Nvvysi3c6gqnapmwoo17

AB Enköpings Hyresbostäder väljer Telenor och Open Universe

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 11:16 CEST

Telenor Sverige har genom sin kommunikationsoperatör Open Universe ingått ett avtal med AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) om leverans av öppet nät. Avtalet innebär att EHB:s cirka 3000 bostäder med omkring 10 000 boende får tillgång till moderna bredbandstjänster från ett brett utbud av tjänsteleverantörer. Avtalet löper över 7,5 år.

Rza2827d661utdwixtly

Telenor gör det möjligt för kunder att få ny mobiltelefon varje år – frikopplar mobilen helt från abonnemanget

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 10:01 CEST

Som första operatör i Sverige inför Telenor en helt ny affärsmodell, ”Telenor Change”, som gör det möjligt för kunder att växla in sin smarta mobiltelefon mot en helt ny redan efter ett års användning. Bytet sker kostnadsfritt och påverkar inte abonnemanget. Enda kravet för att få byta in mobilen är att den gamla är skadefri och fungerande, och är inhandlad den 17 juni 2014 eller senare.

E9bdrtilgi27mf0skaja

Samarbetet mellan BTH och Telenor ger resultat

Nyheter   •   2014-06-10 14:30 CEST

I oktober förra året skrev BTH och Telenor under ett samarbetsavtal kring utbildning och forskning. Nu, nio månader senare, kan vi skörda de första frukterna av det framgångsrika samarbetet. Media är välkommen att träffa representanter från BTH och Telenor.

Media-no-image

Förtydligande kring lagring av trafikuppgifter

Nyheter   •   2014-06-09 10:27 CEST

Sveriges Radio Ekot rapporterar i dag att svenska operatörer fortsätter lagra trafikuppgifter. I rapporteringen framstår det som att Telenor påstått att vi slutar spara all form av trafikuppgifter. Eftersom detta inte stämmer vill Telenor förtydliga vilka uppgifter vi inte längre lagrar som en följd av att Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen.

Bakgrunden till rapporteringen är att EU-domstolen i början av april 2014 ogiltigförklarade EU:s Datalagringsdirektiv eftersom domstolen ansåg att direktivet stred mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Som en följd av detta klargjorde vår svenska tillsynsmyndighet, Post- och telestyrelsen, att myndigheten såg stora svårigheter att tillämpa den svenska lagen.

För att värna våra kunders integritet beslutade Telenor då att upphöra med lagringen av trafikuppgifter enligt den datalagringsskyldighet som direktivet innebar. Det innebär i praktiken att vi slutat spara information om misslyckade samtal, information om den geografiska positionen när samtalet avslutats, samt att vi avsevärt förkortat tiden vi lagrar IP-adresser. Dessa förändringar trädde i kraft den 15 april 2014.

Att vi slutat lagra viss information innebär dock inte att vi inte sparar något alls. Operatörer har alltid sparat viss typ av information om vad som sker i våra nät. Detta görs för att uppfylla åtaganden mot våra kunder, det vill säga fakturering, avräkning och kontroll av nätets funktion och behörig användning. Dessa uppgifter omfattas dock av sträng tystnadsplikt. I vissa fall är en operatör skyldig att lämna ut uppgifter till rättsväsendet, vilket regleras i Lagen om elektronisk kommunikation, rättegångsbalken, inhämtningslagen, eller efter särskilda domstolsbeslut.

Sammanfattningsvis innebär detta att Telenor i dag agerar på samma sätt som vi gjorde innan datalagringsdirektivet fick genomslag i svensk lagstiftning 2012. Det är dock viktigt att betona att vi aldrig lagrar innehåll, t ex vilka hemsidor som besökts, innehåll i mail mm. Det gjorde vi inte tidigare och gör det heller inte i dag.

När vi den 14 april  i år tillkännagav att vi skulle upphöra efterleva datalagringsskyldigheterna ville vi förtydliga just detta, nämligen att vi skulle upphöra med sådan lagring som följde av EU:s direktiv. Vi påstod dock aldrig att vi helt slutat spara information och om någon uppfattat vårt uttalande på detta sätt beklagar vi det djupt.

Sveriges radio Ekot rapporterar i dag om att svenska operatörer fortsätter lagra trafikuppgifter, i strid mot vad operatörerna tidigare sagt. I rapporteringen framstår det som att även Telenor påstått att vi slutar spara all form av trafikuppgifter. Eftersom detta inte stämmer vill Telenor förtydliga vilken typ av uppgifter vi inte längre lagrar.

Läs vidare »
Uarhhyhwchdihqwxsc1h

Patrik Hofbauer ny vd för Telenor Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 06:45 CEST

Patrik Hofbauer blir ny vd för Telenor Sverige. Han kommer närmast från rollerna som vd för Telenor Broadcast och Canal Digital. Telenor Sveriges nuvarande vd, Lars-Åke Norling, blir vd för Telenor Groups delägda mobiloperatör i Malaysia, DiGi.

Ee3zp9jlf4vfeeluebq5

Telenor i nytt test av mobilsurf

Nyheter   •   2014-04-22 12:06 CEST

På uppdrag av Telenor har Omnitele för andra året i rad genomfört ett test av mobilsurf i landets 79 största orter. Resultatet visar att Telenors satsningar på mobilnätet fortsätter att ge resultat.

Media-no-image

Telenor Sverige slutar lagra trafikdata

Nyheter   •   2014-04-14 18:10 CEST

För att värna våra kunders integritet i det oklara juridiska läge som råder, har Telenor Sverige beslutat att upphöra med den lagring av trafikuppgifter som EU:s datalagringsdirektiv kräver. Vårt beslut grundar sig på EU-domstolens dom om att EU-direktivet strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Raderandet av uppgifter lagrade i enlighet med denna lagstiftning kommer att påbörjas snarast möjligtsäger Ola Hanson, chefjurist på Telenor Sverige.


För att värna våra kunders integritet i det oklara juridiska läge som råder, har Telenor Sverige beslutat att upphöra med den lagring av trafikuppgifter som lagen om elektronisk kommunikation och EU:s datalagringsdirektiv kräver.

Läs vidare »
Media-no-image

Telenor inväntar förtydligande kring datalagringsdirektiv

Nyheter   •   2014-04-11 11:19 CEST

Med anledning av EG-domstolens dom om datalagringsdirektivet tidigare i veckan. 

De svenska mobiloperatörerna har länge varit kritiska till införandet av datalagringsdirektivet. Direktivet är dock sedan en tid integrerat i svensk lag och Telenors utgångspunkt är att alltid följa gällande lagstiftning. Eftersom det i dagsläget är oklart vilka skyldigheter vi operatörer har, har Telenor begärt ett tydligt ställningstagande kring hur man ser på operatörernas skyldighet att lagra viss trafikinformation. Vi har ännu inte fått ett tydligt svar och i väntan på det agerar vi i enlighet med svensk lag. I dag fredag kommer ett extrainsatt möte mellan EU-kommissionen och europeiska operatörer att äga rum för att bringa större klarhet i frågan. Om vi på måndag fortfarande saknar ett tydligt besked från svenska myndigheter kan vi komma att ompröva vårt förhållningssätt, säger Ola Hanson, chefjurist på Telenor Sverige.


Med anledning av EG-domstolens dom om datalagringsdirektivet tidigare i veckan.

Läs vidare »
Tffkqmlz924drumnl7ubzq

Skanska tecknar nytt avtal med Telenor

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 13:28 CEST

Skanska har tecknat nytt avtal med Telenor Sverige, vilket gör Telenor till helhetsleverantör av företagets data- och mobilkommunikation. Avtalet löper över 48 månader och omfattar växeltjänsten Telenor One Flexibel 2.0 samt datatjänsten Nordic Connect.

Media-no-image

Telenors undersökning Barns mobila vanor: Små barn ångrar vad de lagt ut på internet

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:11 CET

Telenor har undersökt hur många barn mellan 4-6 respektive 7-11 år som har tillgång till internet och om föräldrar och barn pratar om vad som är okej att göra på internet och i sociala medier. Utifrån resultatet bjöd Telenor in experter för att diskutera vad man kan göra för att minska riskerna för barnen.

-  Vi ser framför allt två saker i den här studien. Det ena är att internet finns i princip i varje barns hand idag, fler än hälften av fyraåringarna har tillgång till en surfplatta och av 11-åringarna har 89 procent en egen smartphone. Det andra är att väldigt få föräldrar till små barn pratar med dem om vad som är ok på nätet. Föräldrarna är omsprungna av barnen men förväntas ändå sätta gränser. Det är nästan som att en blind leder en blind, säger Daniel Särefjord, chef för privatmarknaden på Telenor.

Telenor bjöd in Louise Hallin, legitimerad barnmorska och psykoterapeut, och Johnny Lindqvist, expert på unga och Internet på organisationen Surfa Lugnt, till ett samtal. Utgångspunkten var bland annat att hela 23 procent svarade ”ja” eller ”vet inte” på frågan ”Ångrar du något du lagt ut på internet?”.

-  De flesta spel som är utvecklade för de yngre barnen har idag ett socialt lager, så även om barnen spelar ”Hay Day” så kommunicerar de med andra i någon form. Därför måste man börja prata med barnen om vad som är okej och inte på nätet mycket tidigare nu, det räcker inte att börja i 12-årsåldern, säger Johnny Lindqvist.

-  11-åringar kan inte göra adekvata val utifrån en riskbedömning, den delen av hjärnan är inte fullt utvecklad förrän i vuxen ålder. På en sådan här fråga, som dessutom är ställd till barnet genom en förälder, levererar man ett förväntat svar. Därför är siffran mycket oroande, säger Louise Hallin.

Studien visade också att 40 procent av föräldrarna anger ”Att hänga med i den digitala utvecklingen” som skäl till att man skaffar barnen surfplattor eller smartphones. Samtidigt är det bara 73 procent av 7-11-åringarna som uppfattat att man pratat hemma om vad man får göra på internet och ännu färre, 49 procent, som har uppfattat att det finns regler om vad man får göra i sociala medier.

-  Vi möter barn vars föräldrar lägger ut bilder och annan information som barnen upplever som privata. Föräldrar tänker inte alltid på att de har bekanta som kanske träffar barnen i helt andra sammanhang och till exempel frågar barnen om det var roligt att gå på Gröna Lund i helgen. Många barn blir stressade över det och lär sig inte gränsen för vad som är privat och inte. Om vi själva inte riktigt lärt oss att hantera sociala medier kan vi knappast förvänta oss att barnen ska kunna det, säger Johnny Lindgvist.

-  Barn är väldigt impulsstyrda. En 11-åring är extremt verbalt utvecklad dessutom, de pratar på. Att säga att något kommer att finnas kvar för evigt kan de omöjligt förstå. Barnen kommer att göra som föräldrarna gör, man måste lära dem genom att visa hur man vill att surfplattan ska användas. De föräldrar som använder surfplattan som uppslagsverk, till exempel, har säkert ett barn som oftare tar reda på fakta genom internet, säger Louise Hallin.

Studien visar också att två av tre föräldrar deltar i barnens lek surfplattan/smartphonen någon gång i veckan eller oftare.

-  Surfplattor ersätter allt mer i hemmet; tv:n, stereon, kartböckerna, spelen... Jag sitter med min treåriga dotter och lär mig hur man hälsar på olika språk. Både för mig som förälder och som representant för Telenor tycker jag att det här är en fantastisk utveckling som skapar mängder med möjligheter. Samtidigt öppnar det för risker som vi absolut inte får blunda för, och det var därför vi ville ta initiativ till den här dialogen, säger Daniel Särefjord.

Experternas råd till föräldrarna för att minska risken för att barnen for illa på nätet var tydliga.

-  Sätt tydliga gränser. De yngre barnen har inte den neurologiska mognaden för att hantera internet. Begränsa skärmtiden för att minska belastningen på hjärnan och sitt med barnen. Ta kontrollen över deras surfande. Visa att du tycker att det är viktigt hur de agerar på internet, precis som i alla andra sociala sammanhang. Prata om riskerna. Det är ditt ansvar som förälder, säger Louise Hallin.

-  Får jag bara göra ett medskick till föräldrarna så är det att ta sig tid att förstå vilken värld barnen växer upp i. De tekniska begräsningarna, som att ta bort enheterna eller dra ur kontakten, hjälper inte barnen i längden. Acceptera att barnen är auktoriteter på det här området och påbörja dialogen så tidigt som möjligt. Då minskar risken för att de inte kommer till dig om de skulle se eller råka ut för något obehagligt, avslutar Johnny Lindqvist.

Hela underlaget finns bifogat som pdf.


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 166 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2013), en årsomsättning på 104 miljarder norska kronor (2013) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor har undersökt hur många barn mellan 4-6 respektive 7-11 år som har tillgång till internet och om föräldrar och barn pratar om vad som är okej att göra på internet och i sociala medier. Utifrån resultatet bjöd Telenor in experter för att diskutera vad man kan göra för att minska riskerna för barnen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • press@telenor.com
  • 08-41 01 00 40

Om Telenor Sverige

Telenor i Sverige

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på cirka 12,1 miljarder kronor (2013) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 17 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 176 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q2 2014), en omsättning på 26,8 miljarder norska kronor (Q2 2014) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Adress

  • Telenor Sverige
  • Katarinavägen 15
  • 116 88 Stockholm
  • Vår hemsida