Skip to main content

Allvarligt ekonomiskt läge för socialnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2019 15:48 CET

Socialnämnden redovisar ett underskott på 11,9 miljoner 2018. Reduceringar inför budget 2019 har genomförts med drygt 5 miljoner kronor, men ytterligare besparingar krävs för att nämnden ska kunna redovisa en budget i balans.

Vi vet om att det ekonomiska läget är allvarligt. Vi har under budgetprocessen påtalat att det saknas 11,5 miljoner kronor för att täcka kostnader som finns i verksamheten och har fått ett extra tillskott på 1 miljon kronor från kommunfullmäktige, men än är vi inte i hamn, konstaterar socialnämndens ordförande Jan Hanna (S).

Det största underskotten kan härledas till ökade placeringskostnader för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen samt till flyttkostnader som uppstod när det nya äldreboendet Bonargården togs i bruk, en extern vårdplacering samt ökade kostnader inom hemvården och för vikarier. Däremot minskade det prognosticerade underskottet för verksamheten för ensamkommande barn med nästan 4 miljoner utifrån kraftåtgärder som genomfördes under hösten 2018. Verksamheten har ett underskott på 1 miljon, som kan härledas till hyreskontrakt som sagts upp men där hyreskostnaden fortsatt finns kvar.

Det som ytterligare är gjort för att nå en budget i balans är att flera överanställningar avslutades i slutet av förra året och under januari och februari. Nya scheman har fått träda i kraft där bemanningen är lagd efter det som finns i budget. Det har i flera fall inneburit att chefer fått se över sättet att arbeta tillsammans med sina medarbetare.

Följande åtgärder är också beslutade med syftet att få en budget i balans:

  • Översyn av hyresnivåerna inom de särskilda boendena.
  • Översyn av avgifterna och taxorna inom LSS-verksamheten
    och vård- och omsorgsverksamhet.
  • Utredning av möjligheterna till ett förändrat arbetssätt på
    Äldrecentrum och inom den sociala dagverksamheten.

Kontaktperson:
Socialnämndens ordförande Jan Hanna
Tel: 0737-16 77 63
E-post: jan.hanna@politiker.tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument