Skip to main content

Nationella Biogasveckan 9-16 maj

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2016 17:18 CEST

Biogas är marknadens renaste fordonsbränsle

Nationell Biogasvecka tillägnad fem miljoner svenska klimathjältar

Den miljövänliga biogasen tar nu ett stort steg mot att slå igenom som det smarta framtidsbränslet för alla fordon.

I Linköping finns landets största produktionsanläggning och den producerar biogas som ersätter mer än 13 miljoner liter bensin och diesel per år. Östergötland har landets högsta macktäthet per biogasbilist och redan idag rullar 60 procent av Östgötatrafikens bussar på ren biogas som produceras lokalt.

Biogasen är avgörande för att Sverige ska lyckas ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men biogasen är så mycket mer än marknadens renaste fordonsbränsle. Alla svenskar, de som dagligen besöker toaletten och de mer än 5 miljoner svenskar som sorterar sitt matavfall i form av bananskal och andra matrester, bidrar nämligen till det lokala kretsloppet där ett klimatneutralt bränsle tillverkas i den egna kommunen. Alla dessa människor producerar därigenom själva det fordonsbränsle som de kan köra sin bil på. Men inte nog med det, de näringsämnen som inte blir biogas återförs till våra åkrar i form av biogödsel och därmed sluts kretsloppet. Utan svensk biogasproduktion skulle det inte på långa vägar kunna erbjudas lika mycket lokalproducerade KRAV-märkta livsmedel som efterfrågas i våra affärer.

I takt med både ökade miljöproblem och överhängande klimathot har också det internationella intresset för svensk biogasteknik ökat. Men trots det ökar för närvarande försäljningen av diesel i Sverige.

-Vi har klimathjältar i hela landet som dagligen gör ett aktivt val, men utvecklingen går åt fel håll när dieselbilar klassas som miljöbilar, och starka långsiktiga nationella styrmedel saknas för att gynna en kretsloppsekonomi. Det ska löna sig att vara klimathjälte, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas.

För att lyfta alla fem miljoner klimathjältar arrangeras Nationella Biogasveckan under hela vecka 19, det vill säga från 9 maj till 16 maj. Fokus ligger på att berätta hur enkelt biogastekniken gjort det för alla svenskar att göra något riktigt bra, inte bara för den egna stadens miljö och ekonomi, utan också för det globala klimatproblemet.
Gruppen bakom initiativet leds av läkaren Jan Rapp, verksam vid Sophiahemmet i Stockholm.

-Med biogas är det enkelt att vara klimathjälte. Med kampanjen vill vi ge svenskarna det goda miljösamvete de förtjänar, säger Jan Rapp.

För mer information kontakta gärna:
Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas, 013-20 82 76
Anna Lövsén, chef Affärsområde Vatten & avlopp samt affärsområde Biogas, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 91
Sabina Thorblad, marknadskommunikatör, Tekniska verken i Linköping, 013-20 90 11

Fira i Linköping!
I Linköping firas den nationella biogasveckan med inbjudan till visning av sorteringsanläggningen för den Gröna påsen som gör det sorterade matavfallet till biogas. Intresserad av att komma dit? Klicka på länken här

Det bjuds även på frukt vid några busshållplatser och på Svensk Biogas tankställen.Mer fakta om biogas och kampanjen:
På svenska vägar rullar 50 000 biogasfordon.

Vårt land är världsledande i tekniken att ersätta bensin och diesel med biogas från avfall – var sjätte svensk buss och var fjärde svensk taxi körs på gas. Det är världsrekord.

Eftersom alla städer i världen har mycket av både avfall och avlopp finns stora möjligheter för svenska företag att både göra något bra och samtidigt tjäna pengar på miljötekniken som utvecklats.

Alla kan vara en del av det kretsloppet bara genom att välja biogasbil.

Verksamheterna som står bakom Biogasveckan är: Svensk Biogas, Swedish Biogas International, Scandinavian Biogas, Biogasakademin, Malmberg, AGA, Fordonsgas, Skoda, Volkswagen, Audi, Taxi020 och Tekniska verken i Linköping.
Alla samlas nu också under en ny gemensam symbol som kommer användas för att belysa alla delar i kretsloppet som har med biogas att göra, allt från avfallskärlet där matavfall samlas in, till rötkammaren där biogasen produceras till tanklocken på biogasbilar.

Läs mer om fördelarna med biogas på Svensk Biogas sidor

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/