Skip to main content

Världstoalettdagen - fokus på fultorkning

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 09:15 CET

Bild: Fulspola inte i toaletten

Internationella Världstoalettdagen är instiftad av FN och infaller söndagen
den 19 november. Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.  I Sverige ligger i år fokus på det "fulpapper", det vill säga fel sorts papper, som spolas ner i toaletten och orsakar problem i bland annat avloppsreningsverken.

I Linköping spolades 257 ton skräp ned i toaletterna förra året, mycket av det var fulpapper i form av exempelvis hushållspapper, våtservetter och pappershanddukar. Allt som inte är toalettpapper orsakar stora problem i ledningar, avloppsreningsverk, pumpstationer och toaletter.

-Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner, och det är viktigt att informera om det. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Camilla Johansson, miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper, våtservetter med mera också en stor mängd avfall. Det måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och sedan köras bort för förbränning. I snitt rensas ca 1,8 kg skräp per person och år bort från avloppsreningsverket i Linköping.

Hushållspapper är det som mest används vid "fultorkning” och "fulspolning", och anledningen är oftast att toalettpappret är slut, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten. Undersökningen visar också att var tredje svensk inte känner till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, eller att det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Undersökningen som är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Svensken fultorkar sig i genomsnitt två gånger i månaden.
Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Exempel på material vid fultorkning enligt YouGov:
*
Hushållspapper
*Pappersnäsdukar
*Servetter
*Våtservetter
*Pappershanddukar
*Utrivna tidningssidor
*Underkläder eller annan textil

Detta här är rätt att spola ner i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor.
Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten.

Inget annat ska spola ner i toaletten, det vill säga inte hushållspapper, våtservetter, pappersservetter eller andra saker som inte löser upp sig i vatten.

För mer information som rör Tekniska verken, kontakta gärna:
Camilla Johansson, miljöingenjör, Tekniska verken i Linköping, 013-30 85 28
Camilla.johansson@tekniskaverken.se

Mer information från Svenskt Vatten här

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/