare inom automation.

En viktig aspekt för industrin idag är att de anställda som ska arbeta med automation har de praktiska kunskaperna. Det är önskvärt att de anställda klarar av felsökningar i olika styrsystem och hantera arbetsuppgifterna utan längre uppstartsperiod.

– Läser man flera kurser hos oss inom automation kommer personalen finnas på plats för laborationer och mer praktiska övningar som är lärarledda, medan det teoretiska avhandlas genom webbkurser. På det sättet uppehålls inte personalen under längre perioder när de praktiska bitarna tas om hand och de teoretiska delarna läser de när de känner för det.

Basen för Teknikutbildarna finns i det breda området teknik. Vi är ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot teknik.

Och vi är störst i norden inom elområdet. Inom underhåll har vi lång erfarenhet och trygga relationer med många stora industrier och energibolag.

I takt med att vi växer så får vi ökat förtroende att paketera även andra utbildningar i våra smarta och smidiga system.  Området Mätteknik & Ritningsläsning växer i en rasande takt och Energi & Ånga är en självklarhet i vår kurskatalog.

Under hösten 2012 lanserar Teknikutbildarna ett helt nytt koncept inom automation. Det nya upplägget handlar om att kursdeltagarna ska kunna gå från i princip inga förkunskaper inom automation till att bli automationstekniker. Baserat på förkunskaper ska man kunna skräddarsy sin egen väg till automationstekniker genom att välja olika fristående kurser.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

04 Okt 08:00

Elmässan, Kista 16 – 17 oktober, monter L:01

2019-10-04 - 2019-10-17
Kista mässan

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD Teknikutbildarna i Norden AB
 • leognnnjareft.eybogulijun@vtteooknkoikndutrebiavldwrarounaez.sndepx
 • +46 (0)10 - 122 18 02
 • +46(0)70 867 25 93

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/Marknadskoordinator, Teknikutbildarna i Norden AB
 • chtharuslocptttba.galizqndalendl@tflekctnijdkuxotbmoiliedalprnuba.uiseoo
 • +46 (0)10-122 18 38
 • +46 (0)72-517 72 76

Om Teknikutbildarna i Norden AB

Teknikutbildarna - ett av Sveriges största utbildningsföretag inom teknik

Teknikutbildarna i Norden AB, grundades 1999 och är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom teknik. Med drygt 35 anställda omsätter företaget ca 45 miljoner kr. Teknikutbildarna har kontor i Sundsvall, Gävle och Solna.

Teknikutbildarnas lärarkår består av både anställda och konsulter med kunskap och praktisk branscherfarenhet.

Inom el och automation erbjuds grundutbildning för vuxna som Auktoriserad elinstallatör till kurser inom elsäkerhet, lagar, regelverk och arbetsmetoder. Utöver det, finns även kurser inom driftsäkerhet och produktion, energi, arbetsmiljö, ledarskap.

”På dina villkor” är ett ledmotiv för Teknikutbildarna. Det ger förutsättningar till ett flexibelt studiesätt för elever med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter.

Företaget har kursverksamhet i ett flertal orter men även en väl utvecklat e-learning. Metoden används ofta i företagets distansutbildning och är ett pedagogiskt verktyg som förstärker och effektiviserar inlärningen. Ett annat verktyg är Teknikutbildarnas valideringsmodell - kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, allt för att anpassa lärandet optimalt.

Teknikutbildarna erbjuder även en utbildningsportal, en teknik som förenklar kompetensutvecklingen i företag och organisationer. Medarbetare kan ansluta sig via olika enheter och administratören följer upp resultat. En portal kan fyllas med hundratals digitala utbildningar eller skräddarsys efter ett specifikt utbud och företagets behov.

Teknikutbildarna var ett Gasellföretag, år 2011 och 2012.

Besöksadresser:
Sundsvall – Heffners allé 25, 856 33 Sundsvall
Solna – Vretenvägen 6, 171 54 Solna
Gävle – Östra Hantverkargatan 62, 80310 Gävle

Adress

 • Teknikutbildarna i Norden AB
 • Heffners allé 25
 • 856 33 Sundsvall
 • Sverige
 • Vår hemsida