Skip to main content

Delårsrapport januari – mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:58 CEST

”Stark försäljning första kvartalet och fördubblat resultat”

Första kvartalet 2006
• Försäljning 962,4 (867,9) MSEK, +11%, i lokal valuta +10%
• Nettoomsättning 89,7 (80,2) MSEK, +12%, i lokal valuta +11%
• Rörelseresultat 17,0 (8,3) MSEK
• Resultat efter skatt 13,1 (6,2) MSEK
• Resultat per aktie 0,75 (0,35) SEK
• Rörelsemarginal 19,0 (10,3)%

Ticket redovisar en stark ökning av försälj-ning och resultat under första kvartalet jämfört med föregående år. Försäljningen ökade med 11% till 962,4 MSEK och rörelseresultatet mer än fördubblades till 17,0 MSEK.

VD’s kommentar
”Ticket visar första kvartalet det bästa resultatet i Tickets historia. Nyckeltalen pekar åt rätt håll, försäljningen ökar, kostnaderna är stabila och försäljningen per årsanställd var 23% högre än förra året och är den högsta någonsin. Verksamheten i Sverige överträffar föregående år med råge och Norge har tagit ett första steg i rätt riktning. Detta är ett resultat av en ökad efterfrågan av semesterresor och att våra medarbetare varit framgångsrika i att arbeta proaktivt och sälja rätt resa till rätt pris till våra kunder. Vi har därmed förstärkt positionen som en oberoende aktör på kundens sida” säger Tickets VD Lennart Käll.För mer information kontakta:
Koncernchef/VD Lennart Käll, tel, 08-702 66 10, mobil 070- 573 85 08, lennart.kall@ticket.se
vVD/Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini, 08- 702 66 26, mobil 070- 567 51 73, katarina.petrini@ticket.se

Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten i Sverige och Norge bedrivs i ca 85 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 360 årsanställda. Ticketaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera