Skip to main content

Fjärrvärmeledning byggs till Linghem

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 07:24 CEST

Under hösten bygger Tekniska verken en fjärrvärmeledning till Linghem, ett arbete som startar måndagen den 24 augusti och beräknas vara klart i början av nästa år.
Projektet är i samarbete med Linköpings kommun och Trafikverket som efter att ledningen är färdig kommer att bygga en cykelväg till Linghem.

Idag finns en tillfällig produktionsanläggning för fjärrvärme i Linghem som drivs med flis och olja och som försörjer 330 fastigheter i området. Anläggningen kommer att tas ur bruk när den nya fjärrvärmeledningen är klar och fjärrvärmen till Linghem kommer då att levereras från Linköping.

- Linghemsledningen är en av många miljöinvesteringar som Tekniska verken gör och den kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser, säger Mile Elez, chef för division Energi.

- Med ledningen kommer Linghem att få 85 procent av sin fjärrvärme från Gärstad där vi har vår mest resurseffektiva produktion i form av energiåtervinning ur avfall. Den ökade fjärrvärmeproduktionen i Linköping leder även till ökad elproduktion då hetvattencentraler i Linghem ersätts med kraftvärme från Linköping, säger Joakim Holm, Energiingenjör på Tekniska verken.

Tekniska verken samarbetar med Linköpings kommun och Trafikverket i projektet.

- Den nya ledningen blir 6,5 km lång och kommer att kosta ca 17 miljoner kronor. Vi räknar med att vara klara under tidig vår 2016 och efter det kommer kommunen och Trafikverket att planera för en cykelväg till Linghem, säger Tomas Carlsson som är projektledare för bygget av den nya fjärrvärmeledningen.

Om du vill veta mer så hör gärna av dig till:
Mile Elez, divisionschef Energi Tekniska verken, 013-20 81 03, mile.elez@tekniskaverken.se
Tomas Carlson, projektledare Tekniska verken, 013-30 85 69, tomas.carlson@tekniskaverken.se
Joakim Holm, Energiingenjör Tekniska verken, 013-20 92 69, joakim.holm@tekniskaverken.se

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/