Skip to main content

Delårsrapport Januari – September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:52 CEST

- Försäljning 2 537,7 (2 471,2) MSEK, + 3%, i lokal valuta + 1%
- Nettoomsättning 235,8* (234,7) MSEK, + 0%, i lokal valuta - 1%
- Resultat efter skatt 11,2* (25,7**) MSEK
- Resultat per aktie 0,64* (1,46**) SEK
- Rörelseresultat 16,3* (25,3**) MSEK

- Försäljning tredje kvartalet 809,0 (861,9) MSEK, - 6%, i lokal valuta - 8%
- Nettoomsättning tredje kvartalet 74,8* (81,9) MSEK, - 9%, i lokal valuta - 11%
- Resultat efter skatt tredje kvartalet -1,1* (11,1) MSEK
- Resultat per aktie -0,06* (0,63) SEK
- Rörelseresultat tredje kvartalet 0,4* (11,0) MSEK
- Kraftfullt åtgärdsprogram vidtas för att nå lönsamhet i Norge 2006


*) Resultatet har påverkats negativt med 2,6 MSEK avseende Swe Fly och 1,9 MSEK avseende åtgärds-
program i Norge.
**) I resultatet föregående år ingick återföring av tidigare avsättning gällande Dreamticket med 3,2 MSEK.

Periodens resultat före skatt exklusive posterna ovan uppgick till 22,0 (22,5) MSEK och under tredje kvartalet till 4,9 (11,1) MSEK.


Rörelseresultatet minskade under tredje kvartalet från 11,0 MSEK till 0,4 MSEK. Under kvartalet inledde Ticket ett åtgärdsprogram i syfte att nå lönsamhet i Norge. Programmet belastade resultatet med 1,9 MSEK. Dessutom påverkades resultatet negativt med 2,6 MSEK på grund av att Swe Fly ställt in sina betalningar och flygningar.

Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 6% jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till försäljningsminskningen var att flertalet av sommarens charterresor
såldes under andra kvartalet. Försäljningen av vinterresor var svagare än under tredje kvartalet föregående år.


För mer information kontakta:
Koncernchef/VD Lennart Käll, tel, 08-702 66 10, mobil 070- 573 85 08, lennart.kall@ticket.se
vVD/Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini, 08- 702 66 26, mobile 070- 567 51 73, katarina.petrini@ticket.se

Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 90 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy