Skip to main content

Invigning av Angereds nya stadspark

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 15:33 CET

Angereds stadspark har genomgått en totalrenovering, som en del av satsningen inom Utveckling Nordost, Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling. Nu finns här ett nytt torg och en upprustad park med många nya aktiviteter och besöksmål. Den nya lekplatsen har cirkus som tema och gestaltningen bygger på akrobatik och rörelse. Här finns också en unik vattenlek där vattnet sprutar upp ur marken genom olika munstycken.

Lördag den 14 december 2013 är det en officiell invigning och till sommaren 2014 är hela parken klar att använda. Tema har arbetat med parkens utformning som grundas på den starka teater- och idrottskultur som finns i Angered. I Angereds stadspark ska man se och synas, agera eller beskådas, leka eller vila.

- Det var viktigt för oss att ge platsen en ny värdighet och en lekfullhet. Vi har skapat en palett av platser för alla besökare i parken- några avsedda för aktivitet och lek och andra för möten och rekreation, säger landskapsarkitekterna Per Axelsson och Sara Vikstrand.

LÅNG FÖRBEREDELSE
Förberedelserna för den nya parken har pågått länge. 2011 bjöd Göteborgs Stad in flera arkitektkontor till parallella uppdrag för att hitta de bästa ideérna. Uppgiften var att presentera ett gestaltningsförslag med en helhetsidé och ett tydligt koncept. Tema fick sedan fortsatt förtroende att som generalkonsult att ta fram förfrågningsunderlag för torget, parken, utflyktsleken och aktivitetsstråket.

- Samarbetet mellan Tema och Park- och naturförvaltningen inom Göteborgs stad har präglats av effektivitet och öppenhet. Projekteringstiden var mycket knapp och det krävdes snabba beslut när det gällde utformning, teknik- och materialval samt ekonomiska överväganden, säger landskapsarkitekterna Per Axelsson och Sara Vikstrand.

AKTIVITETSLOOP BINDER SAMMAN PARKEN
Många aktiviteter är koncentrerade till tre centrala platser i parken: torget, lekplatsen och aktivitetsstråket. Längs med aktivitetsloopen som binder samman platserna kan man promenera, springa eller cykla och upptäcka flera mindre attraktioner. För att ge besökarna en överblick över området och locka till parkens aktiviteter har Tema utformat en lekfull och informativ karta. Kartan är centralt placerad på torget och utgör en miniatyr av hela aktivitetsparken. Besökaren leds även ut i parken genom riktningen på planteringsbäddar samt att gestaltningen förstärker de visuella siktlinjerna ut i landskapet.

Torgets gestaltning utgår från att understryka en riktning på platsen ut i det vackra och kuperade landskapet. Trädgrupper, en vacker naturstens- och betongstensbeläggning tillsammans med häckar och perennytor, utgör torgets ram. Kartan över området, en cirkulär scen, en långbänk med speciell belysning och sittgrupper utgör byggstenarna för att skapa ett värdigt och välkomnande torg för möten och olika evenemang.

CIRKUSLEK
Lekplatsen har cirkus som tema och den mjuka gummiasfalten kommer att vara röd och vit som taket på ett cirkustält. Här finns karuseller, studsmattor, skrattspeglar, lekhus och gungor. En befintlig kulle modelleras om för att användas till klätter,- rutsch,- och linbanelek. Det blir också en vattenlek i form av vatten som sprutar upp ur marken ur olika munstycken.

Fakta om projektet
Kund: Göteborgs Stad
Landskapsarkitekter: Per Axelsson, Sara Vikstrand, Helena Eriksson


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera