Skip to main content

Tekniska museet nominerat till Årets museum 2016

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 08:45 CET

Tekniska museet är en av tre nominerade museer som i år har möjlighet att vinna det prestigefulla priset Årets museum 2016.Priset delas i år ut för tjugonde gången av Riksförbundet Sveriges museer och ICOM (International Counsil of Museums).

– Nomineringen till Årets museum är ett bevis för de tre finalisternas förmåga att skapa en framåtsiktande verksamhet som utmanar den traditionella bilden av museer och är tillgänglig för bred publik, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Att Tekniska museet jobbar för att tillgängliggöra sitt utbud för en bredare publik tydliggjordes under arbetet med storsatsningen MegaMind. Att den nya, interaktiva utställningen skulle ha ett starkt fokus på tillgänglighet fastslogs redan i planeringsstadiet, och under resans lopp involverades över 700 barn för att säkra detta genom samskapandeprocesser och utförliga användartester.

– Att vi som museum har nominerats till denna utmärkelse är i sig självt ett kvitto på att den omsorg och det arbete vi lägger ner på att förnya oss själva och vår verksamhet fungerar, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Vinnaren av Årets museum 2016 kommer att tillkännages under den första dagen på Museernas Vårmöte i Linköping den 19 april. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien, samt ett diplom delas ut av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

För mer information
Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet, 070-516 56 58, peter.skogh@tekniskamuseet.se

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 070-856 38 68, isabella.nilsson@kultur@goteborg.se

Charlotta Jönsson, Svenska ICOM, 070-261 74 07, charlotta.jonsson@helsingborg.se

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 354 800 besökare 2014.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy