Ccpgkxxdxeg86z4qie4o

Uppdaterad information: Akut ledningshaveri - Kallerstadsleden avstängd!

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 16:09 CEST

På grund av en trasig avloppsledning har trafiken på Kallerstadsleden, mellan Gumpekullarondellen och Södra Oskarsgatan, helt stängts av i båda riktningarna. Då avloppsledningen ligger 4 meter ner i marken innebär det att stora massor jord måste schaktas bort och arbetet kommer med största sannolikhet att ta flera dagar, vilket betyder att trafiken fortsatt kommer att vara helt avstängd.

Fdx4ugfmv1wsmlt79cdv

Miljöministern invigde Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 18:30 CEST

Idag den 4 september, invigdes i Linköping Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten av miljöminister Karolina Skog. Vattnet som renas med hjälp av ozon, som tar bort mer än 90 procent av läkemedelsresterna som når avloppsvattnet i Nykvarnsverket i Linköping.

Rglfxvzakuvjvptedqr2

Unikt projekt för att minska läkemedel i miljön

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 16:44 CEST

Länsstyrelsen Östergötland och Tekniska verken i Linköping har tillsammans med 13 andra organisationer fått 28 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. I projektet kartläggs spridningsvägar och nya reningstekniker testas och optimeras.

Wnpktxvrpsihtg6ewujp

Ny skorsten monteras på Kraftvärmeverket

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 14:52 CEST

Den 3 maj påbörjades rivningen av skorstenen på panna 3 på Kraftvärmeverket vid Resecentrum i Linköping, på grund av rostangrepp. På onsdag morgon levereras den nya skorstenen för att monteras på det renoverade fundamentet efter lunch. Den nya skorstenen ska ge samma synintryck som den befintliga och inte ändra stadsbilden.

Qyqgzvgk6k5st51qtqfa

RenoNordens konkurs drabbar inte Linköpingsborna

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 11:56 CEST

Moderbolaget Reno Norden ASA och dotterbolag RenoNorden Norge AS ansöker om konkurs, men verksamheten i Sverige, Danmark och Finland kommer att fortsätta. Under tisdagsförmiddagen (19 september) träffades Tekniska verkens vd Anders Jonsson och RenoNorden Sveriges vd Peter Ekholm för att diskutera den uppkomna situationen och vad det eventuellt skulle kunna innebära för sophämtningen i Linköping.

Rlq6o7cuesqpssboi09k

Höstloppis på Vika 16 september

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 14:00 CEST

Nu är det dags för höstens loppis på Vika. Lördagen den 16 september bjuder Tekniska verken in allmänheten till avfallsanläggningen i Katrineholm, med förhoppning att kunna inspirera till en hållbar konsumtion.

Cl41z9keq9toxhdavikz

Presskonferens kl 13.00 om det pågående arbetet på Kallerstadsleden

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 11:28 CEST

Media bjuds in till pressinformation kring den trasiga avloppsledningen som gjort att all trafik på Kallerstadsleden, mellan Gumpekullarondellen och Södra Oskarsgatan, har tvingats stänga av helt i båda riktningarna. Representanter från Tekniska verken och Linköpings kommun finns på plats för att svara på frågor rörande reparationsarbetet och trafiksituationen. Tekniska verken 13.00.

Seuyvuo9drojm44tynyr

Seminarium i Vallastaden om energibolagens roll i den smarta staden

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 15:22 CEST

I morgon onsdag den 13 september arrangerar Tekniska verken i Linköping ett seminarium under bo- och samhällsexpo i Vallastaden, på temat "Energibolagens roll i den smarta staden". Som leverantörer av en mängd nyttigheter spelar energibolagen en viktig roll i framtidens smarta städer. Under seminariet kommer tre goda exempel på hur energibranschens arbetar inom smart stadsutveckling att visas.

P4vo0zcsidpxrdqfu9pk

Biogasmacken i Västervik invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 14:28 CEST

Idag, fredagen den 8 september, invigdes Svensk Biogas nya publika mack i Västervik. -Vi tror på biogasmarknaden, och den här satsningen att öppna en mack i Västervik är ett steg i rätt riktning bort från fossilfria drivmedel till förmån för förnyelsebara drivmedel. Vi håller även på att bygga en ny publik biogasmack i Linköping, säger Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas.

Jxisehx1lftwc2m3etsf

Välkommen till Familjedagen i Vallastaden!

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:00 CEST

Tekniska verkens arrangerar Familjedag under bomässan i Vallastaden den 9 september. Under dagen skapas ett aktivitetsområde som riktar sig till framför allt barn och ungdomar, men som även kommer att vara spännande för vuxna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • lana.brufylvsjneaurwirvvqvhiysll@tekgelfniskebzuavglhlerken.ilse
  • 013-20 91 40

Om Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Vi utvecklar lösningar för framtiden

Tekniska verken gör det möjligt att kombinera ett bekvämt vardagsliv med en hållbar livsstil. Vi skapar också förutsättningar för företag att kombinera effektivt resursutnyttjande med god lönsamhet. Våra produkter och tjänster bygger på att ta tillvara resurser som annars skulle gått förlorade, ofta i flera steg och alltid på det mest effektiva sättet. Det har bland annat resulterat i ett av världens mest effektiva energisystem.

Med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region vill vi på Tekniska verken ta vår del av ansvaret. Det är en utmaning som ytterligare sätter vår innovativa förmåga på prov. Med visionen vill vi också väcka nyfikenhet, skapa engagemang och hitta former för bra samarbeten med alla i vår omvärld.

Adress

  • Tekniska verken i Linköping AB (publ)
  • Box 1500 Besöksadress: Brogatan 1
  • 581 15 Linköping
  • Sverige