Skip to main content

Sänk kostnader och öka produktiviteten med väderskydd

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2018 08:19 CET

Studier visar att produktiviteten i byggbranschen är som högst när det är cirka tio grader varmt, klarblå himmel och vindstilla. Men vädret i Sverige ser förstås inte alltid ut så. Enligt SMHI har vi nederbörd drygt hälften av årets alla dagar, därför är väderskydd ett bra sätt att upprätthålla goda arbetsförhållanden vid byggena. Ändå väjer många bort det.

Jens Holmlund som är VD på Protan AB berättar att eftersom vintern var extra lång och kall i år, med stora mängder nederbörd, orsakades avsevärda störningar för ett stort antal byggprojekt. Störningar som man i många fall hade kunnat minska eller sluppit helt om man använt väderskydd. Han menar att en av anledningarna till varför byggarbetsplatser väljer bort väderskydd, kan bero på den höga värmen som skapas av skyddet samt risken för att det blåser ner. Många anser även att det heller inte lönar sig rent ekonomiskt.
– Enligt mig är det starkaste skälet till varför man väljer bort ­väderskydd, att man inte tycker att de lönar sig. Väderskydd är vanligast när man bygger bostäder och kontor i städerna där budgetarna är högre. Bygger man exempelvis enklare logistik­byggnader utanför tätbebyggda samhällen anser man ofta att de inte behövs, eller att man inte kan räkna hem kostnaden i slutändan, säger Jens Holmlund.

Många fördelar med väderskydd

Trots att många väljer bort väderskydd så visar studier att de erbjuder fler fördelar än nackdelar. De mest grundläggande fördelarna är att väderskydden minskar risken för kostsamma fuktskador och att byggarbetarna kan jobba även vid regn, snö, vind och kyla.Att slippa frusna fingrar, fukt och blåst och istället kunna jobba i en inomhusliknande arbetsmiljö som är torr och varm, gynnar förstås produktiviteten och ökar trivseln. Samtidigt främjar det säkerheten för både arbetare och människor runt omkring.
– Det finns många fördelar med väderskydd, framförallt i städerna. De minskar halkolyckorna som sker på grund av fukt, och de minskar också spridningen av damm och smuts till omgivande gator och byggnader. Vidare har de en ljuddämpande ­effekt som gör att människor runtomkring inte störs lika mycket. Dessutom minimeras risken att tappa verktyg eller andra saker på folk som befinner sig på våningarna nedanför eller på gatan, säger Jens Holmlund.

Att kunna jobba oavsett väder leder till att produktionstiderna hålls och risken för vite, på grund av förseningar, minimeras. Ofta kan man till och med förkorta byggtiden vilket ger ytterligare vinster. Exempelvis kan kostnader för att hyra bodar, maskiner och stängsel reduceras.

Högre byggkvalitet

Erfarenheter visar att de förhållanden som väderskydd skapar, även bidrar till högre kvalitet på byggena. Det genererar lägre kostnader för byggnaden, både i det korta och långa perspektivet. Det kan bland annat leda till färre besiktningsanmärkningar, lägre garantikostnader och reducerade kostnader för drift och underhåll.

Bör finnas med i upphandlingen

För att fler ska se väderskydd som en lönsam investering krävs förmodligen att man blir bättre på att räkna in alla ”mjuka värden” ­– som färre störningar, högre produktivitet, bättre arbetsmiljö, minskade arbetsplatsolyckor, upprätthållna eller minskade produktionstider och högre kvalitet.
– Idealet vore att byggherren skriver in krav om väderskydd i upphandlingen redan från början. Risken är annars stor att de andra aktörerna i byggprocessen inte ser väderskydd som ett alternativ. Sen är det en fördel om man i simuleringsprogrammen kunde räkna med väderskydd i projekteringen. Så att man får ut en kalkyl där alla mjuka värden för väderskydd är medräknade, avslutar Jens Holmlund.

*Väderskyddad Produktionsmiljö Framtidens Byggande (Larsson/Söderlind) samt Väderskyddad produktion Möjligheter och erfarenheter (Axelsson, Larsson, Sandberg, Söderlind) 

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.