Skip to main content

Pähr Nyström blir ny barn- och utbildningschef i Tibro

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 14:49 CEST

Pähr Nyström har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun

Pähr Nyström har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun. Pähr, som har varit tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen sedan februari i år, tillträder tjänsten den 1 november.
– Jag ser fram emot att ta mig an det här uppdraget på heltid. Jag kan jobbet och
hoppas verkligen att jag kommer att göra nytta med mitt fokus på styrning, ledning och tydlighet, framhåller han.

Pähr Nyström är 64 år och har arbetat som skolledare och chef inom den kommunala sektorn i många år. Han är gymnasielärare i grunden och tog sig an sitt första skolledaruppdrag 1995 då han blev rektor på Katedralskolan i Skara. Därefter har han arbetat som utbildningschef i Alingsås och Lidköping, som stadsdelschef i  Majorna och centrum i Göteborg och nu senast som VD för Formakademin i Lidköping, ett arbete som han det senaste halvåret kombinerat med uppdraget som tillförordnad barn-och utbildningschef i Tibro.

Eftersom han trivs i Tibro och  upplever att han har en del att tillföra i förvaltningen tvekade han inte när han blev tillfrågad om han kunde tänka sig att bli barn- och utbildningschef i kommunen.

– Det finns väldigt många engagerade och trevliga medarbetare i barn- och  utbildningsförvaltningen och jag har fått bra relationer med politiker, fackliga organisationer och kommunledning, så det finns goda förutsättningar att utveckla skolverksamheten i Tibro, betonar han.

Viktigt att prioritera måluppfyllelse, trygghet,
skollokaler och föräldrakommunikation

Det är ett på många sätt utmanande uppdrag som Pähr Nyström och hans medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen står inför. Det krävs både engagemang och ”nytänk” för att trenden med en alltför stor andel  elever som inte klarar grundskolan med godkända betyg ska kunna brytas och för att den beslutade satsningen på nya skollokaler verkligen ska bidra till ökad trygghet och måluppfyllelse.

– En ökad måluppfyllelse inom grundskolan är en prioriterad uppgift för oss. Vi behöver moderna skolor som är anpassade efter dagens behov och som är så flexibla att de kan förändras lokalmässigt för att svara upp mot de förändringar som sker i samhället. Dessutom är det min bedömning att vi måste jobba mer med ledarskap för att skapa lugna och trygga studiemiljöer som gör att individer med olika förutsättningar kan utvecklas på ett positivt sätt, säger Pähr. Han framhåller vidare vikten av att ha en levande dialog med elevernas föräldrar.

– Vi måste generellt sätt bli mycket bättre på att kommunicera med föräldrarna, menar han.

Bred enighet kring rekrytering

Det finns en bred enighet kring rekryteringen av Pähr Nyström. Politikerna i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden, kommunens ledningsgrupp, barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och de fackliga organisationerna anser alla att Pähr är rätt man för uppdraget.

– Förväntningarna på mig är höga, konstaterar han. Jag är trygg i mig själv och i rollen som utbildningschef och är övertygad om att jag kan tillföra mycket gällande styrning, ledning och tydlighet. Det är det jag tror uppskattas mest av både politiker och tjänstemän i Tibro.

Pähr bor i Lidköping tillsammans med sin fru Barbro. Han har två vuxna barn och ett barnbarn. Fritiden ägnar han åt familjen, en och annan golfrunda och sin stora hobby, snickeri. Han beskriver sig själv som en engagerad och intensiv person som lagt mycket fokus på sitt arbete genom åren. Ett engagemang som han tror är viktigt i rollen som chef.

– Jag har lärt mig med åren att det är viktigt med struktur och att prioritera, men ska man få till stånd förändringar måste man också vilja något och våga mycket, fastslår han.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument