Skip to main content

ThorenGruppen tar ansvar för SFI-bristerna i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 09:00 CEST

Efter Kalla Faktas granskning av Astars SFI-verksamhet på Liljeholmen genomförde moderbolaget ThorenGruppen en intern kartläggning som uppvisade brister vid Astars SFI-utbildning i Malmö. ThorenGruppen kontaktade Malmö Stad redan den 13 februari för att inleda dialogen om de då uppmärksammade bristerna.

Astar, helägt dotterbolag till ThorenGruppen, har ramavtal med Malmö stad för att leverera SFI. ThorenGruppen upptäckte i februari att Astar skickat in felaktiga personallistor till Malmö Stad. En intern granskning påbörjades och den 1 mars levererades reviderade listor för perioden oktober 2017 till februari 2018.

Den totala granskningen har nu slutförts och igår levererade ThorenGruppen personallistor för hela avtalsperioden till Malmö Stad.

- Vi har under hela processen varit transparenta och meddelat Malmö Stad att vi inte levererat korrekta personallistor. Dock har detta varit ett omfattande arbete och vi har inte kunnat leverera de reviderade personallistorna så fort som Malmö stad önskat, säger Lena Sandlin, operativ chef för ThorenGruppen.

ThorenGruppen har öppet redovisat fakta för Malmö stad och begärde redan den 20 februari omförhandling av avtalet med syfte att reda ut hur situation kunde hanteras på bästa sätt för elever, lärare och Malmö stad.

-Vi är nu inne i en juridisk process. Vår inställning är naturligtvis att vi ska göra rätt för oss säger Lena Sandin, operativ chef på Thorengruppen och tillförordnad affärsområdeschef för Astar.

-En liten tröst i sammanhanget är dock -att trots det tydliga avtalsbrottet gällande behörig bemanning som skett- har Astar kunnat leverera god måluppfyllelse och god genomströmning för kursdeltagarna, säger Sandlin.

ThorenGruppen har under den senaste tiden tagit krafttag när det gäller Astars organisation och verksamhet. Den senaste månaden har ThorenGruppen bytt operativ ledning inom Astar (ny affärsområdeschef och ny regionchef i syd), implementerat ett nytt system för egenkontroll, byggt en ny chefsorganisation med ett närvarande ledarskap och inrättat en särskild etableringsfunktion. Allt detta för att säkerställa att kvaliteten är god, att enskilda avtalskrav uppfylls samt att bolaget lever upp till lagstiftningen.

- Vi har agerat kraftfullt och vidtagit en rad omdanande åtgärder för att komma tillrätta med de brister som uppdagats och vi kommer att betala tillbaka varje krona som felaktigt utbetalats för något vi inte levererat, avslutar Sandlin.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.