Skip to main content

Så minimerar du eldfara på taket

Nyhet   •   Aug 16, 2017 09:33 CEST

Höga temperaturer, brandfarliga material och den mänskliga faktorn. Risken för att brand ska uppstå på taket vid Heta Arbeten finns alltid. Här går delar vi med oss av de bästa tipsen för att minimera riskerna – med särskilt fokus på så kallade högriskkonstruktioner.

Arbetet på taket innebär alltid Heta Arbeten, eftersom tätskiktsvådena svetsas ihop genom ihopsmältning av kanterna. Idag används huvudsakligen två metoder för detta. Den vanligaste är svetsning med gasoldriven brännare, som har innesluten låga, vilket ska säkerställa att enbart varmluft kommer ur munstycket. Den andra metoden är så kallade elinstallerade tätskikt med eldriven varmluftsbrännare.

Båda metoderna anses säkra om takmontören har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten och utför jobbet enligt Brandskyddsföreningens regler. Det eldrivna systemet kan dock sägas vara mindre riskfyllt, eftersom temperaturen är lägre.

Vissa konstruktioner har högre risk
Lyckligtvis är det ovanligt i vårt land att det uppstår bränder när man lägger tätskikt, men det går ändå aldrig att släppa fokus på brandsäkerheten. Extra viktigt är det att ha koll på det som kallas för högriskkonstruktioner (högriskdetaljer), de extra brandfarliga delarna av taket som inte är de plana ytorna. Det kan vara en takljuskupol med sarg i trä eller plast, sargen runt hela takytan, skarven mellan två huskroppar eller fönster och altandörrar.

– Det som också spelar in är om huset är nybyggt eller inte. I äldre byggnader kan brandrisken vara högre vid exempelvis takfoten om isoleringen i lagret under tätskiktet består av träspån eller vindskyddspapp. Fönster och dörrar kan vara isolerade med lättantändligt tjärdrev och i vissa högrisk-konstruktioner kan det över tid ansamlas spindelnät, löv eller annat som är brandfarligt, säger Hans Månsson, Teknisk Chef på Icopal AB.

Utse en brandvakt
För att minska riskerna vid högriskkonstruktioner ska en brandvakt utses och det måste vara en annan person än den montör som lägger tätskiktet. Brandvaktens uppgift är att hålla vakt under arbetet och minst en timme efter att det avslutats. Det sistnämnda är nödvändigt eftersom det kan ligga kvar glöd och pyra som gör att det börjar brinna efter att jobbet är klart.

– Om det börjar brinna inuti en vägg, i en skarv eller innanför en sarg kan det ibland vara svårt att upptäcka. En sådan brand kan också vara knepig att komma åt. Det kan till och med gå så långt att man måste bryta upp konstruktionen för att kunna släcka elden, säger Mikael Kemp, Produktchef på Mataki.

Det här ska du ha i anslutning till arbetsytan:

  • Två handburna brandsläckare med minst sex kilos kapacitet.
  • Vattenslang
  • Mobiltelefon (för att kunna larma brandkår)
  • (Om inte vattenslang kan användas ska den ersättas med ytterligare brandsläckare med 6 kilos kapacitet)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.