Skip to main content

Valberedningens kompletterande förslag till Tickets årsstämma den 6 april 2006

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 16:09 CET

Valberedningen består av valberedningens ordförande Caroline af Ugglas (Livförsäkrings-bolaget Skandia), Jon Risfelt (styrelsens ordförande), Ulf Fältén (företrädande Ulf Fältén, Lena Böös samt Bertil Leek), Theodor Dalenson (företrädande Nove Capital Fund) samt Henrik Strömbom (företrädande Eskil Johannesson med familj.

Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10), fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 11), val av styrelseledamöter (punkt 12) och val av styrelsens ordförande (punkt 13), för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10
att styrelsen skall bestå av sex av årsstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter;

Punkt 11
att styrelsearvodet fastställs till 1 350 000 kronor. Styrelsearvodet fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter
samt;
att styrelsen därutöver får mandat att besluta om ersättning till övrigt utskottsarbete med maximalt 150 000 kronor.
att revisorerna arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 12
omval av ordinarie styrelseledamöterna Magnus Falk, Jon Risfelt samt Lena Böös.

Elisabeth Ström och Johan Stålhammar har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av tre personer till styrelsen;

- Palmi Haraldsson, 46 år, verkställande direktör i Fons Eignarhaldsfélag (ett internationellt investmentföretag baserat på Island), verksam som styrelseledamot och ordförande i företag såväl på Island som internationellt (exempelvis Sterling Danmark, Iceland UK, Goldsmith).

- Mattias Pall Imsland, 32 år, verksam i Fons Eignarhaldsfélag, ledamot i bl a Sparbanken SPH, Shell och Islands Universitet.

- Caroline Sundewall, 48 år, konsult, verksam som ledamot i bl a TeliaSonera, Strålfors, Haldex, Electrolux och Föreningssparbanken. Har tidigare varit affärsredaktör på Finanstidningen samt ekonomisk kommentator och affärsredaktör på Sydsvenska Dagbladet.

Jon Risfelt, Magnus Falk samt Caroline Sundewall anses som oberoende enligt både noteringsavtalet och svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 13
Valberedningen föreslår att Jon Risfelt utses till styrelsens ordförande.
För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande eller styrelseordförande Jon Risfelt:
Caroline af Ugglas: tel 08-788 10 00
Jon Risfelt: jon@risfelt.se, 0734-34 33 32

Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 90 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera