Skip to main content

Kyligt i januari och ny prismodell för fjärrvärme ger högre kostnad vintertid

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 17:32 CET

Ny prismodell för fjärrvärme ger en högre kostnad vintertid jämfört med föregående år. Modellen bygger på att energipriset blir högre under de kallare säsongerna, medan det under sommarmånaderna istället blir lägre vilket innebär att kostnaden jämnar ut sig över året. Den lägre medeltemperaturen i januari är också en av orsakerna till den högre kostnaden i år.

Den 1 januari 2016 infördes den nya prismodellen för fjärrvärme för privatkunder i Linköping.

Energipriset i december, januari och februari är nu 64,6 öre/kWh jämfört med priset som tidigare var 49,80 öre året om. I sommar, maj-september, är energipriset däremot endast 9,75 öre/kWh. Energipriset vår och höst är 50,6 öre/kWh.
Den nya prislistan för 2016 medför att den totala årskostnaden för en villakund som
använder 20 000 kWh/år kommer att öka med i genomsnitt 1,3 %.
Det innebär att uppvärmningskostnaden ökar med cirka 17 kr/månad.

Medeltemperaturen i januari 2016 var 5 grader kallare än medeltemperaturen i januari 2015. Detta har påverkat fjärrvärmeanvändningen, som ökar med 25-30 procent, och medfört en högre kostnad jämfört med föregående år.

Med hjälp av nyinstallerade fjärravlästa mätare hos berörda fjärrvärmekunder är det nu möjligt att läsa av förbrukningen av fjärrvärme per månad. Energipriset anpassas efter säsong och speglar efterfrågan och därmed kostnaderna för att producera värme under året. Det innebär ett högre energipris under de kallare månaderna och ett lägre energipris under de varmare. Kostnaden beror på hur mycket värme och varmvatten som används under de olika säsongerna.

Anledningen till förändringen är att Tekniska verken vill erbjuda en prislista som bidrar till energi- och resurshushållning, vilket är ett direktiv från ägaren Linköpings kommun som tar klimatfrågan på största allvar. När kunder gör åtgärder för energieffektivisering ska det märkas på räkningen. Störst besparingspotential blir det om energianvändningen minskar på vintern, det är också då klimatnyttan är som störst. Exempel på energieffektivisering är att sänka inomhustemperaturen någon grad, vädra kort och effektivt eller tilläggsisolera vinden, handlingar som verkar positivt både på ekonomin och på miljön i stort.

Fjärrvärme som uppvärmningsform minskar koldioxidutsläpp som ger en bättre miljö med renare stadsluft genom att resurser som annars skulle gått till spillo, exempelvis avfall, spillvärme och rester från skogsindustrin, tas tillvara .


För mer information kontakt gärna Mile Elez, Teknisk Direktör, Tekniska verken,
0
13-20 81 03, mile.elez@tekniskaverken.se


Här finns mer att läsa om de nya priserna:

https://www.tekniskaverken.se/kategorisida-tjanster/fjarrvarme/priser-och-avtal2/linkoping/
Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/