Skip to main content

NT-rådet rekommenderar CINQAERO (reslizumab) för behandling av vuxna med svår eosinofil astma

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2017 08:55 CEST

Teva Sweden AB meddelar idag att NT-rådet nu rekommenderar CINQAERO (reslizumab) som behandling till patienter med svår eosinofil astma. CINQAERO är den första viktbaserade och intravenösa tilläggsbehandlingen för denna patientgrupp, vilket innebär att dosering av läkemedlet kan individualiseras till den enskilda patienten.

CINQAERO är en humaniserad monoklonal antikropp riktat mot interleukin-5 och är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat, trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.

”CINQAERO har i studier visat sig ha mycket god effekt- och säkerhetsprofil och är ett värdefullt behandlingsalternativ hos patienter med svår eosinofil astma som svarar dåligt på sedvanlig astmabehandling eller tvingas använda kontinuerlig behandling med kortisontabletter som i längden riskerar ge mycket biverkningar" säger Leif Bjermer, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

EU-kommissionen beviljade CINQAERO tillstånd för försäljning i augusti 2016. EU-kommissionens godkännande grundades på granskningen av effektivitets- och säkerhetsdata från Tevas globala utvecklingsprogram. CINQAERO gav ett flertal betydelsefulla kliniska effekter, såsom färre exacerbationer, förbättrad lungfunktion (FEV1) och förbättrad livskvalitet.

”Detta är det fjärde läkemedlet vi lanserar inom andningsvägar inom kort tid. CINQAERO är ett viktigt behandlingsalternativ till de allra sjukaste patienterna med svår astma” säger Fredrik Lindqvist, VD Teva Sweden AB.

NT-rådets rekommendation finns publicerad på Janusinfo

CINQAERO finns redan nu tillgängligt i ampuller om 100 mg och kommer från juli även finnas i styrkan 25 mg. I samband med att den nya styrkan finns tillgänglig kommer även nya doseringsanvisningar uppdateras på www.fass.se


Om Teva Respiratory

Teva Respiratory utvecklar och levererar behandlingsalternativ av hög kvalitet för sjukdomstillstånd i andningsvägarna, däribland astma, KOL och allergisk rinit. Teva Respiratorys portfölj är främst inriktad på att optimera behandlingar av andningsvägarnas sjukdomar för patienter och vårdgivare genom att utveckla nya leveranssystem och behandlingar som bidrar till att svara mot ouppfyllda behov. Företagets respiratory-pipeline och kliniska studieprogram grundas på att läkemedelsmolekyler levereras i patentskyddade pulverberedningar och andningsaktiverade medicintekniska produkter samt på riktade biologiska läkemedel. Teva Respiratory arbetar ständigt, via forskning och klinisk utveckling, med att utöka, stärka och utveckla sin behandlingsportfölj för att i positiv riktning påverka livet för de miljontals patienter som lever med sjukdom i andningsvägarna.

Teva Sweden AB är en del av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva tillhör världens 10 största läkemedelsföretag och är ledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av generikaläkemedel. Även innovativa läkemedel utvecklas och tillverkas inom områdena andningsvägar, centrala nervsystemet och onkologi. Teva har funnits i över 100 år och är idag verksamt i de flesta länder.