Gå direkt till innehåll
Nytt migränläkemedel, AJOVY®, ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelande -

Nytt migränläkemedel, AJOVY®, ingår nu i högkostnadsskyddet

TLV har beslutat att AJOVY® (fremanezumab) från och med den 1 november 2019 ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention.

Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av eller i samråd med neurolog alternativt av läkare verksam i klinik specialiserad på behandling av svår migrän.

”Migrän är en funktionsnedsättande neurologisk sjukdom som innebär ett stort lidande för många patienter. Behandlingsalternativen vid kronisk migrän är begränsade och tack vare att AJOVY® nu ingår i behandlingsarsenalen har vi ett nytt behandlingsalternativ som ger patienterna flexibilitet med valmöjlighet mellan kvartals- och månadsvis dosering, säger Ulf Frejvall, neurolog och huvudvärksspecialist vid Skånes huvudvärksmottagning, vilken är Skånes största migränklinik.

Om AJOVY®

AJOVY® är en humaniserad monoklonal antikropp (mAb) som binder till kalcitoningenrelaterade peptid (CGRP)-liganden och blockerar dess bindning till receptorn. Indikationen för AJOVY® är profylaktisk behandling av migrän hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad. AJOVY® finns som 225 mg/1,5 ml injektion i förfylld spruta med två doseringsalternativ – 225 mg i månaden administrerad som en subkutan injektion (månadsvis), eller 675 mg var tredje månad administrerad som tre subkutana injektioner (kvartalsvis). AJOVY® kan administreras av vårdpersonal eller i hemmet av patient eller vårdgivare om de fått instruktioner i subkutan injiceringsteknik av vårdpersonal.

Länk till TLVs beslut


Ämnen


Om Teva

Teva Sweden AB är en del av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE och TASE: TEVA) som är världsledande inom generiska läkemedel. Vi har även innovativa behandlingar inom utvalda områden som t.ex. CNS, smärta och andningsvägar. Vi levererar högkvalitativa generiska produkter och läkemedel i nästan alla terapeutiska områden för att möta våra patienters behov. Vi har en etablerad närvaro inom generika, innovativa produkter, OTC och API, byggd på mer än ett sekel gammalt arv, med en helt integrerad FoU-funktion, stark operativ bas och global infrastruktur. Vi strävar efter att agera på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Med ett globalt huvudkontor i Israel och med produktions- och forskningsanläggningar runt om i världen sysselsätter vi 43 000 anställda, engagerade för att förbättra livet för miljontals patienter. Läs mer på www.tevapharm.com.

Presskontakt

Fredrik Lindqvist

Fredrik Lindqvist

Presskontakt VD +46 (0)709 240 210
Johanna Thorell

Johanna Thorell

Presskontakt Senior Communications Manager Nordics +46 (0)73 330 53 32