Skip to main content

Telenor med i storaffär mellan NEC Philips och Landstinget Västmanland

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:07 CET

Telenor går in som teleoperatör i den telefoniplattform som NEC Philips tecknat avtal med Landstinget Västmanland om att leverera. Avtalsvärdet beräknas till 30 miljoner kronor och avtalet löper på fyra år med möjlighet till förlängning. Telenors del uppgår till 11 miljoner kronor, som tillsammans med tilläggsomsättning för inkommande trafik innebär ett sammanlagt värde för Telenor på 18 miljoner kronor. Det som fällde avgörandet var hög driftssäkerhet och tillgänglighet, ett bra pris och förmåga att klara en snabb installationsprocess.


- En lång upphandlingsprocess är till ända och vi är glada att vi vann, säger Mats Lundquist, Affärsområdeschef för företagskunder på Telenor Sverige. Från Telenors sida är vi särskilt nöjda att vi kunde stötta NEC Philips att få fina poäng för hög driftssäkerhet i landstingets betygsättning av anbuden. Vi har hittat ett gemensamt framgångsrecept och ser fram emot att samarbeta inför fler liknande upphandlingar.

Telenor är operatör för både den fasta och den mobila telefonin. Leveransen av den fasta telefonin berör cirka 5000 anknytningar, varav omkring 1000 är IP-baserade. Därutöver tillkommer omkring 500 mobila anknytningar mot växeln i Västerås samt ytterligare 400 mobila basabonnemang. För att garantera en hög driftssäkerhet utrustas telefoniplattformen med en tvåstationslösning för Centrallasarettet i Västerås.

- Landstinget har stora förväntningar på den telefonilösning som NEC Philips kommer att leverera, säger Hans Holmgren, projektledare på Landstinget Västmanland. Förutom en mycket hög driftssäkerhet och väsentligt lägre kostnader, delvis genom övergången till IP-telefoni, ser vi att tillgängligheten till vården stärks bland annat genom den integration mellan fast och mobil telefoni som Telenor ansvarar för.

För mer information, kontakta:
Elisabeth Petersson, informationschef Telenors mobila verksamhet
elisabeth.petersson@telenor.com, +46 709 61 42 07

Om Telenor
Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 200 anställda.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2005 på 68,9 miljarder norska kronor. Antal anställda vid utgången av 2005 var ca 27 600, varav 16 700 utanför Norge. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).