Skip to main content

17 ton snusprillor fulspolas i Linköping varje år

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 11:45 CET

Bild: Världstoalettdagen 19 november har fokus på snus

Sveriges vanligaste fulspolning i toaletten är snus, tätt följt av våtservetter, tops och mensskydd. Bara i Linköping fulspolas det ca 60 000 snusprillor varje dag.
Världstoalettdagen den 19 november är instiftad av FN och uppmärksammar sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige fokuserar vi på att få bättre toalettvett och att vi måste spola rätt.

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta redan på varför så många slänger sitt snus i toaletten, och det visar sig handla om okunskap kring snuset. Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53%) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön.

Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor, eftersom snuset innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte kan brytas ner i naturen.

Om snus spolas ner i avloppet ökar också risken för att kadmiumhalten ökar i naturen. En femtedel tror att snuset förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt.

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten just när man vill slänga sin snus (37%). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19%). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg hemma på toaletten.

-En papperskorg i badrummet kan göra stor skillnad. Det är egentligen lätt att göra rätt, säger Camilla Johansson, miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping.

Avloppsreningsverket ser till att vattnet blir så rent att det går att släppas tillbaka till naturen igen, men arbetet börjar redan hemma. Det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper, men trots det spolas det ner mängder av skräp varje dag och toaletten används som sopnedkast.

Tekniska verken, Norrköping Vatten och Avfall, Mjölby kommun, Motala och Vadstena kommun samarbetar kring att informera invånarna i kommunerna om att bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper – inget annat.

För mer information kontakta gärna:
Camilla Johansson, miljöingenjör, Tekniska verken i Linköping, 013-30 85 28
Camilla.johansson@tekniskaverken.se

Sabina Thorblad, marknadskommunikatör, Tekniska verken i Linköping, 070-823 90 11 sabina.Thorblad@tekniskaverken.se


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

Se här vad snus innehåller

Mer information, plus en kort film finns här

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/