Skip to main content

Svenska Downföreningen inleder samarbete med The Amazing Society

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 09:00 CEST

Den 21 mars var Världsdagen för Downs syndrom och sedan ett par år tillbaka uppmärksammas dagen bland annat genom initiativet ”Rocka Sockorna” där man den dagen uppmanas att bära två olika sockor eller strumpor. Arbetet inför den dagen och för hela månaden mars planerades och producerades av The Amazing Society tillsammans med föreningens strateger och konsulter, Tomas och Torsten Tullberg.

- Vi är väldigt glada att få påbörja ett viktigt samarbete med Svenska Downföreningen, säger Tobias Franzén, VD på The Amazing Society. Den senare tiden har vi i Sverige haft två mycket tragiska händelser som involverat personer med Downs syndrom; händelser som påminner oss om vikten av kunskap och medvetande. Ett upplyst och engagerat samhälle innebär att personer med Downs Syndrom ska ha rätten till att leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling.

- Vårt arbete kommer båda att handla om kunskap och attitydförändring, men också om att samla in medel för fortsatt arbete med det Svenska Downföreningen möjliggör - allt från aktiviteter, möten och gemenskap till forskning, kunskapsspridning och opinionsbildande insatser, till exempel, säger Christina Knight, CD på The Amazing Society.

-Det känns fantastiskt att få tillgång till denna experthjälp. Vårt kommunikations- och opinionsarbete är en viktig del i att nå vår vision om att alla människor med Downs syndrom ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

För mer information kontakta gärna:

Veronica M Hallberg, Ordförande, Svenska Downföreningen
070-920 86 89
veronica.m.hallberg@svenskadownforeningen.se

Tobias Franzén, VD, The Amazing Society
070-797 34 58
tobias.franzen@tas.se

Välkommen till framtidens byrå