Begränsad utsändning från Teracoms station i Sveg/Brickan på grund av brandrisk

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 17:23 CEST

Räddningstjänsten i Jämtland har bett Teracom AB att evakuera anläggning i Sveg/Brickan och i samband med stänga av ventilationen så att rök eller gnistor kommer in i stationen. För att säkerställa att sändningsutrustning inte skadas på grund av ökad temperatur har vi valt att endast sända ut Sveriges Radio P4 samt Mux1 (SVT1 och SVT2).

Det betyder att inga andra tjänster går ut från den berörda stationen samt andra stationer som får sin signal från denna station, och kommer inte att göra så förrän räddningstjänsten bedömer att området runt Sveg/Brickan är säkert.

De så kallade slavstationer som får sin signal från Sveg/Brickan och därmed också påverkas är:

 • Hede: SR P1, P2 och P3 samt TV-utsändningar
 • Funäsdalen Funäsdalsberget: SR P1, P2 och P3.
 • Tänndalen: SR P1, P2 och P3.
 • Tännäs Västra Kröket: SR P1, P2 och P3.
 • Långå: SR P1, P2 och P3.

Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Teracom AB är en del av Teracom Group. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark. Mer information finns www.teracom.se.

Teracoms anläggning i Sveg/Brickan evakueras i samråd med räddningstjänsten på grund av bränder i närområdet. För att skydda sändningsutrustning kommer alla tjänster utom mux 1 (SVT1 och SVT2) samt P4 stängas av till dess att området bedöms som säkert.

Läs vidare »

Teracoms frågor under Almedalen 2018

Blogginlägg   •   Jul 11, 2018 13:53 CEST

Almedalsveckan är slut för i år, och jag tänkte dela med mig av några reflexioner. Det är valår i år, vilket alltid höjer temperaturen. Alla partiledare var på plats och det var även i år över 4 000 seminarier i det officiella programmet. En växande trend är att fler och fler seminarier och samtal webbsänds, och ofta ligger kvar för att kunna ses i efterhand.

Kaknästornet åter öppet för allmänheten

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 09:15 CEST

Efter nödvändiga reparationer är nu båda hissarna i Kaknästornet i bruk och därmed öppnar Teracom återigen tornet för allmänheten.

Mastbyte påverkar radiomottagningen från Tåsjö

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:07 CEST

Den 10 juli påbörjar Teracom nästa etapp i uppförandet av en ny högmast i Tåsjö. Under tiden arbetet pågår kommer en tillfällig antenn med reducerad effekt användas. Detta gör att mottagningen för Sveriges Radio-lyssnare, som använder masten i Tåsjö, kan få försämrad mottagning och tillfälliga avbrott kan förekomma.

​Storstad eller landsbygd – olika förberedda för kris och krig

Blogginlägg   •   Jul 03, 2018 09:32 CEST

Samtidigt som Sveriges totalförsvar är beroende av befolkningens beredskap, är enskilda individer otroligt sårbara utan samhällets försörjning och logistik. Vid kris och krig behöver vi alla kunna garantera vår egen krishantering, inte minst om man ser till olika förutsättningar beroende på var vi bor.

Påverkansoperationer - någon testar oss

Blogginlägg   •   Jun 26, 2018 14:49 CEST

Hur stor är risken för att vår demokrati i bred mening – våra demokratiska val, vår fria och transparenta samhällsdebatt, våra samhällsinstitutioner – påverkas av krafter som vill oss illa?

Skyddsrum – för din fysiska säkerhet vid kris och krig

Blogginlägg   •   Jun 21, 2018 09:51 CEST

65 000 lokaler. Sju miljoner personer. 0,75 kvadratmeter. Tjugohundratvå. Det är de grundläggande siffrorna för vårt bestånd av skyddsrum.

Kaknästornet stängt för allmänheten

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 12:15 CEST

En av två hissar i Kaknästornet behöver repareras, under den period som reparationen utförs är Kaknästornet stängt för allmänheten. Vid en rutinkontroll av hissarna i Kaknästornet upptäcktes ett slitage på ena hissens bärlinor. Under tiden detta åtgärdas är endast en hiss i drift, vilket påverkar utrymningsmöjligheterna. I samråd med Storstockholms brandförsvar har vi därför fattat beslut om att stänga Kaknästornet för allmänheten från och med idag, den 20 juni, tills vidare.

Detta gäller endast de publika delarna av lokalerna. Teracoms verksamhet i Kaknästornet pågår som vanligt och ingen påverkan sker på utsändning av radio och tv.

Kontaktpersoner

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703-101763

Björn Westerdahl, presskontakt Storstockholms Brandförsvar 0707-64 87 84

Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Teracom AB är en del av Teracom Group. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark. Mer information finns www.teracom.se.

Vid en rutinkontroll av hissarna i Kaknästornet upptäcktes ett slitage på ena hissens bärlinor. Under tiden detta åtgärdas är endast en hiss i drift, vilket påverkar utrymningsmöjligheterna. I samråd med Storstockholms brandförsvar har vi därför fattat beslut om att stänga Kaknästornet för allmänheten från och med idag, den 20 juni, tills vidare.

Läs vidare »

Förbättrad FM-mottagning för Sveriges Radio i Avesta

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:58 CEST

Från och med den 21 juni startar Teracom utsändningar av Sveriges Radios programkanaler P1, P2, P3 och P4 Dalarna från en kompletterande mast i Avesta. Syftet är att förbättra befintlig mottagning och kvalitet med nya frekvenser och sändare. Cirka 26 000 invånare runt Avesta kommer därmed få bättre mottagningsmöjligheter.

Sjukvårdens roll i händelse av kris eller krig

Blogginlägg   •   Jun 13, 2018 11:55 CEST

Hur ska vård och sjukvård ställas om och prioriteras vid kris och krig? Det är en fråga som aktualiserats i samband med senaste tidens satsningar på att höja Sveriges krisberedskap. Ytterst måste sjukvården ha nödvändiga förutsättningar för att skydda de mest skyddsvärda.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • christina.bylin@teracom.se
 • 0708-81 17 46
 • 08-555 417 46

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • niklas.vdeangnqokiqzxbgemd@tevitsheracom.se
 • 0733-35 70 67

Om Teracom AB

Vi sänder ut tv och radio

Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Vi gör det genom att ta ansvar, vi tänker nytt och vi krånglar inte till det. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Teracom AB är en del av Teracom Group. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Adress

 • Teracom AB
 • Lindhagensgatan 122
 • 104 25 Stockholm
 • Vår hemsida