Media-no-image

Telenor och behandling av användaruppgifter vid användning av våra tjänster via WAP

Nyheter   •   2015-01-28 15:00 CET

Telekomföretagens behandling av användaruppgifter uppmärksammades i TV4 idag i samband med en rättegång i Malmö. På Telenor vill vi vara tydliga med att vi inte sålt vidare listor med telefonnummer eller IP-adresser som påstås i inslaget.

Den tjänst, WAP-protokoll, som använts i det fall som beskrivs i inslaget är en gammal teknik som successivt fasats ut från branschen. Telenor tog bort tjänsten i december 2014. 

Under den tid som rättegången i Malmö avser (2012 – 2013) användes fortfarande WAP i begränsad utsträckning.

Vid användandet av WAP-tjänster förmedlades telefonnummer i direkt anslutning vid uppkopplingen, på samma sätt som vid ett röstsamtal eller ett SMS. Syftet var att underlätta för konsumenter att använda mobila internettjänster. Telenor har inte sålt några nummerlistor eller kopplat nummer till IP-adress som påstås i media.

I våra allmänna villkor har vi upplyst våra kunder om att telefonnumret kan synas vid WAP-kommunikation, avsnitt 9.6: ”Telenor kan inte hindra att numret (eller annan Kunduppgift) syns hos mottagaren vid SMS-, video-, MMS- och WAP-kommunikation samt betalsamtal.”

I tillägg har Telenor haft en tät dialog med Post- och telestyrelsen (PTS) om användandet av WAP-tjänster och tillsynsmyndiheten har varit nöjda med hur vi hanterat frågan.

Telekomföretagens behandling av användaruppgifter uppmärksammades i TV4 idag i samband med en rättegång i Malmö. På Telenor vill vi vara tydliga med att vi inte sålt vidare listor med telefonnummer eller IP-adresser som påstås i inslaget. ​

Läs vidare »
Media-no-image

Röda Korset hjälper fler med telefonjour i molnet - Molnbaserat kontaktcenter underlättar hjälparbetet

Nyheter   •   2014-12-15 16:11 CET

Röda Korset satsar på att rekrytera fler frivilliga till sin telefonjour dit människor kan ringa för att få prata med någon. Arbetet utförs idag av ungefär 200 frivilliga som viker några timmar varje månad för att samtala med människor som ringer för att tala med en medmänniska. Inför en ökad satsning har Röda Korsets telefonjour gått över till en ny molnbaserad kontaktcenterlösning.

Hjälporganisationen Röda Korset har en telefonjour dit människor som är i behov av att prata med en medmänniska kan höra av sig. Mellan 14.00 och 22.00 svarar frivilliga på någon av de 13 olika platser i landet och de tar emot totalt över 20 000 samtal varje år. Många av samtalen kommer från människor som är ensamma eller som vill dryfta något som man inte vill prata med människorna i sin omgivning om.

– Det vi erbjuder är möjligheten att helt enkelt få prata av sig en stund med en medmänniska som lyssnar och bryr sig om, säger Charlotta Karlsdotter som är ansvarig för verksamheten på Röda Korset.

Rekryterar fler frivilliga

Röda Korset har genomfört ett projekt i Göteborg där man lyckades rekrytera fler frivilliga för att hjälpa till med verksamheten och nu planerar man en liknande satsning i Stockholm. Med en ny molnbaserad lösning från Telenor och partnern Intelecom kan man egentligen sitta var som helst i landet och svara på samtal och Röda Korset vinner mycket på att använda tjänsten.

– I många fall kan verksamheten handla om ett samtal från någon som saknar någon vän att prata med, men ibland händer det givetvis att människor i akuta livskriser ringer, förklarar Charlotta Karlsdotter. Då är det bra om man är flera frivilliga som arbetar tillsammans så att man kan stödja varandra om det behövs.

Idag har telefonjouren inte kapacitet att ta emot alla samtal som kommer in, vilket också är anledningen till varför man satsar på att rekrytera fler frivilliga.

– De frivilliga har många olika yrkesbakgrunder med sig in i verksamheten men ofta har de erfarenhet av att möta människor i olika situationer. Det krav som ställs är att man är bra på att lyssna och har en stor portion empati. Vi kan inte lösa stora problem i vår telefonjour, men vi lyckas ofta få ett samtal att gå från moll till dur och våra frivilliga känner att de är oerhört uppskattade.

Flexibelt kontaktcenter i molnet

Med Telenor Contact Center får man ett bättre kapacitetsutnyttjande vilket är en prioritet för Röda Korset. Med lösningen från Telenor fördelas samtalen mellan de tillgängliga frivilliga så att man ska hinna hjälpa så många som möjligt. Användningen av tjänsterna är extremt enkel för att inte tekniken ska komma i vägen för de nödvändiga samtalen.

– En molnbaserad lösning av denna typ är både kraftfull och samtidigt mycket enkel att använda vilket är särskilt viktigt när man har frivilliga som kommer in några timmar varje månad. Med en smidig, molnbaserad lösning kan Röda Korsets frivilliga koncentrera sig på samtalen, inte tekniken säger Christian Strömlid, Marknadschef på Telenor Företag.

Telenor Contact Center har tagits fram tillsammans med Telenors partner Intelecom där Marlene Häggström är marknads och kommunikationschef. Även hon betonar vikten av att det ska vara enkelt och säkert att använda.

– Inför stora helger och ledigheter har Röda Korset ett ökat behov av någon som kan lyssna och då är det viktigt att ha tekniska lösningar som är skalbara och geografiskt flexibla. I den nya lösningen har vi även ytterligare förstärkt säkerheten för att de som ringer in ska kunna känna sig helt förvissade om att de förblir anonyma, säger Marlene Häggström.

Röda Korset satsar på att rekrytera fler frivilliga till sin telefonjour dit människor kan ringa för att få prata med någon. Arbetet utförs idag av ungefär 200 frivilliga som viker några timmar varje månad för att samtala med människor som ringer för att tala med en medmänniska. Inför en ökad satsning har Röda Korsets telefonjour gått över till en ny molnbaserad kontaktcenterlösning.

Läs vidare »
Uih6vzyaffmmbpwsk8kg

Telenor sponsrar Gasellen 2014 – final den 1 december

Nyheter   •   2014-11-26 08:07 CET

I år firar Gasellen, Dagens Industris tävling för Sveriges mest snabbväxande företag, 15 år. Detta jubileumsår belönas vinnaren med en flexibel och modern mobil kommunikationslösning från Telenor.

Media-no-image

Linköping och Västerås nordens bästa bredbandskommuner

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 15:04 CET

Av de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark hamnar Linköping och Västerås i topp följt av Kristiansand (Norge) som bästa bredbandskommuner enligt en rapport av analysföretaget Nexia. Rapporten kommer att presenteras av Nexia på ett seminarium hos Telenor den 26 november där bland andra minister Mehmet Kaplan medverkar.

Det är analysföretaget Nexia som för andra gången på uppdrag av operatören Telenor gått igenom de 43 största skandinaviska kommunerna och undersökt i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av nödvändig IT-infrastruktur, både fast och mobilt. En rad parametrar har vägts samman och bildar ett index. Bäst av alla kommuner är Linköping tätt följt av  Västerås.

– Kommunerna spelar stor roll för bredbandsutbyggnaden och framgångsrika kommuner lägger mycket kraft på att säkerställa samarbete och ansvarsfördelning mellan olika aktörer så som nätägare och operatörer. Man har en genomtänkt strategi för infrastruktur som även omfattar fiber och mobila nät, säger Mats Lundquist, affärsansvarig för Bredband och TV på Telenor Sverige, tillika ledamot i styrgruppen för regeringens Bredbandsforum.

Rapporten, Nordic Broadband City Index (NBCI), genomfördes första gången 2012 då norska kommunen Asker kom etta följt av Stockholm. 2014 har bilden ändrats med två svenska kommuner i täten. Nexia har skapat bilden av en ”idealkommun” med 10 poäng. Genomsnittet för kommunerna som omfattas av NBCI är 5,3 poäng vilket är en ökning med 0,1 poäng sedan 2012.

– Det som kännetecknar svenska kommuner i NBCI 2014 är en solid framgång på e-tjänster, en tillbakagång på mobil och en god ökning på fast infrastruktur. På fast infrastruktur är de svenska kommunerna bäst i Skandinavien. De öppnar för större flexibilitet med att tillåta microtrenching och stolpar i högre grad, de har inte så stränga krav på grävdjup samt de tar en mer aktiv roll om fast infrastruktur än både de norska och danska kommunerna, säger Marit Wetterhus, projektdirektör på Nexia som gjort rapporten.

– Linköping och Västerås har utmärkt sig genom att ha en solid IKT strategi och en bred portfölj av digitala tjänster samtidigt som kommunen arbetar aktivt med planering införande av digitala välfärdstjänster. Båda kommunerna samarbetar gott med nätoperatörer och förstår viktigheten av nätverksinfrastruktur i högre grad än många andra kommuner i Skandinavien,  säger Wetterhus.

Se bifogat för hela rappoten. 

Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 176 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2014), en omsättning på 26,8 miljarder norska kronor (Q2 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Av de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark hamnar Linköping och Västerås i topp följt av Kristiansand (Norge) som bästa bredbandskommuner enligt en rapport av analysföretaget Nexia. Rapporten kommer att presenteras av Nexia på ett seminarium hos Telenor den 26 november där bland andra minister Mehmet Kaplan medverkar.

Läs vidare »
Media-no-image

Andreas Hamrin slutar som kommunikationschef

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 11:10 CET

Andreas Hamrin slutar som kommunikationschef på Telenor Sverige. Processen med att rekrytera en ersättare inleds efter årsskiftet. Peter Erikson blir tillförordnad kommunikationschef.

-  Telekombranschen, och inte minst Telenor, har genomgått en jätteförändring de senaste åren som det har varit intressant att få vara med om. Efter fem intensiva år på Telenor känner jag nu att det är dags att prova något nytt.

En permanent ersättare beräknas vara på plats under våren och i väntan på dess kommer Peter Erikson, i dag frilansande konsult, att gå in som tillförordnad kommunikationschef. Peter har en lång och bred erfarenhet av kommunikation som konsult samt från en rad företag och organisationer.

För frågor, vänligen kontakta Telenors Presstjänst på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com  

Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 176 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2014), en omsättning på 26,8 miljarder norska kronor (Q2 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Andreas Hamrin slutar som kommunikationschef på Telenor Sverige. Processen med att rekrytera en ersättare inleds efter årsskiftet. Peter Erikson blir tillförordnad kommunikationschef.

Läs vidare »
Uih6vzyaffmmbpwsk8kg

Telenor utökar företags lagringsutrymme i molnet med ny tjänst från Microsoft

Nyheter   •   2014-11-04 09:30 CET

Idag förvarar många av företagens anställda viktig information, filer och bilder, digitalt på sin smartphone, platta, dator och/eller i lagringstjänster avsedda för konsumenter. För att stödja svenskarnas mobila arbetssätt, ge företagsanvändarna förbättrad säkerhet, backup och mer frihet utökar Telenor nu sin produktportfölj med molnbaserade lagringstjänsten OneDrive for Business från Microsoft.

Lxkjphtjjkhapo0ocadda

Ownit satsar på öppna fibernät

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:15 CEST

Bredbandsleverantören Ownit breddar sitt tjänsteutbud. Förutom FiberLAN kan Ownit nu även erbjuda kommunikationstjänster i öppna fibernät.

Uih6vzyaffmmbpwsk8kg

Telenor lanserar professionell och flexibel molnbaserad kundtjänst

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:16 CEST

Telenor Sverige lanserar en ny kundtjänstlösning som möjliggör en flexibel kundtjänst i molnet. Telenor Contact Center har utvecklats tillsammans med Intelecom, en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar till kontaktcenter och är anpassad för såväl mindre som större företag.

Kyjrypehiw7yyym6vakf

Telenor säljstartar iPhone 6 och iPhone 6 Plus

Nyheter   •   2014-09-18 19:27 CEST

Den 26 september säljstartar Telenor iPhone 6 och iPhone 6 Plus, Apples mest avancerade telefoner någonsin. Redan vid midnatt 19 september kan Telenorkunder förhandsboka sin telefon via www.telenor.se/iphone6. Telenors kunder kommer att kunna surfa i 4G-hastigheter både med iPhone 6 och iPhone 6 Plus.

Media-no-image

Telenor återupptar lagring av trafikuppgifter

Nyheter   •   2014-08-26 11:55 CEST

Telenor Sverige har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26. 

I april 2014 ogiltigförklarades EU:s datalagringsdirektiv. Som en följd av det meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att myndigheten inte kunde utöva tillsyn av den svenska lagstiftning (Lagen om elektronisk kommunikation, LEK) som dittills reglerat datalagring. Telenor tolkade det som ett tydligt ställningstagande från PTS att LEK inte längre gällde och beslutade då att upphöra med lagringen av de aktuella trafikuppgifterna. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Sedan april har en statlig utredning och PTS förtydligat att svenska operatörer förväntas följa LEK, vilket innebär att vi är skyldiga att lagra de aktuella trafikuppgifterna. Därför har vi återupptagit lagringen från och med midnatt 2014-08-26.

Det finns i dag en pågående rättsprocess som kommer att avgöra huruvida LEK är förenlig med EU-rätten och därmed vilka lagringsskyldigheter vi operatörer har. Telenor tycker att det är viktigt att frågan får en rättslig prövning.

Telenor Sverige har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • prabagess@fwtelejvhtwpnozjr.ytcoeoqhnem
  • 08-41 01 00 40

Om Telenor Sverige

Telenor i Sverige

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, nära 700 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och har cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 180 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q3 2014), en omsättning på 27,7 miljarder norska kronor (Q3 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Adress

  • Telenor Sverige
  • Katarinavägen 15
  • 116 88 Stockholm
  • Vår hemsida