Skip to main content

Ny utställning visar arbetet bakom kulisserna på Tekniska museet

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 13:59 CET

Tekniska museets skatter scannas och fotograferas. Foto: Anna Gerdén

Nu öppnar Tekniska museet en utställning där du kan komma närmare samlingarna med hjälp av digitala verktyg. Genom ett forskningsprojekt tillsammans med Umeå Universitet är det nu möjligt att interagera med utvalda delar av museets samlingar med hjälp av digitala applikationer.

De samlingar som projektet har digitaliserat inom ramarna för projektet är delar ur Carl Sahlins bergshistoriska samling, Christopher Polhems mekaniska alfabet som nu finns 3D-skannade, och Tekniska museets årsboksserie Daedalus.

Med utställningen vill Tekniska museet förmedla den forskning som pågår i projektet på ett lättförståeligt och lekfullt sätt. - Vi hoppas att utställningen väcker nyfikenhet hos både barn och vuxna att fortsätta att utforska museets samlingar och upptäcka vilka möjligheter som tekniken skapar för forskningen, säger Jenny Attemark-Gillgren, forskningssamordnare i projektet Digitala modeller på Tekniska museet.

Projektets arbete rör sig inom forskningsfältet Digital humaniora. Detta är en metod som används för att forska i digitala arkiv- och föremålssamlingar. Metoden handlar om att med teknikens hjälp komma på nya sätt att forska om människa, kultur och teknik. Med hjälp av digitala verktyg kan till exempel stora textmaterial undersökas.

- Christopher Polhems tanke med det mekaniska alfabetet var just att studenter skulle kunna lära genom att göra. Med hjälp av tekniken skapar vi nya möjligheter för besökare att själva undersöka även känsligare föremål. Vi vill också att besökare ska få undersöka och fundera på skillnaden mellan ett originalobjekt och en digital eller en printad kopia – därför visar vi både fysiska och digitala arkivhandlingar och föremål i utställningen, säger Jenny Attemark-Gillgren.

Formgivare Patric Leo (Leo Form AB) har arbetat med gestaltningen av rummet, inklusive den grafiska formen. Tanken är att besökare ska få en känsla av att befinna sig i ett arkiv. Därför har väggarna tapetserats med fotografier av arkivkartonger samt avbildningar av arkivmaterial ur samlingarna.

I samband med att utställningen Digitala modeller invigs den 6 februari släpps även boken Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet. Boken handlar dels om projektets arbete men även om de delar ur Tekniska museets samlingar som har beforskats, vilka metoder för forskning som har använts samt vilka resultat som hittills har framkommit.

Digitala modeller är ett forsknings- och digitaliseringsprojekt som museet bedriver tillsammans med Umeå universitet. Projektets arbete utgår från valda delar av museets samlingar. I utställningen får besökare bl.a. möjlighet att interagera med olika typer av digitala applikationer, allt med utgångspunkt i samlingarna och forskningen.

Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Utställningen och boken finansieras även av Tekniska museets vänner (TMV).

Utställningen finns också på Digitalt Museum

Läs mer om projektet på Digitalamodeller.se

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 323 399 besökare 2018.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.