Skip to main content

Ny rapport hjälper företag att välja IoT-teknik

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 11:00 CEST

Ny rapport från Northstream: Connectivity technologies for IoT - How enterprises can select the most suitable technology for their IoT applications.

Det finns idag en uppsjö av tekniker att välja mellan för att koppla upp en produkt eller tjänst. Konsultföretaget Northstream har därför på uppdrag av Telenor Connexion tagit fram en rapport som guidar företagen rätt bland de olika Internet of Things (IoT)-teknikerna.

Telenor Connexion, en ledande leverantör av IoT-lösningar, publicerar idag rapporten ”Connectivity technologies for IoT” som är framtagen av Northstream, ett av Sveriges ledande oberoende teknikkonsultföretag.

Att välja teknik för uppkoppling är ett de viktigaste besluten när ett företag utvecklar en IoT-lösning. Beslutet kan vara avgörande eftersom fel val på kort sikt kan resultera i bristande prestanda eller högre kostnader. På lång sikt kan konsekvenserna bli försämrad skalbarhet och i värsta fall ett kostsamt byte till en mer framtidssäker lösning.

Det finns idag en rad olika tekniker för IoT-nät, till exempel traditionella cellulära (2G/3G/4G), Low Power Wide Area Networks (LPWA), Wi-Fi och Bluetooth. Framför allt LPWA har nyligen dykt upp som ett alternativ för saker som tidigare var för dyra, avlägsna eller batterislukande för att koppla upp.

– Telenor Connexion ser en stor potential i LPWA, som möjliggör nya tillämpningsområden utöver de cellulärbaserade applikationer som vi levererar idag, säger Martin Whitlock, CTO på Telenor Connexion. Vi har särskilt höga förväntningar på LPWA-standarden Narrow-Band IoT som vi tror kommer bli en teknik som operatörer över hela världen kommer att etablera, och som därmed kommer att ha höga krav på prestanda och framtidssäkring. Skalfördelarna från ett utbrett användande av NB-IoT skapar ett ekosystem där kostnaderna för uppkopplade enheter kan pressas ner.

Telenor blir först i Norge med att använda NB-IoT i stor skala, när företaget i januari 2017 lanserar en pilot för smart parkering i Trondheim tillsammans med Q-Free. Piloten ses som ett första steg mot ett fullskaligt kommersiellt nätverk för IoT i Norge.

Varje företag har olika behov vilket innebär olika tekniska överväganden – exempelvis täckning, energieffektivitet, säkerhet, skalbarhet och interoperabilitet – som avgör valet av IoT-teknik. Rapporten identifierar och grupperar dessa överväganden i tre kategorier: tekniska, kommersiella och ekosystemrelaterade. Det ger företag ett strukturerat verktyg att arbeta efter när de analyserar sina behov.

– Ingen enskild teknik eller lösning är idealisk för alla IoT-lösningar och vissa tekniker kommer att samexistera med andra som ett komplement snarare än en konkurrerande standard, Bengt Nordström, CEO på Northstream.Idag finns dessutom flera aktörer inom respektive teknik som alla försöker bli marknadsledande och etablera sina egna ekosystem. Den nuvarande fragmenteringen på marknaden är inte hållbar i längden och på sikt kommer det att utkristalliseras ett par ledande aktörer.

Hela rapporten går att ladda ner här.

En 3-sidig Executive Summary går att ladda ner här.

För mer information kontakta:

Martin Whitlock, CTO, Telenor Connexion
martin.whitlock@telenorconnexion.com , +46 734 252607

Kristina Grandin,PR and Communications, Telenor Connexion
kristina.grandin@telenorconnexion.com, +46 734 25 26 21

Om Telenor Connexion
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Med över 15 års erfarenhet, en global produktportfölj gör företaget det enkelt för kunderna att koppla upp sina produkter och tjänster.
Tillsammans med kunder som Volvo, Nissan, Scania, Hitachi, Verisure Securitas Direct och Telcare har Telenor Connexion utformat smarta och innovativa lösningar för uppkopplade produkter som distribueras över hela världen.
Företaget stödjer sina kunder under hela produktlivscykeln - från lösningsdesign till drift och framtida utveckling. Genom att samarbeta med Telenor Connexion garanteras kunderna en tillförlitlig och säker end-to-end-lösning, som kan utvecklas med tiden.
Huvudkontor och tekniskt center finns i Sverige och företaget har regionala kontor i Storbritannien, Tyskland, USA och Japan. Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.
För mer information besök www.telenorconnexion.se