Skip to main content

Pressträff om brandskydd på Tibro kommuns äldreboenden

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 16:46 CEST

Tibro kommun bjuder in till pressträff torsdagen den 26 september kl. 13.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vi kommer att informera om de åtgärder som Tibro kommun och Tibrobyggen kommer att vidta för att förbättra brandskyddet på de kommunala äldreboendena i Tibro.


Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har det senaste året genomfört tillsyner av brandskyddet på samtliga särskilda boenden i Tibro. Vid tillsynerna har ett antal brister i brandskyddet uppdagats. Bristerna har inte uppmärksammats vid RÖS tidigare tillsyner. Det beror dels på att det gjorts mer omfattande tillsyner nu till följd av slutsatser dragna efter branden på Allégården i januari 2018, dels på grund av utökade nationella krav på brandskydd i särskilda boenden. 

Tibro kommun och det kommunala bostadsbolaget B Tibrobyggen, som äger och förvaltar tre av kommunens fyra särskilda boenden, har upprättat en gemensam plan för förbättring av brandskyddet.

Vid pressmötet medverkar:

  • Vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist, Tibro kommun
  • Fastighetschef Andreas Ernestam, Tibro kommun
  • Claes Jägevall, VD för AB Tibrobyggen
  • Daniele Coen, chef för förebyggandeavdelningen
    på Räddningstjänsten Östra Skaraborg


Kontaktperson:

Kommunikatör Christina Froh
tel: 0504-181 13
e-post: christina.froh@tibro.se

IT- och kommunikationschef Peter Legendi

tel: 0504-181 17

e-post: peter.legendi@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument