Skip to main content

Karlsborg och Tibro får gemensam familjerättshandläggning

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 08:43 CEST

Från den 1 september kommer alla familjerättsliga ärenden i Karlsborg och Tibro skötas av en familjerättshandläggare i Karlsborg. De två kommunerna har kommit överens om en gemensam finansiering av en sådan tjänst, vilket innebär att en myndighetshandläggare kommer att kunna jobba med familjerätt på heltid.

– Det här är ett sätt att säkra den här kompetensen i våra kommuner på både kort och lång sikt, säger Karlsborgs socialchef Sandra Peters och Tibros socialchef Anneli Koivuniemi i en kommentar till beslutet.

Kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg har sedan många år en väl inarbetad tradition av att samarbeta i olika frågor. I slutet av 2018 undertecknade de tre kommunerna en gemensam avsiktsförklaring om utvecklad samverkan.

Syftet med denna samverkan är att skapa bättre förutsättningar för Hjo, Tibro och Karlsborg att klara sina kommunala åtaganden såväl nu som i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma kompetensbehov ska säkras och att verksamheter ska organiseras på ett sätt som gör att kvaliteten bibehålls eller förbättras samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Kvalitetssäkring och bättre arbetsmiljö

Det samarbete om familjerätt som nu inleds mellan Karlsborg och Tibro ligger helt i linje med den politiska viljeinriktningen och är till gagn både för den berörda personalen och för invånarna i de två kommunerna.

– Vi får en kvalitetssäkring av handläggningen av familjerättsliga ärenden på det här sättet, konstaterar Anneli Koivuniemi.

– Det här samarbetet minskar risken för en ansträngd arbetsmiljö hos befintliga handläggare. Det är svårt att kombinera familjerätt med annan typ av handläggning, vilket behöver göras för att fylla en handläggares tjänst på heltid i små kommuner som Karlsborg och Tibro, betonar Sandra Peters.

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. En myndighetshandläggare som arbetar med familjerätt handlägger till exempel frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter separationer och skilsmässor, faderskapsbekräftelser för nyfödda barn om föräldrarna inte är gifta, samarbetssamtal och frågor gällande adoption.

Kontaktpersoner:
Anneli Koivuniemi
Socialchef i Tibro kommun
Tel: 076-100 52 19
E-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

Sandra Peters
Socialchef i Karlsborgs kommun
Tel: 0505-172 75
E-post: sandra.peters@karlsborg.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument