Skip to main content

Skaraborgska riksdagspolitiker besöker Swedwood i Tibro för samtal om vidgade möjligheter till utbildning för uppsagda

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 17:54 CET

Måndagen den 18 februari besöker 7 riksdagsledamöter Swedwood i Tibro. De har bjudits in av Tibros kommunledning med anledning av nedläggningen av Swedwood och den senaste tidens våg av varsel i Skaraborg.

Swedwood kommer under våren att stänga sin fabrik i Tibro. Hela nedläggningen berör 220 personer, vilket är en mycket stor andel av de arbetstillfällen som finns i Tibro. 20-25 % av arbetstillfällena inom möbeltillverkningen försvinner i och med detta. Skulle detta varsel/beslut om nedläggning skett i Göteborg, räknat på invånarantal, så skulle det motsvara 12 000 personer!

Tibro kommuns ledning har sedan nedläggningsbeskedet haft ett antal möten med företagsledningen och facket på Swedwood och Arbetsförmedlingen för att komma fram till vad som kan göras för att ta tillvara på den kompetens som finns inom företaget – och för att undersöka vilka möjligheter till arbetsmarknadsutbildning som finns för de anställda som är intresserade av detta. Under dessa samtal har det blivit tydligt att möjligheterna till kompetenshöjning är begränsade på grund av regelverket gällande arbetsmarknadsutbildning, studiestöd m m.

Kommunledningen har av den anledningen bjudit in Skaraborgs riksdagsledamöter till ett möte på Swedwood i Tibro måndagen den 18 februari. Vid mötet deltar riksdagsledamöterna Annika Eclund, Cecilia Widegren, Christer Winbäck, Lars Elinderson, Monica Green, Sten Bergheden och Ulrika Carlsson.

Representanter för press och media är välkomna till en pressträff på Näringslivets Hus, Järnvägsgatan 17 i Tibro kl. 12.30. 

Exempel på frågor som kommer att tas upp under mötet är:

Behovet av en ”uppmjukning” av reglerna för arbetsmarknadsutbildning så att det även blir
möjligt för uppsagda som har lön från sitt tidigare företag att påbörja en arbetsmarknadsutbildning.

Önskemål om att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att köpa in fler utbildningar på varseldrabbade orter som Tibro.

Finansiering av fler utbildningsplatser inom yrkesutbildningar i varseldrabbade områden som Skaraborg.

Möjligheter till studiestöd för äldre.

Satsningar som bidrar till att göra Skaraborg och andra varseldrabbade områden mer attraktiva för nyetableringar o dyl.

För mer information, kontakta:
Claes Jägevall, ordförande i kommunstyrelsen i Tibro
Tel. 0767-98 74 16
E-post: claes.jagevall@tibro.se


Tibro är en kommun med 10 600 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument