Skip to main content

Så ska Tibroborna informeras om folkomröstningen om ny gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 16:33 CEST

Den 9 september genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om en kommunal gymnasieskola. Nu finns information om folkomröstningen på Tibro kommuns webbplats, tibro.se/folkomrostning. I mitten av augusti får alla Tibrobor ett informationsblad om folkomröstningen i brevlådan.

– Vi skickar ut kortfattad information till alla hushåll den 14-16 augusti, klargör Frida Blomqvist som är administrativ chef på kommunledningskontoret.

Den 9 september är det allmänna val i Sverige. I samband med det allmänna valet genomför Tibro kommun en lokal folkomröstning om återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i kommunalvalet i Tibro kan delta i folkomröstningen. Man kan antingen rösta i sin vallokal på valdagen eller förtidsrösta i kommunhuset från och med den 22 augusti. Röstlokalen för förtidsröstningen finns i anslutning till kommunhusets reception. Röstsedlar kommer att finnas i alla lokaler där man kan rösta.

Varför genomförs folkomröstningen?

Enligt kommunallagen kan kommuninvånare väcka frågan om folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ. En rådgivande folkomröstning ska hållas om minst tio procent av de röstberättigade begär det i en viss fråga och om inte två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige motsätter sig det.

I april 2017 lämnades en namninsamling med 2 500 namnunderskrifter in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium. Den 25 september samma år beslutade kommunfullmäktige att en lokal folkomröstning om en ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska genomföras.

Frågor och svar om folkomröstningen
och Fågelviksbeslutet

På Tibro kommuns webbplats finns nu svar på vanliga frågor om folkomröstningen, nedläggningsbeslutet, hur gymnasieskolan är organiserad för Tibros gymnasieelever nu och vad det skulle innebära att starta en ny gymnasieskola i Tibro.

Den som vill kan även hämta ett kompendium med frågorna och svaren i kommunens reception på Centrumgatan 17 eller i Tibro Bibliotek på Gymnasiegatan 29. Det är också möjligt att få frågorna och svaren hemskickade via e-post eller post genom att kontakta Tibro kommuns reception, telefon 0504-181 01 eller receptionen@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument