Skip to main content

Ett fintorg med blomsterprakt

Nyhet   •   Aug 30, 2012 17:00 CEST

Torget vid Larsbergs centrum på Lidingö har rustats upp. Kommunen ville skapa ett fintorg med blomsterprakt. Man ville även förhindra överdriven biltrafik vilket tidigare varit ett problem. Torget skulle istället främja folklivet.

Tema har skapat en plats som är både vacker att passera igenom, trevlig att uppehålla sig på samt tilltalande att beskåda ovanifrån från de många bostäderna i omkringliggande bebyggelse. En speciell markbelägning är framtagen för torget och perennerna samt lökplanteringarna är särskilt utvalda för att få en blomning från tidig vår till sen höst. Det finns platser både för aktivitet och för de som önskar en lugn stund. En liten mötesplats bland körsbärsträd och blomster erbjuder sittmöjligheter.

På torget finns plats för torghandel med tillgång till vattenkastare. En cykelparkering tillåter cyklisterna att komma nära centrumhandeln samtidigt som de försvårar för biltrafik. Två rader av oxlar knyter samman den stenlagda ytan med stenmjölsyta där man bland annat kan spela boule.