Skip to main content

Norrköpings industrilandskap utvecklas

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:14 CEST

Tema är bygg- och projektledare när Klövern AB utvecklar kvarteret Kopparhammaren 2 i centrala Norrköpings anrika industrilandskap. Hyresgäster blir Linköpings universitet som efter renovering och nybyggnad får tillgång till nya lokaler om 5 000 kvadratmeter.

Förnyelsen av Kopparhammaren 2 omfattar tillbyggnad, ombyggnad samt fasadrenovering. Uppdraget som bygg- och projektledare är en viktig pusselbit för Temas etablering i Norrköping. Tema grundades på 1950-talet och idag är företaget verksamt inom arkitektur och projektledning med 190 medarbetare på fem orter i Sverige. Kontoret i Norrköping är Temas senaste satsning.

Andreas Oxelgren är uppdragsansvarig på Tema. – Det är ett spännande uppdrag med en tuff tidplan, om- och tillbyggnaden kommer att ske samtidigt, Fastighetens placering invid strömmen kommer också att innebära en del utmaningar - bland annat hur byggställningarna ska förankras vid fasaden mot vattnet, berättar Andreas.

En annan utmaning i projektet är att fastigheten är q-märkt och placerat i ett kulturintressant område - industrilandskapet runt Motala ström har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Kopparhammarens strategiska läge utmed strömmen gjorde att området tidigare utgjorde en viktig byggnadssten i Norrköpings textilindustri. Efter en textilkris på 1960-talet avvecklades dock all industriell verksamhet tills att Industrilandskapet blev en övergiven zon i slutet av 1980-talet. Sedan dess har dock andra verksamheter givit Industrilandskapet nytt liv. Kopparhammaren utgör också idag ett strategiskt läge, med bl.a. centrets närhet till Linköpings universitet och Norrköping Science Park. Tillbyggnaden är utformad för att passa in i området och den befintliga byggnadens utseende ska i största möjliga mån bevaras vid renoveringen.

I Temas uppdrag som bygg- och projektledare ingår bland annat att se till att Klöverns högt ställda miljökrav uppfylls. Ambitionen är att tillbyggnaden ska klassas enligt Miljöbyggnad Guld och ombyggnaden enligt Silver. Den ombyggda byggnadens flacka tak ska kläs med sedum, som är en modern motsvarighet till torvtak. På taket placeras solpaneler och här ska mindre grupper kunna samlas för att studera hur fastighetens olika zoner med solpaneler ser ut och fungerar.

Linköpings Universitet är redan idag etablerade i området med universitetets mötesplats kring visualisering, Visualiseringscenter C. Den nya byggnaden tillsammans med ombyggnaden blir en viktig del i universitetets utbredning kring Motala ström med den nya Campusbron som sammanhållande länk.

Lokalerna beräknas vara inflyttningsklara till terminstarten hösten 2014.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy