Criscom – frivilligförbundet som garanterar säkra budskap i osäkra lägen

Blogginlägg   •   Nov 14, 2018 07:56 CET

Vid kriser ska samhället rädda liv och egendom. Men för att göra det krävs också informationsinsatser och fungerande kommunikation mellan räddningsinsatsens olika delar. Det är viktigt att människor får information om vad som skett och hur de ska agera. Information till allmänheten kan vara livsavgörande. I det avseendet är frivilligförbundet Criscoms stöd centralt.

Sjukvård och säker kommunikation i kris och krig

Blogginlägg   •   Nov 07, 2018 10:41 CET

Den senaste månaden har sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser tagits upp i flera sammanhang. Det är otroligt positivt att se – sjukvården är en central del av samhället som bara måste fungera när det är skarpt läge. I detta inlägg tänkte jag ägna några tankar kring en verksamhet som inte får tas för given: sjukvården.

Försök till påverkan av svenska valdebatten: inte så omfattande, inte så internationellt, inte så framgångsrikt

Blogginlägg   •   Okt 31, 2018 08:00 CET

I den polariserade samhällsdebatten som pågår i de flesta öppna, västliga, demokratierna har en återkommande fråga varit hur antagonistiska och extrema krafter kan försöka påverka allmänna val. Som jag skrivit om tidigare kan valen påverkas antingen direkt, via försök att hacka resultat eller inrapportering, eller indirekt genom att påverka debatten och allmänhetens tilltro till valet.

I ett inlägg i augusti, om hur väl rustade vi är mot valpåverkan, dristade jag mig till att hävda att valrörelsen fram till dess inte var så påverkad och att mycket tvärtom tydde på att vi var rätt mentalt förberedda på ett positivt sätt. Nu har en forskarrapport, beställd och sponsrad av MSB, lagts fram och resultatet av den pekar i samma riktning.

Smearing Sweden: International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election

Bakom studien står ett team knutna till det framstående universitetet London School of Economics, LSE, och den brittiska tankesmedjan Institute for Strategic Dialogue, ISD. I teamet ingår bland andra Anne Applebaum, en av de främsta debattörerna och experterna på utvecklingen i det tidigare kommunistiska Östeuropa.

För att sammanfatta rapportens slutsats lite hårdraget: påverkansförsöken var inte så omfattande, inte så internationella, och inte så framgångsrika.

Det mest intressanta i rapporten, enligt mig, är dock att den diskussion som man kunde se på sociala medier efter valet, med närmast konspirationsteoretiska påståenden om valfusk, tycks ha varit organiserad och samordnad.

Rekommendationer för det digitala medborgarskapet

Forskargruppens rekommendationer är ganska allmänna, men kloka: ökat fokus på källkritik som del av ett ”digitalt medborgarskap” som lärs ut både i skolor och till vuxna. Se till att statliga myndigheter är på alerten mot kampanjer på sociala medier, där det redan pågår en smutskastningskampanj mot Sverige i flera sammanhang. Stärk civilsamhällets nätverk, inte minst i ett nordiskt eller skandinaviskt sammanhang.

I en värld av Fake news kommer Teracom att sträva efter att vara ett statligt bolag för Real news.

Läs hela MSB-LSE-ISD-rapporten här: Smearing Sweden International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election 

Marcus Hartmann, kommunikationschef 

I ett inlägg i augusti, om "hur väl rustade vi är mot valpåverkan", dristade jag mig till att hävda att valrörelsen fram till dess inte var så påverkad och att mycket tvärtom tydde på att vi var rätt mentalt förberedda på ett positivt sätt. Nu har en forskarrapport, beställd och sponsrad av MSB, lagts fram och resultatet av den pekar i samma riktning.

Läs vidare »

Djurens roll i det civila försvaret

Blogginlägg   •   Okt 25, 2018 08:00 CEST

De är för det mesta en del av vår fritid och i många fall vår bästa vän, men vi vet kanske inte vad vi skulle göra för att ta hand om dem vid kris och krig. Detta inlägg är tillägnat de frivilliga försvarsorganisationerna som hanterar människans bästa och mest trofasta vänner - djuren.

Så bygger vi säkerhet i Norden

Blogginlägg   •   Okt 23, 2018 08:00 CEST

Att störa eller slå ut centrala samhällsfunktioner som el och kommunikationsnät är ett sätt att försätta vårt samhälle i akut fara. Då känns det tryggt att sådana sårbarheter kan avhjälpas över landgränserna. I detta inlägg tar jag upp en fråga som varit på tapeten den senaste tiden: civilförsvarssamarbeten mellan Sverige och våra nordiska systerländer.

Teracom svarar på remiss om Public Service

Nyheter   •   Okt 22, 2018 14:00 CEST

Teracom Group AB (Teracom) har fått möjlighet att yttra sig över utredningen Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ett ökat ansvar (SOU 2018:50). Teracom väljer att i huvudsak svara på de delar som rör bolagets verksamhet. Bolaget tycker förslagen är bra och genomtänkta och är positiva till att utredningens förslag blir verklighet.

Teracoms viktiga roll som utsändare av public service

Blogginlägg   •   Okt 19, 2018 08:00 CEST

Public service i Sverige är just nu i lite grann av ett vänteläge inför förändringar, inte minst vad gäller hur verksamheten ska finansieras. Därför tar vi i dag ett steg tillbaka och resonerar kring vad public service innebär och vår roll i sammanhanget.

Den moderna människan – osårbar och därför sårbar?

Blogginlägg   •   Okt 16, 2018 08:00 CEST

Psykologiskt försvar är ett svårfångat begrepp på samhällsnivå, men också på individnivå. Det handlar såväl om att förbereda samhället inför hybridkrigföring av tredje part som att förbereda oss själva psykologiskt inför att faran är framme.

”Nytt blåljusnät prioriterad fråga” – MSB:s GD på Rakeldagen

Blogginlägg   •   Okt 12, 2018 13:20 CEST

I mångt och mycket har mina texter handlat om de sårbarheter vi ställs inför i vår tid. Konsekvensen av detta är att vi måste stå redo för nya hot och utmaningar. Just det var temat för Rakeldagen – vår beredskap om krisen kommer. En förutsättning för vår beredskap är att frågan om ett nytt blåljusnät avgörs, vilket MSB:s generaldirektör tog upp som en högprioriterad fråga för nästa regering.

Internet of Things – en sårbarhet i tillvaron

Blogginlägg   •   Okt 10, 2018 08:00 CEST

Motståndskraft, är ett nyckelbegrepp för hur starka eller sårbara vi är som samhälle. Det bygger på att många i samhället har en förståelse för möjliga sårbarheter och ingångar för antagonistiska aktörer. Förståelsen behövs i såväl den offentliga som den privata sfären, i hemmet och på arbetsplatsen. Dagens blogginlägg handlar om det som kallas Internet of Things (IoT), eller sakernas internet.

Kommande evenemang 1 evenemang

20 Nov 09:00

Teracom är med och deltar på Armada

2018-11-20 - 2018-11-21
Nymble: Drottning Kristinas väg 15-19, 114 28 Stockholm KTH Library (KTH-B): Osquars backe 31, 100 44 Stockholm KTH Entrance (KTH-E): Drottning Kristinas väg 4, 114 28 Stockholm

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Teracoms pressavdelning svarar på frågor från media dygnet runt, året runt.

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • chpgribzstlqincma.ymbynllibhn@zdtelbraphcoijm.twsesb
 • 0708-81 17 46
 • 08-555 417 46

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • niyyklexasly.vqianadgemz@tdterciaciyomak.szkeny
 • 0733-35 70 67

Om Teracom AB

Vi sänder ut tv och radio

Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Vi gör det genom att ta ansvar, vi tänker nytt och vi krånglar inte till det. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Teracom AB är en del av Teracom Group. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Adress

 • Teracom AB
 • Lindhagensgatan 122
 • 104 25 Stockholm
 • Vår hemsida