Skip to main content

Hållbart hus för psykiatrivård och -forskning

Nyhet   •   Nov 21, 2011 16:03 CET

I Uppsala pågår uppförandet av Psykiatrins hus på Akademiska Sjukhusets kärnområde. Det är ett jätteprojekt Tema har medverkat i sedan programskedet. De stora utmaningarna för projektledaren är att väga samman olika intressen och få alla aktörer att fungera ihop.

Arbetet med Psykiatrins hus i Uppsala började 2006 och det ska stå färdigt 2013. Målet för Uppsala läns landsting är att samla all psykiatriverksamhet på samma ställe. Tidigare har denna varit utspridd och legat skild från den somatiska vården. Nu samlas såväl öppen och sluten psykiatrisk vård som forskning och utveckling intill Akademiska sjukhuset. Syftet är att förbättra vårdprocesserna, skapa tydliga samband med den somatiska vården samt integrera forskning och undervisning i vården.

En arkitekttävling anordnades för att få fram kreativa lösningar för byggnaden som ska inrymmas på en relativt begränsad yta i norra delen av sjukhusets kärnområde. Det segrande förslaget har utformats som ett kvarter i staden, med en huvudentré som mynnar mot centrum. Tema har medverkat i projektet sedan programskedet och ansvarar nu för genomförandet i rollen som projekt-, projekterings-, bygg- och installationsledare.

Höga miljökrav

Byggnaden får sju våningar ovan mark och en under. Uppdraget omfattar 33 600 kvadratmeter lokaler och investeringen är cirka 900 miljoner kronor. Psykiatrins hus blir green building-certifierat och projektet ställer höga krav på energieffektivitet, miljötänkande och framtida flexibilitet.

– Vi bygger med miljökorrekta material och tekniker. Bland annat får huset solceller på taket. Det får också stöd för framtida system inom energiförsörjning och godstransporter. Dessutom ska lokalerna kunna användas också för andra ändamål, säger Gunnar Gedin, affärsområdeschef för Tema projektledare.

I och med slutenvårdens krav byggs även säkerhet in i huset, till exempel genom larmsystem och extremt starkt glas. Stor omsorg läggs också vid att bygga upp en god miljö med gestaltning som kan bidra till läkandet och en bra arbetsmiljö för de som ska jobba i huset.

Lyhördhet föder framgång

– Man får heller inte glömma bort ekonomin på sikt, ur förvaltningsperspektiv. Vi är med och skapar en byggnad med långsiktigt värde och god ekonomi för drift och förvaltning. Då går det inte att slarva under byggandet, fortsätter Gunnar Gedin.

Den stora utmaningen för projektledaren i så här stora projekt är att få alla involverade att fungera tillsammans så att man kan skapa något bra. Temas blandning av kompetens inom ledarskap och ekonomi, stora erfarenhet samt etablerade hjälpmedel och rutiner för att driva projekt gör att man kan leverera hög kvalitet.

– Projektledningen blir en balansgång där man måste ta in olika åsikter och få ihop både ekonomi, driftsförutsättningar, verksamhetskrav och utformning. Det gäller att vara lyhörd och öppen för att studera alternativa lösningar så att man kan komma fram till den gemensamma nämnaren för ägare, förvaltare, verksamhet och arkitekter. Det här har Tema hållit ihop på ett bra sätt i projektet, säger Robert Sundström, fastighetsdirektör på Landstinget i Uppsala län.

Kontaktperson: Gunnar Gedin, 018-17 08 67

 

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Hos oss är miljöhänsyn en naturlig del i arbetet och vi vill hjälpa våra kunder att fatta miljömässigt sunda beslut  Med över 50 års erfarenhet är vi en stabil rådgivare från första idé till slutfört projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.