Skip to main content

Taggar

Säkra nät

Kaknästornet

Master och anläggningar

Tv

Radio

Teracom – ett spännande företag

Teracom – ett spännande företag

Blogginlägg   •   Jun 27, 2019 08:00 CEST

Det händer mycket på Teracom. En del är synligt, som förvärvet av Net1, men mycket är kanske mindre tydligt för omvärlden. Vi jobbar med att utveckla Teracoms leverans till samhällsviktiga funktioner. Allt utgår från den kompetens och de tillgångar som vårt viktiga samhällsuppdrag, utsändningar av radio och TV, givit oss.

Gråzonsproblematik försvårar gränsdragningen mellan krig eller fred

Gråzonsproblematik försvårar gränsdragningen mellan krig eller fred

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

Vad betyder krig? Frågan kan tyckas enkel, men har på senare år blivit allt svårare att besvara. Försvarsmakten och MSB slog för några år sedan fast att hotbilden mot Sverige är ”mer komplex och tillåter inte en lika tydlig gränsdragning mellan fred och krig”. Denna osäkerhet är vad som inom försvars- och säkerhetspolitiska kretsar kallas för gråzonen.

Europaparlamentsvalet – påverkansoperationer och säkerhet

Europaparlamentsvalet – påverkansoperationer och säkerhet

Blogginlägg   •   Maj 23, 2019 08:00 CEST

En majoritet av svenskarna tar del av politiskt material via internet. Samtidigt har flera val de senaste åren påverkats av utländska aktörer via digitala desinformationskampanjer. Inför och under EU-valet 23-26 maj prioriteras därför frågor om säkerhet och kommunikation.

Säkerhets- och försvarsfrågor mitt i politiken

Säkerhets- och försvarsfrågor mitt i politiken

Blogginlägg   •   Maj 21, 2019 08:00 CEST

Försvarsberedningens slutrapport analyserar svensk försvars- och säkerhetspolitik, och utformningen av det militära försvaret 2021-2025. Fokus i den politiska debatten har handlat om de fyra borgerliga partiernas avhopp, men rapporten rymmer också intressant analys av bl.a. EU:s solidaritetsklausul och Europeiska försvarsfondens finansiering.

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Blogginlägg   •   Maj 08, 2019 12:30 CEST

Mellan 6 och 12 maj genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan för att uppmärksamma svenskarna på vikten av att förbereda sig för kriser. Teracom har ett viktigt uppdrag för en fungerande svensk krisberedskap: att garantera säker kommunikation och säkerställa att allmänheten nås av viktig information via krisberedskapskanalen P4.

Årets Krisberedskapsvecka satsar på ungdomar

Årets Krisberedskapsvecka satsar på ungdomar

Blogginlägg   •   Maj 02, 2019 08:29 CEST

Varje år genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan. Mellan 6 och 12 maj kommer allmänheten uppvaktas lite extra av de aktörer som dagligdags arbetar med att förbereda landet för kriser eller krig. Många har blivit bättre på att ta sitt ansvar och förbereda sig för kris. I år är det ungdomarna som är i fokus.

Totalförsvar i fokus på Försvarsmaktsråd Skaraborg

Totalförsvar i fokus på Försvarsmaktsråd Skaraborg

Blogginlägg   •   Apr 17, 2019 08:40 CEST

En skarpare men också mer komplex hotbild gör att fler måste ta del i utvecklingen av vårt totalförsvar. Vid årets konferensen Försvarsmaktsråd Skaraborg samlades över 300 deltagare för att fokusera på hur Sveriges totalförsvar ser ut och kan utvecklas.

En uppdaterad säkerhetsskyddslag – för Sveriges säkerhet

En uppdaterad säkerhetsskyddslag – för Sveriges säkerhet

Blogginlägg   •   Apr 05, 2019 12:47 CEST

Sedan 1 april finns en ny lag utvecklad från 1996 års säkerhetsskyddslag. Fler aktörer i privat regi med så kallad säkerhetskänslig verksamhet får nu fler och tydligare krav för säkerhetsskydd av verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Teracom arbetar varje dag med denna lagstiftning som grund för att garantera säker kommunikation i hela Sverige.

Teracom släcker Kaknästornet för Earth Hour

Teracom släcker Kaknästornet för Earth Hour

Blogginlägg   •   Mar 29, 2019 16:17 CET

På lördag släcker Teracom ner all belysning av Kaknästornet i Stockholm. Vi gör det till stöd för initiativet Earth Hour. Hållbarhet är en viktig del i Teracoms verksamhet. Vi arbetar systematiskt för att minska vår klimatpåverkan och bygga hållbara kommunikationslösningar som kommer samhället till nytta.

Robusta betalsystem – att tänka på beredskap

Robusta betalsystem – att tänka på beredskap

Blogginlägg   •   Mar 28, 2019 08:57 CET

I höstas drabbades Växjö av ett omfattande strömavbrott. Gallerior tömdes. Folk fastnade i hissar. Telefoni och datatrafik i och runt staden påverkades. Trafikljus var utslagna. Boknings- och biljettsystem för kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst påverkades. Avbrottet varade i några timmar. Men vad gör vi om betalsystemen går ner längre än så?

Livsmedelsförsörjning – en nödvändig del av totalförsvaret

Livsmedelsförsörjning – en nödvändig del av totalförsvaret

Blogginlägg   •   Mar 22, 2019 08:38 CET

Sveriges livsmedelsförsörjning bygger på långa och ofta komplicerade leveranskedjor. När oväder eller andra former av störningar tillfälligt bryter kedjorna krävs beredskap. Totalförsvarets motståndskraft och det civila försvaret bygger på samverkan mellan privata och statliga aktörer.

Volontärers del i framtida kriskommunikation

Volontärers del i framtida kriskommunikation

Blogginlägg   •   Mar 15, 2019 08:00 CET

Under skogsbränderna 2018 hjälpte tusentals volontärer till att hålla igång räddnings- och släckningsinsatserna. Men deras förutsättningar för kommunikation sinsemellan, och med andra aktörer som är involverade vid större händelser och kriser, behöver utvecklas för att organisera denna viktiga resurs när det är skarpt läge.

Försvar byggt på fri vilja: Hemvärnet och de andra frivilliga försvarsorganisationerna

Försvar byggt på fri vilja: Hemvärnet och de andra frivilliga försvarsorganisationerna

Blogginlägg   •   Mar 01, 2019 07:34 CET

Ett lands försvarsförmåga beror på många faktorer. I den politiska debatten pratas det mycket om försvarsanslaget och vilka militära förmågor vi behöver och har råd med, men allmänhetens inställning till försvaret spelar också in. Ju mer engagerade medborgare, desto starkare försvarsförmåga.

Cybersäkerhet – dags att gå från ord till handling

Cybersäkerhet – dags att gå från ord till handling

Blogginlägg   •   Feb 21, 2019 08:49 CET

Nyligen hölls fjärde upplagan av Cyberförsvarsdagen, ett mycket intressant och viktigt heldagsseminarium av föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Cybersäkerhet dominerar diskussioner om säkerhet, men vi måste gemensamt gå från ord till handling för att skapa säkerhet på riktigt.

Att stå pall oavsett väder

Att stå pall oavsett väder

Blogginlägg   •   Feb 18, 2019 11:25 CET

Teracom har statens uppdrag att se till att prioriterade nyheter och VMA, viktigt meddelande till allmänheten alltid kan nå fram. Därför ser vi över beredskap och infrastruktur för utsändningar för att kunna hantera mer extremt väder.

Internationella 112-dagen: effektivare insatser för trygghet

Internationella 112-dagen: effektivare insatser för trygghet

Blogginlägg   •   Feb 13, 2019 08:31 CET

Det var ingen vanlig måndag denna vecka, utan den internationella 112-dagen. Ett bra tillfälle att diskutera förutsättningarna för de som står i första ledet när något händer. Vi har tagit stora steg och lärt oss mycket de senaste åren, men teknisk utveckling och samhällelig förändring sker nu så snabbt att vi måste tänka nytt – tillsammans.

Så bygger Teracoms starka säkerhetskultur säker kommunikation

Så bygger Teracoms starka säkerhetskultur säker kommunikation

Blogginlägg   •   Feb 07, 2019 09:09 CET

Formellt börjar Teracoms historia år 1992, men vi har varit med mycket längre än så. Teracom bygger i dag vidare på sekel av utveckling och förändring för att tillgodose kärnuppdraget: säker kommunikation.

Hur smart är det med smartare hem?

Hur smart är det med smartare hem?

Blogginlägg   •   Jan 31, 2019 08:00 CET

Att vi blir allt mer uppkopplade är det få som betvivlar. En trend som har tagit fart de senaste åren är röststyrning i hemmet. Att kunna säga till ugnen att värma upp sig eller be högtalarna slå på middagsmusiken är tilltalande. Men när våra hem öppnas för fler produkter med mikrofoner växer sig frågor om säkerhet och personlig integritet större.

Cyberhemvärn och drifthemvärn – några tankar för totalförsvarets förmåga

Cyberhemvärn och drifthemvärn – några tankar för totalförsvarets förmåga

Blogginlägg   •   Jan 24, 2019 08:47 CET

Med lite distans till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen kan konstateras att cybersäkerhet blev en av årets snackisar. Säkerhet och försvarsförmåga i cyberrymden blir allt viktigare, inte bara för Teracom utan för samhället i stort. Men utan tillförlitlig drift för kritisk infrastruktur i akuta situationer försvagas totalförsvaret.

Civilt försvar, cyberhot och näringslivets roll i totalförsvaret i fokus på Folk och Försvars Rikskonferens

Civilt försvar, cyberhot och näringslivets roll i totalförsvaret i fokus på Folk och Försvars Rikskonferens

Blogginlägg   •   Jan 18, 2019 08:00 CET

Efter tre fullspäckade dagar på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är jag fylld av nya insikter och intryck från Sveriges främsta försvars- och säkerhetsexperter. I år fick Teracom möjligheten att prata om några för oss viktiga ämnen: hur det offentliga och det privata kan komplettera varandra samt hur vi skapar ett säkert och robust samhälle såväl vid fred som höjd beredskap och krig.