Skip to main content

Hjo, Tibro och Tidaholm satsar på turistserviceplatser och gemensam värdskapsutbildning

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2014 18:09 CEST

Servicen till besökare i Hjo, Tibro och Tidaholm kommer att utökas. Inför sommaren inrättas sju turistserviceplatser på boendeanläggningar, i butiker och andra besöksmål i de tre kommunerna. Syftet är att bredda spridningen av turistinformation och förbättra värdskapet så att våra besökare känner sig välkomna, välinformerade och vill stanna längre i vårt område.

Torsdagen den 10 april genomförs ett kunskapsseminarium och en inspirationsföreläsning med en workshop om bemötande och värdskap på Medborgarhuset Park i Hjo. 

Skaraborgs kommuner arbetar tillsammans för att utveckla besöksnäringen inom ramen för Destination Skaraborg. Målet är att den turistekonomiska omsättningen i Skaraborg ska vara cirka 4 miljarder kronor 2020 och att Skaraborg då ska vara en av Sveriges nya, exportmogna destinationer. Som ett led i det arbetet har kommunerna Hjo, Tibro och Tidaholm inlett ett närmare samarbete. De håller på att ta fram ett antal gemensamma tematurer och marknadsför sig tillsammans i årets Skaraborgskarta. 

Torsdagen den 10 april genomförs ett kunskapsseminarium och en inspirationsföreläsning med workshop i bemötande och värdskap. Kunskapsseminariet vänder sig till dem som ska arbeta på turistserviceplatserna i Hjo, Tibro och Tidaholm medan inspirationsföreläsningen är öppen för alla som är verksamma inom besöksnäringen i de tre kommunerna. 

Representanter för press och övrig media är välkomna att närvara vid inspirationsföreläsningen som startar kl. 19.00.

Program:

  • 16.30-18.30  Kunskapsseminarium för turistserviceplatserna i Hjo, Tibro och Tidaholm
  • 18.30-19.00  Drop-in-fika
  • 19.00-20.20  Föreläsning med workshop om värdskap och bemötande med Maria Comstedt

Inspirationsföreläsning om genomtänkt värdskap
Kvällen avslutas med en inspirationsföreläsning med Maria Comstedt, som är företagare, projektledare och föreläsare inom värdskap, bemötande, ledarskap, projektledning och platsmarknadsföring. Hon har sina rötter i Skaraborg men har de senaste 26 åren bott och verkat i Örebro, bland annat som VD/turistchef i Örebro.

Maria kommer under kvällen att inspirera och få deltagarna att reflektera över hur man skapar ”wow-känslor” med hjälp av värdskap. Hon kommer också att leda en workshop, som ska mynna ut i en konkret checklista med insatser som bidrar till att vi blir bättre på värdskap och bemötande. Alla som deltar i föreläsningen ska arbeta fram checklistan tillsammans. 


För mer information, kontakta:

Hjo Turistbyrå
Lotta Persson, tel: 0503-350 09, e-post: lotta.persson@hjo.se

Tillväxt Tibro
Britt Björk, tel: 0504-184 00, e-post britt.bjork@tibro.se

Tidaholms Turistbyrå
Åsa Sjögren, tel: 0502-60 61 53, e-post asa.sjogren@tidaholm.se

Tibro är en kommun med 10 700 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns över 800 registrerade företag, en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument