Skip to main content

Lyssna och bedöm ljudkvalitet i digitalradion

Nyhet   •   Nov 10, 2010 13:00 CET

Nu sänder Teracom fyra nya testkanaler i pilotnätet för digitalradion. De fyra kanalerna heter Teracom Hjärter, Teracom Klöver, Teracom Ruter och Teracom Spader.

Kanalerna sänder samma programinnehåll men med olika bithastigheter. Genom att på detta sätt sända samma innehåll på flera kanaler men kodat i olika bithastigheter ges möjlighet för lyssnare som ingår i digitalradiopiloten att med egna öron och med vanlig konsumentutrustning bedöma ljudkvalitet i digitalradion.

Bithastigheterna är:

  • 48 kbit/s kodat med HE-AACv2 (med SBR + PS), ger ca 21 kanaler per mux
  • 64 kbit/s kodat med HE-AACv1 (med SBR), ger ca 16 kanaler per mux
  • 112 kbit/s kodat med HE-AACv1 (med SBR), ger ca 10 kanaler per mux
  • 160 kbit/s kodat med AAC (utan SBR), ger ca 7 kanaler per mux 

Innehållet i kanalerna är komponerat av Sveriges Radio och består av drygt sju timmar material bestående av en blandning av program från P1, P2, P3 och P4 samt en del musik och ljudavsnitt som används vid olika ljudkvalitetstester.

Fakta ljudkvalitet:

Bedömning av ljudkvalitet för digitalradio sker bland annat inom ramarna för ett flerårigt EBU-projekt, kallat D/DABA. I december 2009 presenterades testerna i rapporten: ”EBU Subjective Assessment and Objective measurements of DAB+ EBU dok. BPN 094”. Rapporten omfattar 103 sidor och bedömningen baseras på flera så kallade ”blindtester” med deltagare från programbolag som NRK, SR och SVT,  forskningsinstitutet IRT i München och medlemmar på EBU i Genève. Resultaten för olika bithastigheter och ljudexempel värderades av lyssnarna med en 100-gradig skala, i en internationellt standardiserad mätmetod, ITU R BS.1534, populärt kallad MUSHRA. Ovan nämnda EBU tester har genomförts för att bättre förstå vilken kvalitetsnivå som en lyssnare förväntar sig. En annan viktig frågeställning är hur sändningarna av digitalradio (DAB/DAB+) ska anpassas för att ge samma upplevda ljudnivå mellan kanaler i samma digitala multiplexer och mellan kanaler som också sänds i FM. Det sker ett ständigt samarbete med andra länder kring dessa och liknande kvalitetsfrågor för den digitala radion.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera