Skip to main content

Taggar

I framtiden spås alla byggnader behöva miljöcertifiering

I framtiden spås alla byggnader behöva miljöcertifiering

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 12:11 CET

Sweden Green Building councils marknadschef Evelina Strandfeldt ger en djupare blick i miljöcertifieringen Miljöbyggnad Version 3.0. Hon berättar varför det är viktigare än någonsin att framtidssäkra byggnader genom att miljöcertifiera dem. – Svenskarna har en ny miljömedvetenhet och kräver att bostäderna är miljöcertifierad på ett sätt de aldrig gjort tidigare, säger Evelina Strandfeldt.

Sänk kostnader och öka produktiviteten med väderskydd

Sänk kostnader och öka produktiviteten med väderskydd

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 08:19 CET

Studier visar att produktiviteten i byggbranschen är som högst när det är cirka tio grader varmt, klarblå himmel och vindstilla. Men vädret i Sverige ser förstås inte alltid ut så. Enligt SMHI har vi nederbörd drygt hälften av årets alla dagar, därför är väderskydd ett bra sätt att upprätthålla goda arbetsförhållanden vid byggena. Ändå väjer många bort det.

Svenskt inflytande över europeiska standarder

Svenskt inflytande över europeiska standarder

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 16:16 CET

Produkter, material och lösningar inom byggbranschen är ofta utformade enligt officiella standarder. Men var kommer standarderna ifrån? Segmentet tak- och tätskikt är exempelvis väl representerat i utvecklingen av standarder på europeisk nivå – via de svenska frontfigurerna Fredrik Rundgren, VD Constructech AB samt Anna-Carin Näreskog och Viveka Odlén, projektledare på Swedish Standards Institute.

Ingen fara på taket – det här ska du tänka på

Ingen fara på taket – det här ska du tänka på

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 09:45 CEST

Det finns fortfarande fastigheter i Norden som har brister och som exempelvis saknar anordningar för taksäkerhet. Med nya och höjda krav samt bättre lösningar, ska olyckorna bland takentreprenörer minska. – Det är viktigt att börja med att göra en riskanalys och säkerställa att alla som ska arbeta på taket vet vilka regler som gäller, säger Ulf Gustafsson som är marknadschef på Weland Stål AB.

​Gröna tak räddar både miljö och plånbok

​Gröna tak räddar både miljö och plånbok

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 16:19 CEST

För byggherrar och fastighetsägare som med enkla medel vill främja värdet på sina fastigheter och skapa en bättre stadskärna är gröna tak en väl värd investering. Människor, den ekologiska mångfalden och miljön gynnas av gröna tak och för fastighetsägare finns det möjligheter att spara in på kostnader inom både underhåll, energi och vatten.

​Upplev Augustenborgs takträdgård - gröna tak i verkligheten

​Upplev Augustenborgs takträdgård - gröna tak i verkligheten

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 07:00 CEST

Lär dig mer om gröna tak och besök Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö. Här får du uppleva en 9500 kvadratmeter stor takträdgård i verkligheten. – Vi har i snitt 2200 besökare per år som får lära sig mer om hur man bygger gröna tak och ta del av en stor variation av växter som kan takodlas och avlasta dagvattensystemet, säger Jonatan Malmberg, på Augustenborgs Takträdgård.

​Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

​Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 07:00 CEST

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Systemet är baserat på svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Så skapar du en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Så skapar du en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 12:02 CET

På en byggarbetsplats utförs många olika slags arbeten samtidigt av olika aktörer. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö måste en samordning ske vilket görs genom olika byggarbetsmiljösamordnare.

 Uppdaterad handbok om Eurokod för tak- och tätskiktsbranschen

Uppdaterad handbok om Eurokod för tak- och tätskiktsbranschen

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2016 11:58 CEST

TIB har uppdaterat handboken ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”. Från den 1 januari 2016 gäller en uppdaterad version av europeiska standarden för beräkning av vindlast, Eurokod SS-EN-1991-1-4. De nya reglerna innehåller förändringar bland annat gällande bärförmåga och snölast, digitala kartor för klimatlaster såsom snö, vind och temperatur samt nya regler kring dokumentation.

TIB-auktorisation är godkänd som skallkrav i samband med offentlig upphandling

TIB-auktorisation är godkänd som skallkrav i samband med offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2014 07:00 CEST

Förvaltningsrätten har fastslagit att krav på TIB-auktorisation vid inköp av takarbeten är en bra åtgärd för att säkerställa kvalitet. Rätten har avslagit ansökan om överprövning av en offentlig upphandling där TIB-auktorisation ställdes som skallkrav. Förvaltningsrätten anser ”att kravet på TIB-auktorisation framstår som en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetena”.

TIB utbildar, auktoriserar och höjer kompetensen i takbranschen

TIB utbildar, auktoriserar och höjer kompetensen i takbranschen

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2013 10:42 CEST

Fler och fler TIB-företag auktoriserar sig. Kvalitetsstämpeln ”Auktoriserad av TIB” ger med TIBs övriga utbildningar avtryck i hela takbranschen. Kraven för att bli auktoriserad är i stora drag de krav som en beställare bör ställa vid en upphandling. Auktorisationen för medlemsföretag i TIB är en färskvara och förnyas varje år med nya referenser och fortsatt god ordning i företaget.

TIB 30 år - en stark branschorganisation ser framåt

TIB 30 år - en stark branschorganisation ser framåt

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2013 14:40 CEST

Nu har det gått 30 år sedan TIB startade. Idag har visionen blivit till verklighet och branschen är på väg att få en högre status och ett starkare varumärke. TIB har funnits som branschorganisation sedan 1983 och under åren har många arbetat hårt för att samla takentreprenörerna och driva deras frågor. Arbetet har resulterat i många kvalitetshöjande åtgärder för medlemsföretagen.

Takentreprenörernas branschorganisation utesluter inaktiva medlemmar

Takentreprenörernas branschorganisation utesluter inaktiva medlemmar

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2012 13:37 CET

I förra veckan tog vi ett tufft beslut i TIB:s, takentreprenörernas branschorganisations, styrelse - medlemsföretag som inte satsar på att utbilda sin personal, enligt stadgarna, kommer att uteslutas.

Stockholmsarenan efterfrågar TIB-auktorisering vid upphandling av takentreprenör

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2011 06:32 CEST

Upphandlingen av tak- och tätskikt är nu aktuell för Stockholmsarenan och i den upphandlingen är TIB-auktorisering ett krav. Den nya idrotts- och evenemangsarenan ska bli en arena i världsklass – spektakulär och arkitektoniskt unik. Byggherren och huvudentreprenören efterfrågar en kunnig takentreprenör vid upphandlingen och ställer krav på auktorisation.

Lättare att välja en seriös tak- och tätskiktsentreprenör - auktorisering i full gång

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2011 00:12 CEST

Vid upphandling av tätskiktsarbeten på låglutande tak, terrasser och gårdsbjälklag har det tidigare inte funnits någon kvalitetsgaranti. Nu kan beställare begära auktorisationsbevis och kompetensbevis i förfrågningsunderlagen. Branschorganisationen TIB har börjat att utfärda auktorisationsbevis till de medlemmar som uppfyller de uppställda kraven på utbildning och dokumentation.

TIB finns nu på facebook

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2011 16:57 CEST

Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation finns nu även på Facebook. Är du nyfiken på vad som händer i tak- och tätskiktsbranschen? Följ oss på Facebook - TIB takentreprenörerna.