Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Why we should belive the world is doomed on Friday 21st of December 2012

Why we should belive the world is doomed on Friday 21st of December 2012

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2012 23:04 CET

What would happen if an entire people - or an entire planet's population was facing death? If you, me and everyone around us, everywhere, made ​​up, said sorry, embraced each other and priority to show love? Is not that an end to a period of time? And a start of a new era? A new reality? There is a story about a boy who saves the world before the catastrophe - Titicaco - King of the Sea. See it!

Varför vi behöver tro att världen går under fredag den 21 december 2012

Varför vi behöver tro att världen går under fredag den 21 december 2012

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2012 01:43 CET

Vad skulle då hända om ett helt folk - eller en hel planets befolkning stod inför döden? Om du, jag och alla i vår närhet, överallt; gjorde upp, sa förlåt, omfamnade och prioriterade att visa kärlek? Är inte det ett slut på en tid? Och en start av en ny tid? En ny verklighet? Det finns en saga om en pojke som räddar världen innan katastrofen – Sagan om Titicaco, Havets Konung.