This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Provtillfälle hos Teknikutbildarna för Pannoperatörer
Provtillfälle hos Teknikutbildarna för Pannoperatörer

Pressmeddelande -

Teknikutbildarna lanserar en nyutvecklad digital tentamen för Pannskötare

Teknikutbildarna har i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden, arbetat med att ta fram en digital tentamen för certifiering av pannoperatörer. Nu är hela processen för tentamen och certifiering godkänd av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Godkännandet innebär att RISE kan utfärda certifieringar för yrkesgruppen. Tentamen genomförs i samband med Teknikutbildarnas Pannoperatörsutbildning och öppna tentamenstillfällen runt om i landet. 


- Samarbetet med RISE är en starkt bidragande orsak till att vi nu har vidareutvecklat vår digitala lösning för tentamen, vilket vi är mycket glada för, säger Anna Lundbäck, Produktchef på Teknikutbildarna. Vårt samarbete har gett utdelning och resulterat i att vi nu har ett komplett erbjudande med både utbildning och en digital tentamen för certifiering. Utbildning måste vara flexibel och tillgängligt för kunden, därför har vi satsat på digitala lösningar. Vårt kursmaterial omfattar webbkurs och kunskapstest men även lärarledda kurser för att göra det enkelt att utbilda sig på det sätt som passar bäst.

-Vårt arbete på RISE handlar om att ta fram det som har bäst nytta för samhället och bidra med vår expertis till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vi ser att Teknikutbildarna ligger i framkant vad det gäller digitalt lärande, vilket möjliggör en tillgänglig lärmiljö, det gynnar alla, säger Johan Åkesson, Chef för Personcertifiering, RISE

-Vi vill gärna fortsätta att utveckla vårt samarbete med RISE. Det har varit både intressant och givande på många sätt. Certifiering kan komma att vara aktuellt inom andra marknadsområden där vi kan samverka med RISE, säger Anna Lundbäck.

I Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2017:3 (publicerad december 2017) finns det nu krav på att den som övervakar en panna skall vara certifierad av ett ackrediterat personcertifieringsorgan. Detta nya krav träder dock i kraft först december 2020 för pannor i kategori 1-2 samt december 2022 för kategori 3-4.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, erbjuder Teknikutbildarna ett brett utbud av kurser och utbildningar inom elsäkerhet, underhåll, produktion och arbetsmiljö. I kurskatalogen finns både lärarledda och webbaserade kurser, men även företagsanpassade lösningar. I företagets elektrikerskola, utbildas mer än 400 elever varje år utifrån ett teoretiskt och praktiskt upplägg.

Teknikutbildarna – på dina villkor.

Presskontakt

Relaterat material