Skip to main content

Teva utser Kåre Schultz till vd

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2017 09:00 CEST

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. meddelade den 11 september att dess styrelse har utsett Kåre Schultz till bolagets VD. Schultz efterträder dr Yitzhak Peterburg, som fortsätter att arbeta som interim VD till dess att Schultz tillträder sin tjänst. Tillkännagivandet avslutar den lyckade globala sökprocessen för att hitta den bästa ledaren för bolaget och genomfördes av Tevas styrelse med hjälp av Heidrick & Struggles. Schultz kommer att flytta till Israel och arbeta på företagets huvudkontor i Petah Tikva.

Schultz har en lång erfarenhet inom hälsovårdsindustrin med en framstående karriär på nästan 30 år inom globala läkemedels- och hälsovårdsföretag. Schultz har under sin karriär utvecklat ett unikt perspektiv som ansvarig för läkemedelsportföljer med både generika och specialty läkemedel, samtidigt som han har hanterat komplexa affärsverksamheter runt om i världen. Han tjänstgjorde senast som VD på H. Lundbeck A/S där han genomförde omfattande omstruktureringar och drev igenom en trendbrytande strategi med inriktning på en hållbar global kostnadsstruktur och verksamhetsmodell. Tack vare hans insatser som VD kommer företaget att uppnå rekordhöga intäkter och vinster. Dessförinnan arbetade Shultz som operativ chef i Novo Nordisk där han hade en nyckelroll vid uppbyggandet av företaget till att bli ett av världens mest framgångsrika läkemedelsföretag.

”Kåre har en lång och väldokumenterad erfarenhet inom den globala läkemedelsbranschen. Han har genomfört omfattande företagsomstruktureringar, ökat tillväxten, drivit igenom internationell expansion med låga kostnader, hållit sina löften till aktieägarna likväl som han har ett engagemang för en compliance kultur. Detta gör honom till den rätta ledaren att ta Teva till nästa nivå”, säger dr Sol J. Barer, Tevas styrelseordförande. ”Kåre har djup inblick i den globala läkemedelsindustrin och en djup kunskap av läkemedelsmarknaderna för generika och specialty medicin. Hans strategiska, finansiella och operativa kompetens och starka engagemang för tillväxt kommer att öka värdet för alla intressenter och positionera Teva för en långsiktig framgång. Kåre har ett starkt engagemang för företags sociala ansvar och för högsta kvalitet och passar därför in väl i vårt företag, både professionellt och kulturellt. Vi är glada över att välkomna en ledare i världsklass som Kåre, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att bygga framtidens Teva för våra aktieägare, medarbetare och patienter runt om i världen.”

Schultz säger, ”Jag är stolt över att bli en del av Teva, ett ikoniskt företag som jag länge beundrat under min karriär. Det som drog mig till Teva och det som gör att Teva skiljer sig från sina konkurrenter är dess unika engagemang för att växa globalt, samtidigt som det fortsätter att tillhandahålla nya och högkvalitativa behandlingar för patienter och en innovativ kultur för sina medarbetare. Jag är stolt över att bli en del av ett företag som dagligen hjälper miljontals patienter världen över med sitt breda utbud av generika och specialty läkemedel. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med hela teamet på Teva för att bygga en framgångsrik framtid för företaget och dess intressenter”.

Dr Barer fortsätter, ”På styrelsens vägnar vill jag tacka Yitzhak som åtar sig arbetet som interim VD under denna viktiga period. Yitzhaks ledarskap och kompetens har varit till stor hjälp och företaget har kunnat fortsätta fokusera på genomförandet av dess viktigaste strategiska prioriteringar”.

Dr Yitzhak Peterburg säger, ”Nu ser vi resultaten av de åtaganden som vi har gjort under de senaste månaderna. Vi optimerar vår verksamhet och geografiska position samtidigt som vi fokuserar våra resurser på generika och specialty läkemedel som ger den bästa avkastningen. Dessutom är vi på väg att uppnå vårt mål att generera minst två miljarder dollar från försäljning av tillgångar som inte ingår i vår kärnverksamhet som ska användas för att stärka Tevas balansräkning. Det är ett privilegium att leda Teva och jag ser fram emot att fortsätta att göra det under den här tiden, och kommer att arbeta tillsammans med Kåre för att säkerställa en smidig övergång när han ansluter sig till oss”.

Om Kåre Schultz

Schultz är 56 år och har en lång erfarenhet inom hälsovårdsindustrin där han har utmärkt sig genom att leda finansiella och strukturella initiativ hos globala företag. Han har arbetat som VD på H. Lundbeck A/S sedan 2015, en tidpunkt då företaget höll på att förlora viktiga patent. Schultz genomförde en helhetsanalys av verksamheten och införde en gedigen strategi för att vända trenden med minskade driftskostnader och fokus på nya produktlanseringar till följd.

Innan sin tid på Lundbeck arbetade Schultz i nästan tre årtionden på Novo Nordisk, där han hade ett antal ledande roller. Han var bland annat operativ chef och vice vd för Product Supply, samt direktör för produktplanering och kundservice för Diabetes Care Division. Hos Novo Nordisk spelade Schultz en viktig roll i moderniseringen av bolagets storskaliga biologiska produktion och ledde företagets expansion på den amerikanska och kinesiska marknaden.

Förutom Novo Nordisk har Schultz arbetat hos McKinsey och Anderson Consulting. I dessa tjänster utvecklade han ett unikt globalt perspektiv på sjukvårds- och läkemedelsindustrin, utökade sitt djupa ekonomiska skarpsinne, visade ett åtagande av compliance principer och regler samt ansvarade för affärsverksamheter och team runt om i Europa, Nordamerika och Mellanöstern.

Schultz är styrelseordförande i Royal Unibrew A/S, styrelseledamot i LEGO A/S och styrelseledamot i Bitten og Mads Clausens Fond, holdingbolaget för Danfoss A/S.

Han har en magisterexamen i ekonomi från Köpenhamns universitet.

Om Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE och TASE: TEVA) är ett ledande globalt läkemedelsföretag som levererar högkvalitativa, patientfokuserade sjukvårdslösningar som används dagligen av cirka 200 miljoner patienter på mer än 60 marknader. Teva, med huvudkontor i Israel, är världens största producent av generika, och med hjälp av sin portfölj med mer än 1 800 molekyler kan företaget producera en lång rad generiska produkter inom nästan alla terapiområden. Inom specialty medicin har Teva den världsledande innovativa behandlingen för multipel skleros så väl som utvecklingsprogram för andra sjukdomar i det centrala nervsystemet, däribland rörelsestörningar, migrän, smärta och neurodegenerativa sjukdomar samt en bred portfölj av andningsprodukter. Teva drar nytta av sina kunskaper inom generika och specialty läkemedel för att skapa nya sätt att svara på patienternas ouppfyllda behov genom att kombinera läkemedelsutveckling med medicintekniska produkter, tjänster och teknik. 2016 uppgick Tevas nettointäkter till 21,9 miljarder dollar. Om du vill ha mer information kan du gå till www.tevapharm.com.


Varning angående framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information i den mening som avses i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från 1995, som baseras på företagsledningens nuvarande förväntningar och som är föremål för betydande risker och osäkerheter, både kända och okända, som kan medföra att våra framtida resultat skiljer sig avsevärt från vad som anges, uttryckligen eller underförstått, i detta framåtriktade meddelande. Viktiga faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana skillnader omfattar risker som avser:

  • vår verksamhet för generiska läkemedel, inklusive: att vi är mycket mer beroende av denna verksamhet med dess väsentliga risker efter förvärvet av Allergan plc:s globala företag för generiska läkemedel (”Actavis Generics”); vår förmåga att förverkliga de förväntade fördelarna med förvärvet (och eventuella förseningar vid förverkligandet av dessa fördelar) eller svårigheter att integrera Actavis Generics; ökningen av antalet konkurrenter med inriktning på generika och som söker exklusivitet på den amerikanska marknaden för generiska versioner av betydande produkter; prisutjämning relaterad till våra generiska produkter, både från konkurrerande produkter och som ett resultat av ett ökat statligt prissättningstryck; samt vår förmåga att dra nytta av möjligheter med biosimilar av högt värde;
  • vår verksamhet för specialty läkemedel, inklusive: konkurrens om våra specialprodukter, särskilt Copaxone®, vårt ledande läkemedel som möter konkurrens från både befintliga och potentiella nya generiska versioner och orala alternativ; vår förmåga att uppnå förväntat resultat från investeringar i vårt produktsortiment; konkurrens från företag med mer resurser och högre kapacitet; samt effektiviteten av våra patent och andra åtgärder för att skydda våra immateriella rättigheter;
  • vår väsentligt ökade skuldsättning och väsentligt minskade kassaflöden, som kan begränsa vår förmåga till ny skuldsättning, utförande av nya transaktioner eller nya investeringar, och som kan leda till en nedgradering av vårt kreditbetyg;
  • vår verksamhet i allmänhet, inklusive: osäkerheter relaterade till våra senaste förändringar inom ledningen; vår förmåga att utveckla och marknadsföra nya läkemedel; problem vid tillverkning eller kvalitetskontroll som kan skada vårt rykte och kräva en kostsam återställning; avbrott i vår distributionskedja; störningar i vårt eller tredje parts it-system eller brott mot vår datasäkerhet; misslyckande att rekrytera eller behålla nyckelpersoner, inklusive de som medföljde vid förvärvet av Actavis Generics; omstrukturering av vårt tillverkningsnätverk, inklusive potentiella olägenheter med de anställda; effekter av en fortsatt konsolidering av våra distributörer och kunder; ändringar i patentlagar som negativt kan påverka vår förmåga att tillverka våra produkter; vår förmåga att fullborda dispositioner på de villkor som är acceptabla för oss; negativa effekter av politisk eller ekonomisk instabilitet, större fientliga hot eller terrorism i vår globala verksamhet; samt vår förmåga att framgångsrikt ge offerter på lämpliga förvärvsobjekt eller licensieringsmöjligheter, eller att genomföra och integrera förvärv;
  • efterlevnad, rättsliga frågor och rättstvister, inklusive: kostnader och förseningar på grund av omfattande statliga bestämmelser som vi är föremål för; effekterna av reformer inom sjukvårdsbestämmelser och minskade läkemedelspriser, ersättning och täckning; potentiella nya negativa konsekvenser efter vår resolution med den amerikanska regeringen i vår FCPA-undersökning; statliga undersökningar av försäljnings- och marknadsföringsförfaranden; potentiellt ansvar för försäljning av generiska produkter före en slutlig lösning av utestående patenträttstvister; skadeståndskrav för produkter; ökad statlig kontroll av ansvarsfriskrivningar för våra patent; underlåtenhet att följa komplicerad Medicare- och Medicaid-rapportering och betalningsförpliktelser; samt miljörisker;
  • andra finansiella och ekonomiska risker, inklusive: vår exponering mot valutaförändringar och begränsningar samt kreditrisker; den väsentliga ökningen av våra immateriella tillgångar som kan leda till ytterligare väsentliga nedskrivningar; potentiella väsentliga ökningar av skatteskulder; samt effekten på vår totala effektiva skattesats vid uppsägning eller upphörande av statliga program eller skattefördelar, eller en förändring i vår verksamhet;

samt andra faktorer som diskuteras i formuläret 20-F i vår årsrapport för det år som avslutades den 31 december 2016 (”Årsredovisning”), inklusive i avsnittet ”Riskfaktorer” och i våra övriga rapporter med den amerikanska Securities and Exchange Commission, som finns på www.sec.gov och www.tevapharm.com. Framåtriktade meddelanden gäller endast från och med det datum då de görs, och vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera eller revidera framåtriktade meddelanden eller annan information som finns häri, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Lägg inte för mycket vikt på dessa framåtriktade meddelanden.

Teva Sweden AB är en del av Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva tillhör världens 10 största läkemedelsföretag och är ledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av generikaläkemedel. Även innovativa läkemedel utvecklas och tillverkas inom områdena andningsvägar, centrala nervsystemet och onkologi. Teva har funnits i över 100 år och är idag verksamt i de flesta länder.