Skip to main content

Tekniska verken och Klövern tecknade idag avtal om klimatkompenserad fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 14:17 CEST

Bild: Mikael Forkner, Mikael Blom, Michael Fahlström och Jenny Martis

Fastighetsbolaget Klövern och Tekniska verken i Linköping tecknade idag (13 juni) ett avtal om Klimatkompenserad fjärrvärme, som innebär att Klövern köper klimatkompensering för hela sitt behov av fjärrvärme.

- Klövern är den första av våra kunder som tecknar avtal om klimatkompenserad fjärrvärme, så det känns roligt. På så sätt kan vi tillsammans göra stor klimatnytta både här i Linköping och globalt, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef för Bränslebaserad Energi på Tekniska verken.

Linköpings fjärrvärme är resurseffektiv. Den består till 95 procent av återvunnen energi från verksamhets- och hushållsavfall som inte materialåtervinns eller återanvänds på annat sätt. Det här restavfallet blir istället fjärrvärme och el i Tekniska verkens kraftvärmeverk. Tekniska verkens kunder i Linköping - som väljer att använda fjärrvärme till uppvärmning, varmvatten och industriella processer - bidrar redan till en positiv global miljöpåverkan genom att energi som annars skulle gått förlorad kan tillvaratas, samtidigt som deponering undviks.

Den nya fjärrvärmeprodukten Klimatkompenserad fjärrvärme innebär att de lokala utsläppen av koldioxid som uppstår när kunden använder fjärrvärme reduceras genom global klimatkompensation. Intäkten går till så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som är investeringar i minskat utsläpp av växthusgaser. Ett exempel är uppförande av ett kraftverk i Indien som använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol. Utan resurser från klimatkompensation hade detta projekt inte blivit av. Projekten bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt. Varje projekt granskas löpande för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktions-certifikat. Certifieringsstandarden är godkänd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. På så vis kan Klövern helt kompensera de lokala utsläppen av koldioxid.

- Att på detta sätt kompensera våra koldioxidutsläpp i Linköping, som uppgår till drygt 1900 ton per år, ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete om att minska våra klimatutsläpp. Känns också kul och spännande att ta detta steg i Linköping tillsammans med Tekniska verken och därmed intensifiera vårt redan goda samarbete, säger Mikael Forkner, regionchef Klövern.


För mer information kontakta gärna:

Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi, Tekniska verken, 013-20 90 42
michael.fahlstrom@tekniskaverken.se

Mikael Forkner, regionchef, Klövern, 070-5651 756
mikael.forkner@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang ska erbjuda attraktiva lokaler och utveckla bostäder i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag och boende. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler och utveckling av bostäder som inriktning.

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/