Skip to main content

Telenor Connexions VD i rundabordssamtal med EU-kommissionären Oettinger om uppkopplade och automatiserade bilar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 10:00 CET

Uppkopplade tjänster för bilar kan göra körningen säkrare och minska trafikstockningar och koldioxidutsläpp. I ett rundabordssamtal under Mobile World Congress framför Europas fordons- och telekomindustrin sin syn på viktiga frågor och lösningar inom denna utveckling till Europakommissionen.

Rundabordssamtalet Connected and Automated Driving hålls den 22 februari på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona under ledning av EU-kommissionären Günther Oettinger. Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion, har bjudits in av Oettinger att delta i rundabordssamtalet tillsammans med andra medlemmar i branschorganisationen ETNO, European Telecommunications Network Operators’ Association.

Uppkopplade bilar innebär tillväxtmöjligheter för Europa. 2030 förväntas den globala marknaden nå 44 miljoner automatiserade fordon. Detta kan få stor positiv påverkan både på ekonomin och samhället, vilket återspeglas i fler arbetstillfällen, säkrare vägar, bränsleeffektivitet, minskade trafikstockningar och en övergripande högre produktivitet.

Rundabordssamtalet på MWC samlar fordons- och telekom/IT-branschen för att diskutera samarbete kring digitala aspekter av uppkopplade och automatiserade bilar i syfte att gynna både branscherna och Europa.

På agendan står diskussioner om viktiga frågor och lösningar för uppkoppling, policyfrågor (input till EU-kommissionens policys och regulatoriska åtgärder) samt idéer till ett förslag om ett europeiskt projekt kring uppkopplade och automatiserade bilar.

– Varken bilindustrin, telekomsektorn eller Europa har råd att gå miste om denna digitala möjlighet, skrev Oettinger nyligen på sin blogg.

– Uppkopplade tjänster för bilar finns redan idag och är ett område som växer snabbt. Inbyggda fordonstjänster för nödsituationer och diagnostik har blivit standard hos våra kunder. Jag ser fram emot givande diskussioner om hur ytterligare innovation och investeringar i uppkopplade fordonstjänster kan främjas inom EU, säger Mats Lundquist, VD på Telenor Connexion.

Rundabordssamtalet är en del av ministerprogrammet och äger rum den 22 februari kl. 11:00-13:30. Representanter från följande branschorganisationer deltar: ACEA och CLEPA för bilindustrin, GSMA, ETNO och ECTA för telekomindustrin.

Om Telenor Connexion
Telenor Connexion designar, utvecklar och driftar affärslösningar för uppkopplade produkter och tjänster. Med över 15 års erfarenhet, en global produktportfölj gör företaget det enkelt för kunderna att koppla upp sina produkter och tjänster.
Tillsammans med kunder som Volvo, Nissan, Scania, Hitachi, Verisure Securitas Direct och Telcare har Telenor Connexion utformat smarta och innovativa lösningar för uppkopplade produkter som distribueras över hela världen.
Företaget stödjer sina kunder under hela produktlivscykeln - från lösningsdesign till drift och framtida utveckling. Genom att samarbeta med Telenor Connexion garanteras kunderna en tillförlitlig och säker end-to-end-lösning, som kan utvecklas med tiden.
Huvudkontor och tekniskt center finns i Sverige och företaget har regionala kontor i Storbritannien, Tyskland, USA och Japan. Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.
För mer information besök www.telenorconnexion.se