Skip to main content

Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 14:36 CEST

Teracom redovisar idag sin kvartalsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009.

JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG 
• Intäkter 780 (788) MSEK 
• Rörelseresultat 127 (117) MSEK 
• Resultat efter skatt 57 (81) MSEK 
• Resultat per aktie, före och efter utspädning 228 (244) SEK 

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 
"Första kvartalet 2009 visade Teracom-koncernen ett bättre rörelseresultat i jämförelse med motsvarande period föregående år. Resultatet ligger väl i linje med förväntan, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom." 

"Boxer stod för huvuddelen av koncernens intäkter under kvartalet, trots en ökande konkurrens på den mogna svenska betal-tv-marknaden. Under perioden inledde Boxer sin verksamhet på Jylland i Danmark. Det innebär nya kunder, men det totala antalet abonnemang fortsatte emellertid att minska och uppgår vid utgången av kvartalet till 680 000. Samtidigt lägger varje kund mer pengar på sin betal-tv-tjänst. Det visar på att satsningen på de befintliga kunderna ger utdelning. 

Under kvartalet har arbetet med att forma Comet Networks varit intensivt. Syftet är att skapa ett nytt, mindre bolag som kan röra sig snabbt och effektivt på den extremt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden. 

Teracoms inplacerings- och servicetjänster visade ett starkt kvartal med förlängda och utvecklade avtal med Nokia Siemens och Access Industries. Genom Access Industries förvärv av ice.net kommer ice.net även framöver kunna erbjuda mobila tjänster till sina kunder. Teracom har fått förtroende för fältservice och övervakning av näten. 

Kärnverksamhet inom radio och tv har gått något svagare än förväntat. Under perioden har PTS lämnat ett nytt förslag till prisreglering av det digitala marknätet. Teracom anser att förslaget öppnar upp för nyinvesteringar, vilket kan innebära att vi har möjlighet att genomföra en utbyggnad av det sjätte sändarnätet", avslutar Crister Fritzson. 

Rapporten finns i sin helhet på www.teracom.se

För mer information kontakta:
Crister Fritzson, vd och koncernchef, 08-555 421 08 
Lennart Ivarsson, kommunikationsdirektör, 08-555 420 21

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Koncernen består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, samt inplaceringar och service i en rikstäckande infrastruktur. Via Boxer erbjuds hushåll betal-tv-tjänster, vilka distribueras i Teracoms nät och inom Comet Networks ryms koncernens bredbandserbjudande. Koncernen omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har omkring 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy