Skip to main content

Delårsrapport Januari - September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:45 CEST

- Försäljning* 2 471,2 (2 197,0) MSEK, +12 %, i lokal valuta +15 %
- Nettoomsättning* 234,7 (210,0) MSEK, +12 %, i lokal valuta +14 %
­- Resultat efter skatt 19,8 (-8,5) MSEK
­- Resultat per aktie 1,12 (-0,49) SEK
­- Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 25,3 (-2,5) MSEK

­- Försäljning* tredje kvartalet 861,9 (765,0) MSEK, +13 %, i lokal valuta +13 %
­- Nettoomsättning* tredje kvartalet 81,9 (74,8) MSEK, +9 %, i lokal valuta +10 %
­- Resultat efter skatt tredje kvartalet 9,3 (5,4) MSEK
­- Rörelseresultat före goodwillavskrivningar tredje kvartalet 11,0 (7,4) MSEK

- Bästa resultatet januari-september sedan 1998
­- Fördubblad internetförsäljning januari-september jämfört med föregående år
­- Försäljningen per årsanställd ökade med 12 % januari-september jämfört med fg år

* Ticket har fr o m 1 januari 2004 ändrat definitionen av nettoomsättning. Den nya definitionen innebär att Ticket i
nettoomsättning endast redovisar ersättningar för utfört försäljningsarbete, vilket medför att nettoomsättningen är väsentligt
lägre än tidigare. Det nya begreppet försäljning motsvarar det som tidigare definierades som nettoomsättning. Jämförelsetal
har genomgående justerats i delårsrapporten. För mer info, se kommentarer till finansiell information.


För vidare information och frågor:
Koncernchef/VD Lennart Käll, tel 08-702 66 10, mobilnr 070-573 85 08, lennart.kall@ticket.se
vVD/Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini tel 08-702 66 26, mobil 070-567 51 73, katarina.petrini@ticket.se

Ticket Travel Group AB (publ), org.nr 556445-4170
Värmdövägen 84, Box 151, 131 08 Nacka
Tel 08-702 66 00
Fax 08-642 20 80
E-post ticket@ticket.se
Hemsida www.ticket.se

Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 100 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy