Skip to main content

Delar av Östgötagatan stängs av från 31 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 14:32 CEST

Bild: Fjärrkyla och vattenledningar grävs ner i Östgötagatan.

Linköping fortsätter att framtidssäkras för en trygg infrastruktur. Mellan 31 oktober och
21 december kommer fjärrkyla och dricksvatten- och dagvattenledningarna att grävas ner på flera sträckor utmed Östgötagatan. Delar av Östgötagatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden arbetet pågår.

Grävarbetet för fjärrkyla till Ebbepark berör den del av Östgötagatan som är mellan Konsistoriegatan (Konsert & Kongress) och Malmslättsvägen. Hela sträckan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden arbetet pågår. Det går dock bra att cykla och promenera på sträckan, och bussarna går som vanligt. Trafik till och från fastigheter i området går också bra, men kan ta något längre tid än vanligt. Avstängningen av Östgötagatan sköts med hjälp av flaggvakter dagtid och trafikljus kvälls- och nattetid.

Arbetet pågår kl 06.00-21.00 på vardagar, i vissa fall även helger och nattetid. Information om när arbetet görs kommer att finnas på www.tekniskaverken.se under Driftinformation
Anledningen till att arbetet ibland sker nattetid är att det vardagar kl 00.00 - 05.00 inte finns någon busstrafik på sträckan, vilket gör att arbetet kan utföras utan påverkan på kollektivtrafiken.

Arbetet är indelat i sju etapper där etapp 1, 2 och 6 startar den 1 november.
Varje etapp beräknas ta 3 - 4 veckor.

Etapp 1: Konsistoriegatan (vid Konsert & Kongress).
Etapp 2: Korsningen Östgötagatan – Konsistoriegatan fram till korsningen Östgötagatan – Hunnebergsgatan.
Etapp 3: Korsningen Östgötagatan – Hunnebergsgatan fram till korsningen Östgötagatan – Brunnsgatan.
Etapp 4: Korsningen Östgötagatan – Brunnsgatan fram till korsningen Östgötagatan – Västra vägen.
Etapp 5:
Korsningen Östgötagatan – Västra vägen. Etapp 5 utförs nattetid.
Etapp 6:
Korsningen Östgötagatan – Västra vägen fram till korsningen Östgötagatan – Storgatan – Kaserngatan – Malmslättsvägen
Etapp 7:
Korsningen Östgötagatan – Storgatan – Kaserngatan – Malmslättsvägen. Etapp 7 utförs nattetid.


Grävarbetet för dricksvatten- och dagvattenledningarna berör Östgötagatan mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan, som kommer att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Det kommer dock att gå bra att promenera på sträckan. Trafik till och från fastigheterna kommer att vara möjlig, men kan ta något längre tid än vanligt.

På Östgötagatan mellan Hertig Karlsgata noch Sveagatan kommer tre stycken dagvattenserviser att anläggas, då endast punktinsatser görs kommer den delen av gatan att vara öppen för genomfartstrafik.

Arbetet pågår oftast vardagar mellan 07.00 och 16.00.
Detta är ett förberedande arbete inför kommunens ombyggnad av Östgötagatan, som kommer att ske under
våren 2017.

Under arbetets gång skickas nyhetsbrev ut via e-post, anmälan görs via www.tekniskaverken.se/ostgotagatan, där finns också aktuell information och alternativa färdvägar.

För mer information om arbetet med fjärrkyla kontakta gärna:
Tomas Carlson, projektledare, Tekniska verken i Linköping, 013-30 85 69
tomas.carlson@tekniskaverken.se

För mer information om arbetet med VA-ledningar, kontakta gärna:
Mats Johansson, affärsenhetschef ledningsnät, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 16
mats.johansson@tekniskaverken.se


Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/