Skip to main content

Birgitta Ed till Tekniska museets styrelse

Pressmeddelande   •  Feb 22, 2012 09:13 CET

Regeringen har utsett PR-konsulten Birgitta Ed till styrelseledamot i Stiftelsen Tekniska museet. Hon tillträdde sitt uppdrag den 9 februari. 

- Jag tycker att Tekniska museet är en av Stockholms viktigaste mötesplatser för nyfikna i alla åldrar. Innovation, teknik, nytänkande och utveckling har satt Sverige på världskartan under lång tid och på Tekniska museet möts kunskaper och insikter som för oss framåt, säger Birgitta Ed. Att få bidra till denna mötesplats där teknikens möjligheter står i centrum känns viktigt, fortsätter hon.

Birgitta är grundare och styrelseledamot av PR-byrån Springtime. Hon arbetar som strategikonsult med fokus på corporate communications och förändringsprocesser. Tidigare anställningar har varit på Utrikesdepartementet, kampanjen Ja till Europa, Aftonbladet och Timbro. 

Tekniska museet är en stiftelse som är grundad av Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Uppfinnareföreningen, Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv. Museets uppgift är att belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom industrin. Stiftelsen leds av en styrelse med åtta ledamöter. Staten utser fyra ledamöter och stiftarna utser vardera en ledamot.
 
För pressbilder och mer information
tekniskamuseet.se/press

Calle Ros-Pehrson, pressansvarig
08-450 57 10
0739-57 72 89
calle.ros-pehrson@tekniskamuseet.se 

Kort om oss
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 379 543 besökare 2011.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.