Skip to main content

Taggar

Tak & Tätskikt Nr1 2018

Tak & Tätskikt Nr1 2018

Dokument   •   2018-09-24 15:23 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2017

Tak & Tätskikt Nr1 2017

Dokument   •   2018-09-24 15:22 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2016

Tak & Tätskikt Nr1 2016

Dokument   •   2018-09-24 15:21 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2015

Tak & Tätskikt Nr1 2015

Dokument   •   2018-09-24 15:20 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2014

Tak & Tätskikt Nr1 2014

Dokument   •   2018-09-24 15:19 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2013

Tak & Tätskikt Nr1 2013

Dokument   •   2018-09-24 15:18 CEST

Tak & Tätskikt Nr1 2012

Tak & Tätskikt Nr1 2012

Dokument   •   2018-09-24 15:15 CEST

Reglemente för TIB-auktorisation

Reglemente för TIB-auktorisation

Dokument   •   2014-04-28 07:00 CEST

I reglementet framgår vad som krävs för erhållande, vidmakthållande och återkallande av auktorisation. Giltighetsperioden för erhållen TiB-auktorisaton är kalenderår samt påföljande kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande görs.

Tibaktuellt_1/2008. Tema möntörsutbildning. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna.

Ny version av branschens samlade regelverk Hus AMA snart kommer ut hösten 2008. Nu ska Hus AMA 98 ersättas av AMA Hus 08 där TIB är remissinstans för tätskiktsavsnitten.

Tibaktuellt_1/2009. Tema Heta arbeten. Branschtidning från TIB takentreprenörerna.

Entreprenörer, branschorganisationen, försäkringsbolag, beställare, besikningsmän; alla vill bringa klarhet och få ett fungerande regelverk kring Heta Arbeten. TIB har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med tydligare riktlinjer.

Tibaktuellt 1/2010 - Tema kvalitet. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna

TIB blir nationell utbildningsgivare åt BYN, byggnadsindustrins yrkesnämnd. Det innebär att BYNs yrkesbevis kan utfärdas efter godkända utbildningar hos TIB. TIB har, tillsammans med ledande leverantörer, tagit fram en komplett handbok som sammanfattar hur man på ett praktiskt sätt ska dimensionera mekaniskt infästa tätskiktssystem enligt Eurokod SS-EN-91-1-4"

Tibaktuellt_2/2010 - Tema beställare. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna.

Intervjuer med tre stora beställare av tak- och tätskiktsentreprenad. Huge fastigheter, JM Bygg och MKB i Malmö.

Tibaktuellt_1/2011 - Tema auktorisation. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna

Materialleverantörer berättar hur de ser på auktorisation, utbildning och hur hela branchen vinner på att höja kvaliteten.

Tak & Tätskikt 2/2011 - Tema Utbildning. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna

TIB arbetar för att stärka branschens framtida kompetens och ger ut tak- och tätskiktsmontörernas nya utbildningsbok tillsammans med bl a Hermods. I det här numret berättar vi också om hur vi aktivt arbetar med att få medlemsföretagen att gå vidare mot en auktorisation.

TIB Entreprenörsdeklaration - "checklista" för alla tak- och tätskiktsentreprenader

TIB Entreprenörsdeklaration är en "checklista" som används vid varje upphandling av tak- och tätskiktsarbeten. Den är ett enkelt och snabbt sätt för beställaren att säkerställa varje upphandling av både små och stora tak- och tätskiktsarbeten.