Skip to main content

Förändrade elnätspriser 2017

Nyhet   •   Nov 30, 2016 10:13 CET

Bild: Nya elnätspriser 2017

Tekniska verken i Linköping och Katrineholm höjer elnätspriset med 4 procent från och med 1 januari 2017 för att kunna fortsätta investera i, och förbättra, elnätet.

Tekniska verken arbetar kontinuerligt med att underhålla, förstärka, förnya och bygga ut elnätet. Exempel på åtgärder som kommer att ske under 2017 är förnyelsearbeten på elnätet i centrala Linköping, samt förstärkning av elnätet i Vidingsjö och landsbygdsnätet från Lilla Aska kyrkogård mot Sturefors.

I Katrineholmsnätet görs en större förstärkning av elnätet från staden mot Marmorbyn. På landsbygden, bland annat i Äsköping, Torp och Daviken, kommer förnyelseprojekt av elnätet att genomföras.

I både Linköpings- och Katrineholmsnäten byts ett antal äldre transformatorstationer ut.

För att fortsätta ha en hög leveranssäkerhet i elnäten, och i största möjliga mån undvika strömavbrott, krävs långsiktiga investeringar under de närmaste åren.

I Linköpingsnätet blir höjningen för en genomsnittlig villa 10 kr per månad och för en genomsnittlig lägenhet 6 kr per månad. En eluppvärmd villa får ca 20 kr mer i kostnad per månad.

I Katrineholmsnätet blir höjningen för en genomsnittlig villa 8 kr per månad och för en genomsnittlig lägenhet 3 kr per månad och en eluppvärmd villa ca 33 kr per månad.

För mer information kontakta gärna:
Lovisa Fricot Norén, vd Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, 013-20 91 51
Lovisa.fricot.noren@tekniskaverken.se