Skip to main content

Intressena svenskarna skyltar med – och de vi vill dölja

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 10:00 CET

Svenskarna är ett intresserat folk. Och vi visar gärna upp våra intressen, framför allt hemma och i sociala medier. Samtidigt finns det intressen vi helst döljer och får försvara, som tv-spelande, jakt och viktminskning. Det visar rapporten Intressekompassen 2015 som bygger på en ny TNS Sifo-undersökning. Bakom rapporten står Sveriges ledande tidskriftsförlag.

Var femte svensk tycker att det är viktigt att visa andra att de ägnar sig åt sina intressen. För unga är det extra viktigt, 38 procent av unga kvinnor och 29 procent av unga män vill visa vad de gör på fritiden. Unga ser i större utsträckning än andra sina intressen som en identitetssymbol. Nästan var femte person under 30 ägnar sig åt sitt intresse just för att visa vilka de är.

Våra hem är skyltfönster för våra intressen
Nära hälften av svenskarna säger att de visar upp saker i sitt hem som anspelar på deras intressen. Vanligast är det bland unga (59 %), särskilt unga kvinnor (60 %). En av tio låter tidningar och magasin om sitt intresse ligga framme hemma. Resande, mat, hälsa, inredning och bakning är intressen vi extra gärna skyltar med genom att ha tidskrifter framme. Nästan var tredje svensk delar också med sig av sina intressen i sociala medier.

Intressena vi helst döljer
Var tionde svensk har något eller några intressen de undviker att prata om med andra. Många kvinnor undanhåller till exempel aktivt sitt intresse för politik, näringsliv och samhälle. Högst är siffran bland kvinnor över 50 år - 19 procent. Kvinnor mellan 30 och 49 år vill inte heller gärna berätta om att de är intresserade av viktminskning.

Män undanhåller sina intressen i högre utsträckning än snittet, särskilt unga män (18-29 år) där en av fyra säger att de har intressen de inte vill prata om. Framför allt dator- och tv-spel sticker ut som det intresse många har ljugit om och undanhåller. Tre av fem killar under 30 gillar dator- och tv-spel, men en av fyra undviker att prata om det.

– Spelande är ett av våra största fritidsintressen och Sverige är sedan länge en supermakt i spelsammanhang. Men spelbranschen är fortfarande relativt ung och svår att ta till sig för somliga. Precis som rockmusik gjorde i början så kämpar vi i spelbranschen mot fördomar. Förutsättningarna har dock aldrig varit bättre. Spelbranschen växer lavinartat och när den första spelande generationen nu har vuxit upp och skaffat sig egna barn kommer spelandet att ha en självklar plats i vår vardag och i samhället, säger Thomas Petersson, tf. chefredaktör Svenska PC Gamer.

En av tre svenskar uppger att de vid något tillfälle har fått försvara sitt intresse, extra vanligt är det bland unga och män. Förutom dator- och tv-spelande försvaras golfande, jakt och fiske.

Det är relativt ovanligt att vi ljuger om våra intressen bara för att framstå i bättre dager. Bland unga män och kvinnor är det dock något mer vanligt – 16 respektive 19 procent. De intressen vi tror får oss att framstå i bättre dager är framför allt kopplade till hälsa, sport och samhälle.

Om Intressekompassen 2015 Rapporten Intressekompassen 2015 bygger på en webbenkät genomförd av TNS Sifo 28/10 – 10/11 2014. Enkäten besvarades av 2001 personer, ett representativt urval av Sveriges befolkning. Bakom Intressekompassen står Sveriges ledande tidskriftsförlag; Bonnier Tidskrifter,Aller media,Egmont Publishing och Albinsson & Sjöberg, samt Tidsam, Sveriges största tidskriftsleverantör.

Ladda ner rapporten och dataunderlaget här.

För mer information, vänligen kontakta:

Michel Jensen, marknadschef Egmont Publishing, E-post: michael.jensen@egmont.se , Tfn: +46 8 692 01 88

Thomas Petersson, Tf. chefredaktör Svenska PC Gamer, E-post: thomas.petersson@pcgamer.se , Tfn: 0765 37 66 94, 0739 30 23 24

Sofia Ulver, docent och forskare vid Lunds Universitet som varit med och tagit fram Intressekompassen. Hon forskar om ideologiska och kulturella förändringar i samhället och deras koppling till konsumtion och trender E-post: contactme@sofiaulver.com, Tfn: 070-866 61 02

Kort om svenskarnas intressen

  • Varje svensk har i snitt sex intressen.
  • Vi ägnar i snitt 53 minuter om dagen eller 27 timmar i månanden åt våra intressen.
  • Vi lägger i snitt 1012 kronor i månaden på våra intressen. Män lägger 20 procent mer än kvinnor.
  • En av tre svenskar vill ha fler intressen, framför allt unga personer, stockholmare och göteborgare.
  • Tre av fyra svenskar tycker att andra personer blir mer intressanta om de har ett intresse.
  • Svenskarnas vanligaste intressen är musik (38 %), litteratur, läsning och skrivande (37 %), resa (36 %), film (34 %) och mat (31 %).
  • När svenskarna uppger sitt allra största intresse - med bara ett möjligt svarsalternativ – toppas listan av läsning, resande, dator- och tv-spel, fotboll och mat.
  • 21 procent av svenskarna har blivit nyfikna på nya intressen efter att ha läst en tidskrift.
  • 1 av 5 uppger att de läser tidskrifter som en del av sitt intresse.
  • Varannan kvinna tycker att gemensamma intressen är viktigt i valet av partner – fyra av tio i hela befolkningen.

Tidsam är Sveriges största tidskriftsleverantör och distribuerar ca 400 titlar som säljs via ca 7000 återförsäljare runt om i landet. Bland de titlar Tidsam distribuerar märks många starka och kända varumärken som t ex Elle, Lantliv, Damernas Värld, Hänt Extra, Bamse, Illustrerad Vetenskap, Bilsport, Allt om mat och Hus & Hem. Alla varumärken finns på www.tidsam.se.

Tidsam ägs av Egmont Publishing, Aller media, Förlags AB Albinsson & Sjöberg och Bonnier Tidskrifter. Det arbetar ca 150 personer på Tidsam, varav ca 100 på distribunalen i Värnamo där all packning och distribution av tidningar sker. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Tidsam är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Bifogade filer

PDF-dokument